Mihai Coteț și-a recuperat doar o parte din banii dați Administrației Fondului pentru Mediu

Pe 18 martie 2021, Curtea de Apel Pitești a respins recursurile făcute atât de firma Radical Zero SRL administrată de liberalul Mihai Coteț, actual consilier local la Pitești, cât și de Administrația Fondului pentru Mediu. Este vorba despre un proces care se judecă din anul 2016, având ca obiect anulare act administrativ. Mihai Coteț  a contestat o decizia de impunere a Administrației Fondului pentru Mediu, prin care au fost stabilite în sarcina firmei sale obligaţii suplimentare în sumă totală de 559.713 lei. În primă instanță, Tribunalul Argeș a admis în parte acțiunea.

„Admite, în parte, acţiunea în contencios fiscal introdusă de reclamanta RADICAL ZERO S.R.L., în contradictoriu cu autoritatea publică pârâtă ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU. Anulează, în parte, Decizia nr. 91 din 06.06.2016 şi Decizia nr. 124 din 29.08.2016 privind soluţionarea contestaţiilor administrative şi, admiţând în parte aceste contestaţii: - anulează, până la concurenţa sumei totale de 207.903,00 lei, reprezentând obligaţii fiscale principale - 110.402,00 lei (contribuţie datorată la Fondul pentru Mediu) şi obligaţii fiscale accesorii – 83.856 lei (penalităţi de întârziere şi dobânzi, stabilite conform expertizei contabile efectuate în cauză), Decizia de impunere nr. 44 din 24.03.2016 şi Raportul de inspecţie fiscală nr. 44/24.03.2016, prin care au fost stabilite în sarcina reclamantei obligaţii suplimentare în sumă totală de 559.713 lei; - anulează Decizia nr. 1 din 18.05.2016, prin care au fost stabilite în sarcina reclamantei obligaţii de plată accesorii în sumă de 3.921,00 lei (penalităţi şi majorări), calculate până la data de 21.04.2016, până la concurenţa sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale anulate, ce se vor recalcula pentru intervalul 25.02.2016 – 21.04.2016. Menţine actele atacate în ceea ce priveşte suma totală de 207.903,00 lei, reprezentând obligaţie fiscală principală - 110.402,00 lei şi obligaţie fiscală accesorie – 83.856 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii pentru care se menţine Decizia nr. 1 din 18.05.2016, în cuantumul ce va rezulta după recalcularea dispusă prin alineatul precedent. Ia act de declaraţia reclamantei în sensul solicitării cheltuielilor de judecată pe cale separată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Argeș”, se arată în hotărârea pronunțată pe 18 mai 2020. Atât Mihai Coteț cât și Administrația Fondului pentru Mediu au depus cerere de recurs. Dosarul s-a mutat la Curtea de Apel Pitești, unde judecătorii au respins recursurile ca nefondate.
A.V.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea