IN MEMORIAM. CONSTANTIN ION GH. FULGEANU

# Pitești, Argeș, 14 martie 1933 – Pitești, Argeș, 26 august 2005  # 88 de ani de la nașterea unui profesor model

Se împlinesc, zilele acestea, 87 de ani de la nașterea celebrului profesor al Piteștiului, Nicolae Fulgeanu. Iubit, temut, respectat, a școlit zeci de generații de elevi la catedra de la Brătianu (Bălcescu). Întreaga viață a format talente, a îndrumat caractere, a cercetat – inclusiv istoria instituției în care a activat o viață, a publicat. Un om al Cetății de care își amintesc, cu duioșie, mii de foști învățăcei.

 

 

După promovarea Examenului de Stat și acordarea calității intitulate diplomat în filologie, se va consacra (1958) profesoratului. Revenit la Pitești, Secția Regională Învățământ-Cultură, coordonată, atunci, de viitorul director ministerial, Ion Radu, doctor în pedagogie, i-a încredințat tânărului dascăl, Constantin Fulgeanu, conducerea Casei Pionierilor din reședința Argeșului, responsabilitate exercitată patru ani (1958-1962).
În toamna anului 1962, Constantin Fulgeanu devenea titularul Liceului Nicolae Bălcescu Pitești, instituție școlară etalon pentru Argeș, finalizată anterior, ca elev (1952). Va rămâne profund atașat acestui spațiu elevat, propice exprimării și dăruirii educaționale, până la finalul carierei (1996).
I se pot atribui multe activități de succes: editarea revistei școlare Mlădițe (1966-1971), primele numere fiind consacrate aniversării Centenarului instituției (22 mai 1966). Apoi, în 1971, făcea parte din statul major al umaniștilor liceului, care au relansat tradițiile Societății literare Junimea (1897) și revistei cu același generic (1908), noua serie a publicației obținând Premiul I pe țară (1981). Totodată, Constantin Fulgeanu este fondatorul Cenaclului literar, dar și al Cabinetului de Limbă română Ion Minulescu, existente, peste decenii, în actualul Colegiu Ion C. Brătianu Pitești.
După 1990, era ales secretarul Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, Filiala Argeș, acordându-i-se, în același timp, calitatea de mentor al practicii studenților Universității Pitești și responsabilitatea Muzeului Școlar, pentru amenajarea căruia a trudit, împreună cu fostul său diriginte, Marin Manu Bădescu (Limba română), 20 de ani!
Convingător, profesorul Constantin Fulgeanu a susținut revenirea instituției la eponimia Ion C. Brătianu, idee concretizată prin Ordinul ministerial Nr. 3455, din 26 februarie 1997 (Colegiul Liceal), transformat, inclusiv după insistențe personale, pe timpul vizitei președintelul României, Emil Constantinescu (21 mai 1997), fost elev al școlii, în Colegiul Național (Ordinul Ministerului Educației Naționale Nr. 4105, din 16 iunie 1997), directoare, Cornelia Domnișoru (Istorie).
În 1991, Liceul Nicolae Bălcescu din Pitești (director, Nicolae Voica, matematician), consemna 125 de ani de la fundare gimnazială, reeditarea Monografiei, interferată evenimentului, fiind opera profesorului Constantin Fulgeanu. Practic, textul general s-a revizuit și îmbunătățit, informațiile sunt generoase, concluziile referitoare la perioada 1966-1991 au densitate echilibrată, maniera stilistică este revigorată, norminalizările surprind configurații documentare, utilitatea inițiativei personale denotă consistența sentimentelor autorului față de instituția care l-a consacrat. Cartea s-a editat în Pitești (1992). Are 176 de pagini.
Profesorul Constantin Fulgeanu a promovat, în Cetate, spiritul genealogiei trainice, iar noua lui familie, constituită pe timpul studenției (1957), este și acum un arhetip. Soția, Aurelia Fulgeanu, originară din Secuieni (Bacău), colegă de facultate, se va adapta, existențialist, specificului vieții cotidiene și cutumelor zonei Argeș-Muscel, reușind o carieră de excepție (Limba română) în actualul Colegiu Zinca Golescu Pitești (1959-1987). Copiii lor, născuți tot la Pitești, au arborat ținută intelectuală, pregătire superioară, talent, perseverență: Gabriel (economist, manager, funcționar public); Bogdan (medic generalist); Mihaela-Corina (jurnalistă, realizatoare media, editorialistă).
Succesiunea familială continuă până în zilele noastre, având ramificații spre alte vârste, regiuni, preocupări, succese. De-a lungul deceniilor, ne-am respectat fără disimulare, mai ales că, profesoarele Aurelia Fulgeanu și Livia Popa (1936-2001) au fost colege de Cancelarie, medicii Bogdan Fulgeanu (1961-2008) și Dan Gabriel Popa vor absolvi facultăți identice, iar conlucrarea formatorului de opinie, Constantin Fulgeanu, cu semnatarul acestor paragrafe a rezonat, vizibil, pentru beneficiul Cetății.
Sugerăm conducerii Colegiului Ion C. Brătianu Pitești, amplasarea, în spații adecvate, a unor busturi de interior, reprezentând elita așezământului secular, galerie care să cuprindă inclusiv chipul profesorului Constantin Fulgeanu. Perpetuarea recunoașterii eforturilor acestor dascăli, pentru înnobilarea efigiilor contemporane, este  datorie morală a noilor generații de lideri! Aniversarea Pitești-630 (1388-2018) și sărbătorirea Centenarului Marii Uniri (1 Decembrie 1918) motivează, complementar, asemenea inițiative!
(”Pitești. Portrete postume pentru prieteni”, autor, Petre Popa, Ed. Paralela 45, 2018)

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea