După ce Primăria Pitești a plătit 485.000 de euro pentru terenul de la „Aripi”, foștii proprietari mai cer despăgubiri de 42.000 de euro

# Pretenții pentru lipsa de folosință a terenului.

Primăria Pitești a plătit, anul trecut, suma de 484.850 euro pentru terenul, în suprafață de 2.483 mp, de la baza sportivă „Aripi”, situat în cadrul Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”. Amintim că terenul a fost retrocedat către trei persoane, pe 14 mai 2019, în urma unei sentinţe definitive şi irevocabile. Deși acesta a fost răscumpărat, în instanță se afla un proces, în care Mircea Toma, Zoie Toma și Sofia Coșuleț (foștii proprietari) cer suma de 199.236 lei (echivalentul a 42.000 euro, în acel moment n.red) reprezentând lipsa de folosinţă pentru suprafaţa respectivă. Între timp, în septembrie 2020, Judecătoria Pitești a aprobat proba cu expertiză, în care reclamanții au solicitat următoarele:

- „1) să se evalueze lipsa de folosinţă pentru imobilul teren în suprafaţă de 2.483 mp, situat în Piteşti, pentru care a fost emis procesul-verbal de punere în posesie nr. 22616 din 14.05.2019 şi titlul de proprietate nr. 145587 din 10.03.2020, pentru perioada dedusă judecăţii – ultimele 34 de luni anterioare introducerii cererii de chemare în judecată (17.09.2016 - 17.07.2019);
- 2) să se evalueze lipsa de folosinţă pentru imobilul identificat la obiectivul nr. 1 pentru perioada 17.09.2016 – 14.05.2019 (data emiterii procesului-verbal de punere în posesie nr. 22616). Expertul va avea în vedere toate înscrisurile existente la dosar, precum şi toate înscrisurile şi hotărârile pronunţate în dosarul nr. 19374/280/2015 (ce a fost ataşat la prezenta cauză)”, se menționează în hotărârea instanței.
În 2021, raportul de expertiză a fost depus în instanță, de expertul Cristian Ion Georgescu, iar Judecătoria Pitești a admis obiecțiunile formulate de primarul municipiului Pitești și de Comisia Locală de Fond Funciar Pitești, părți pârâte în dosar, pentru a se clarifica raportul. Procesul se îndreaptă spre final. Următorul termen de judecată a fost stabilit pe 16 iunie, la Judecătoria Pitești.

 

Cristian Gentea: „Comisia care a negociat vânzarea trebuia să îi facă să renunțe la această acțiune în instanță”

Iar primarul Cristian Gentea s-a trezit cu o nouă problemă „moștenită” din mandatele trecute. După cazul Orentex sau situațiile neplăcute apărute ca urmare a reabilitării Pieței Primăriei, în frunte cu WC-ul „minune” de 400.000 de euro, acum edilul se confruntă și cu situația de la baza sportivă „Aripi”, unde s-ar putea ca municipalitatea să plătească noi despăgubiri.
„Nemulțumirea mea față de comisia care a negociat vânzarea (din care au făcut parte Radu Bănică – PSD și Narcis Sofianu – PNL n. red.) a fost că nu au fost în stare, atunci când s-au înțeles cu ei, să îi facă să renunțe la această acțiune în instanță. De asta s-a ajuns aici!”, a precizat primarul Cristian Gentea.

Primăria Pitești a plătit despăgubiri și pentru lipsa de folosință a terenului în perioada 2013-2015

Istoricul acestui caz începe în iulie 2007, atunci când Mircea Toma, unul dintre cei trei proprietari ai terenului, a chemat în Judecată Comisia Locală de Fond Funciar Pitești, precum și Comisia Județeană de Fond Funciar Argeș, în sensul restituirii în natură a terenului, situat în Pitești, pe vechiul amplasament, afectat în prezent de terenurile de sport ale Școlii Gimnaziale nr 11. În anul 2011, Tribunalul Argeș a respins irevocabil acțiunea municipalității, fiind menținută o obligație de punere în posesie a reclamantului cu suprafața de 2.483 mp și întocmirea documentației. În ianuarie 2019, printr-o altă hotărâre definitivă, Comisia Locală de Fond Funciar Pitești și Comisia Județeană de Fond Funciar Argeș au fost obligate la plata unor despăgubiri în cuantum de 202.560 lei, pentru lipsa de folosință a terenului  în perioada 2013-2015.

De la 203 euro/mp s-a negociat la 195 euro/mp

În mai 2019, s-a efectuat punerea în posesie a moștenitorilor respectivului teren și s-a marcat, prin țăruși, amplasamentul pentru care instanța a dispus restituirea în natură. Ulterior a fost înaintată documentația către Comisia Județeană de Fond Funciar Argeș în vederea eliberării titlului de proprietate.Tot atunci, Consiliul Local Pitești a aprobat propunerea de înființare a unei comisii de negociere cu proprietarii suprafeței respective. Comisia avea mandat de a negocia una dintre cele două variante propuse: schimb de teren sau achiziționarea terenului de către primărie la valoarea pieței. Din această comisie de negociere au făcut parte următorii: de la PSD - Radu Bănică, fostul șef al OCPI Argeș, iar de la PNL - Narcis Sofianu. Negocierile au fost blocate pentru că titlul de proprietate pentru teren a fost eliberat abia în martie 2020. Tot atunci, în ședința ordinară a Consiliului Local Pitești, consilierii locali și-au însușit un raport care determina valoarea de piață a terenului la suma de 504.049 euro, adică un preț maxim de 203 euro/mp. Comisia a negociat prețul, iar în final s-a bătut palma pentru 195 euro/mp, respectiv 484.850 euro.

Ce spuneau consilierii locali piteșteni în ședința în care s-a luat act de prețul pentru cumpărarea terenului

În continuare, vă prezentăm procesul verbal al ședinței din 22 iulie 2020, atunci când primar al muncipiului Pitești era Cornel Ionică:
„Domnul preşedinte de şedinţă (Narcis Sofianu n. red) supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind însușirea procesului-verbal de negociere a prețului pentru cumpărarea imobilului-teren, situat în intravilanul municipiului Pitești, Cartier Craiovei, zona Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu”. Se prezintă raportul serviciului de specialitate. Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre; - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre; - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre; - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre; - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Ne-am angajat să cumpărăm terenul pentru a-l da în folosința celor aproximativ 600 copii din zona cunoscută drept „Aripi” aferentă Școlii nr.11. Vom continua procedurile. Terenul va putea fi folosit de cei care au nevoie de el. Cei de acolo sunt mulțumiți.
Domnul consilier local Dumitru Tudosoiu: Felicit comisia de negociere. Știu că ați venit cu multe rapoarte în ședințele consiliului local. Toată această zonă Prundu-Craiovei-Exercițiu, baza ”Aripi” a devenit emblemă pentru municipiul Pitești, reprezentând un punct de dezvoltare a copiilor pentru sportul de performanță. Nu trebuie uitată inițiativa Primăriei Municipiului Pitești, care a susținut acest proiect. Am reprezentat cu toții cetățenii.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu: A durat, dar am încercat să obținem un preț cât mai bun. Am oferit 150 euro/mp, 170euro/mp, 190euro/mp. Ei au cerut 200 euro/mp. Ne-am întâlnit la jumătate, la 195 euro/mp. Nu știu dacă se va putea schimba legislația, dar pentru orice comisie de negociere, ar fi mai bine ca partea cealaltă să nu cunoască valoarea raportului de evaluare.
Domnul preşedinte de şedinţă: Din punct de vedere legal este imposibil. Raportul de evaluare se aprobă prin hotărâre de consiliu local, care este document public. În cazul documentelor consiliului local nu se tratează aspecte care țin de secrete de stat. Eu am apreciat că este vorba despre un teren emblemă pentru sport, precum și atenția acordată tinerilor municipiului Pitești. Mulțumesc executivului pentru implicare.
Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu: Poate se schimbă legea, poate aude cineva.
Domnul consilier local Neacșu Mariean: Care a fost prețul evaluatorului?
Domnul consilier local Dinu Dănuț: 203euro/mp.
Domnul consilier Neacșu Mariean: Foarte bine. S-a negociat în jos.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi”.
Alex Vlaicu

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea