Se caută director financiar contabil și de îngrijire, la Spitalul Județean Argeș

Spitalul Județean de Urgență Pitești organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de director de îngrijiri și de director financiar contabil.
Ca să te înscrii la concurs pentru postul de director de îngrijiri trebuie să îndeplinești următoarele condiții: capacitate deplină de exercițiu; să fii asistent medical generalist principal și să ai el puțin 2 ani vechime în domeniu; să fii absolvent de învățământ universitar de lungă durată sau de scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire în domeniu medical.

 

# Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
- proba de verificare cunoștințe (test grilă) în data de 20 aprilie 2021, ora 10.00;
- susținere proiect de specialitate în data de 26 aprilie 2021, ora 09.00;
- susținere interviu de selecție în data de 26 aprilie 2021, ora 10.00.

Ca să te înscrii la concurs pentru postul de director financiar contabil trebuie să îndeplinești următoarele condiții: capacitate deplină de exercițiu; absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;  cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.
# Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
- proba de verificare cunoștințe (test grilă) în data de 21 aprilie 2021, ora 10.00;
- susținere proiect de specialitate în data de 27 aprilie 2021, ora 09.00;
- susținere interviu de selecție în data de 27 aprilie 2021, ora 10.00.
Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarele de concurs este 12 aprilie 2021, ora 14.00. Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul spitalului și se publică pe site-ul www.sjupitesti.ro. Date contact: Serviciul R.U.N.O.S., telefon: 0248/287.150, int. 149.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea