Sediu nou pentru Avocatul Poporului, Biroul Teritorial Pitești

Biroul teritorial Pitești al instituției Avocatul Poporului are un nou sediu public de lucru. Consiliul Local Pitești, în ședința ordinară de joi, 25 martie, a aprobat în unanimitatea trecerea unui spațiu, în suprafață de 52,82 mp,  de la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în administrarea Instituției Avocatului Poporului Pitești. Noul sediu al instituției va fi amplasat în zona Complexului Ciocârlia, pe str. Negru Vodă, nr 38. Spațiul a fost transmis pe o perioadă de 3 ani. Urmează ca în perioada următoare să se inaugureze noul sediu al instituției.

Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică şi are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice. Precizăm că Biroul Teritorial Pitești coordonează activiteată în două județe – Argeș și Vâlcea. În acest moment, persoanele din cele două județe care vor să sesizeze Biroul Teritorial Pitești al Avocatului Poporului pot să depună petițiile prin e-mail, la adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , sau prin fax, la numărul 0248/211.101.
De asemenea, în această perioadă, informăm cetățenii din județele Argeș și Vâlcea că audiențele la sediul biroului sunt suspendate, urmând ca în cel mai scurt timp reprezentanții instituției să se mute în noul sediu și să se întâlnească fizic cu oamenii, asta dacă situația epidemiologică va permite. De asemenea, aceștia sunt la dispoziția cetățenilor, putând fi contactați la numărul de telefon 0248/211.101.

 

Principalele activități ale Avocatului Poporului Pitești în 2020

Anul trecut, în perioadă de pandemie, Avocatul Poporului – Biroul teritorial Pitești,  a desfășurat mai multe activități. Conform informațiilor publicate în raportul de activitate al instituției pentru anul 2020, Biroul Teritorial Pitești, coordonat de Mihaela Stănciulescu (foto),  a soluţionat un număr de 128 de petiţii, a acordat 114 audienţe, a înregistrat 379 de apeluri telefonice prin serviciul dispecerat, a desfășurat 29 activități mediatizare/colaborare cu alte autorități, s-a sesizat din oficiu în 59 cazuri, a efectuat 2 anchete și a formulat 87 recomandări.
Având în vedere măsurile dispuse prin instituirea stării de urgență și riscurile care trenează asupra comunităților locale, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat Instituției Prefectului Județul Argeș și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș să fie dispuse/transmise responsabilități clare asistenților sociali/persoanelor delegate cu atribuții în asistența socială, din cadrul tuturor serviciilor publice de asistență socială, organizate la nivelul municipiilor, orașelor, comunelor din județul Argeș, pentru monitorizarea și sprijinirea persoanelor vulnerabile la nivelul comunității, în funcție de specificul situațiilor în care aceste persoane se regăsesc la un moment dat, pe întreaga perioadă a instituirii stării de urgență - cu precădere starea de sănătate, nașterile nedeclarate sau piedici birocratice imediate în declararea acestora, posibile situații de abuz asupra integrității fizice și psihice a acestor persoane, situația prestațiilor sociale etc.
Astfel, DGASPC Argeș a transmis tuturor serviciilor de asistență socială de la nivelul județului, un set de recomandări, în scopul asigurării protecției beneficiarilor și a securității și sănătății angajaților din cadrul autorităților publice locale, implicați în sprijinirea persoanelor vulnerabile, aflate în izolare pentru prevenirea Covid-19.
O altă activitate întreprinsă de Biroul Teritorial Pitești s-a concretizat prin emiterea Recomandării nr. 75/2020, având ca obiectiv identificarea măsurilor de protecție care au fost sau trebuie instituite în unitățile școlare, din județele Argeș și Vâlcea, pentru reducerea faptelor antisociale săvârșite în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ, pentru anul școlar 2020-2021.
Destinatarii acestei recomandări – Instituțiile Prefectului din județele Argeș și Vâlcea au procedat la însușirea ei, astfel: pentru toate unitățile de învățământ, asigurate cu pază umană, s-a aprobat planul de pază, de către inspectoratele județene de poliție.
La nivelul UAT-urilor, în funcție de bugetul local stabilit, se vor adopta hotărâri ale consiliului local pentru paza unităților școlare aflate în domeniul public sau privat al unității administrative, pază care va fi asigurată cu personal de pază propriu al primăriei, calificat și atestat.
Ordonatorii principali de credite vor identifica posibilități de alocare a sumelor necesare asigurării pazei unităților de învățământ și a altor sisteme de securitate, destinate siguranței elevilor aflați în incinta unității, prin delimitări corespunzătoare ale spațiului aferent clădirilor de învățământ.
O altă măsură este ca polițiștii, reprezentanții inspectoratului școlar și ai autorităților locale să participe la ședințele comitetelor de părinți pentru optimizarea comunicării între factorii cu funcții de sprijin în prevenirea și combaterea delicvenței juvenile în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ etc.

Sesizare din oficiu pentru lipsa din învățământ a  echipamentelor de protecție medicală

Pe parcursul anului trecut, Avocatul Poporului Pitești s-a sesiat din oficiu - având în vedere informațiile apărute în mass-media privind lipsa de implicare a autorităților din județul Argeș, în privința dotării unităților de învățământ cu mijloace electronice cât și cu echipamente de protecție medicală, dezinfecție și containere sanitare mobile. Pentru remedierea deficiențelor constatate, a fost emisă Recomandarea nr. 178/2020, către Inspectoratul Școlar Județean Argeș. Aceasta a fost implementată la nivelul unităților de învățământ din județul Argeș. De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Argeș a solicitat UAT-urilor din județul Argeș, adoptarea unui plan de măsuri în vederea identificării resurselor necesare asigurării echipamentelor informatice și a conectării la internet a unităților de învățământ, pentru a se putea desfășura în bune condiții procesul de învățământ, în contextul riscului de infecție cu Covid-19.
O altă sesizare din oficiu a instituției a reprezentat situația persoanelor vulnerabile care se află în imposibilitatea de a se ocroti sau de a-și apăra drepturile să fie monitorizate îndeaproape pe toată perioada de urgență prin instituirea de responsabilități clare asistenților sociali/persoanelor delegate cu atribuții în asistența socială din cadrul tuturor serviciilor publice de asistență socială organizate la nivelul municipiilor, orașelor, comunelor din județele Argeș și Vâlcea, în funcție de specificul situațiilor în care aceste persoane se regăsesc la un moment dat. Astfel, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș a dispus un set de recomandări care să asigure protecția beneficiarilor și a securității și sănătății angajaților din cadrul autorităților publice locale, implicați în sprijinirea persoanelor vulnerabile aflate în izolare pentru prevenirea Covid-19, precum și referitoare la aplicarea unor măsuri stabilite la nivel intern al instituției.

Sesizări legate de șomajul tehnic

De asemenea, Avocatul Poporului Pitești a fost sesizat, în 2020, privind mai multe  aspecte legate de șomajul tehnic, în condițiile în care site-urile Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeș nu erau actualizate pentru diseminarea rapidă, în transparență, și actualizarea permanentă a măsurilor practice impuse de contextul reglementărilor speciale, în perioada stării de urgență, cu privire la telemuncă și munca la domiciliu.
Astfel, au fost transmise adrese către cele două autorități, iar ca urmare a acestui demers, site-urile au fost actualizate și au devenit funcționale prin ordin al prefectului județului Argeș.
A.V.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea