Firma lui Gigi Văsâi a câștigat, la CNSC, lupta de 2 milioane de euro pentru serviciile de salubritate pe Autostrada A3

# Anul trecut, CNAIR a lansat licitaţia pentru încheierea contractului, deși nu toate parcările erau  finalizate!

Pe 10 august, anul trecut, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a deschis ofertele societăților de salubritate care s-au înscris la licitația destinată parafării contractului de servicii de curățenie pentru spațiile de parcare și toaletele publice aflate pe autostrada București-Ploiești.
Deși nu toate parcările erau finalizate, CNAIR a pus la bătaie fonduri în valoare de 10,2 milioane de lei fără TVA- adică peste două milioane de euro- destinate asigurării

“serviciilor de salubrizare în locurile de parcare și grupurile sanitare de pe Autostrada A3 km 6+500 – km 68+793, pentru o perioadă de 24 luni”. Caietul de sarcini pregătit de CNAIR arată că sub incidența acestui contract vor intra cele 12 parcări de pe A3 București-Ploiești! Potrivit documentației, pentru perioada de doi ani, societatea de salubrizare ar trebui să asigure ordinea, curățenia, igiena grupurilor sanitare și a întregii suprafețe a parcărilor, precum și materialele sanitare pentru toalete și funcționalitatea grupurilor sanitare și vidanjarea foselor septice.
La toate toaletele, firma ar trebui să asigure hârtie igienică, prosoape de hârtie, săpun lichid, odorizant WC, odorizant pentru încăperi, saci menajeri, soluții de curățat, pastile de dedurizare și tratament fose septice. În plus, mai trebuie asigurate și becuri LED pentru iluminat.

 

Bătălie pierdută în primă instanță. Câștig de cauză la CNSC pentru firma lul Gigi Văsâi

Prin contestația nr. 54L/24.05.2021, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 27690/27.05.2021, depusă de FINANCIAR URBAN SRL, cu sediul în Pitești, str. George Coșbuc nr. 12, județul Argeș, reprezentată prin administrator Nițu Adrian, privind procedura de licitație deschisă, online, organizată de COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA, prin DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI BUCUREȘTI,  în calitate de autoritate contractantă, pentru încheierea Acordului-cadru pe o perioadă de 24 luni, ce are ca obiect:
Asigurarea serviciilor de salubrizare în locurile de parcare și grupurile sanitare pentru Lot Autostrada A3, km 6+500 și km 68+793, contestatoarea a solicitat anularea comunicării rezultatului procedurii, publicată în SEAP la data de 14.05.2021, a raportului procedurii nr. 4D/189038/14.05.2021 și reevaluarea ofertelor, cu luare în considerare a aspectelor sesizate.

CONSILIUL A DECIS:
Pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite contestația depusă de FINANCIAR URBAN SRL, în contradictoriu cu COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA, prin DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI BUCUREȘTI și anulează raportul procedurii nr. 4D/189038/14.05.2021, în partea care privește oferta câștigătoare, oferta contestatoarei și celelalte oferte admisibile, precum și comunicările privind rezultatul procedurii transmise acestor ofertante.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părți. Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.
Lupta pentru cele 2 milioane de euro se va prelungi, probabil, în instanță. Însă firma lui Gheorghe Văsâi a câștigat un punct important…

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea