Procesul pentru 32,8 hectare din Pădurea Trivale se judecă de peste un an la Curtea de Apel București

# Cazul terenurilor transferate de la Rătești în Pădurea Trivale # Până acum s-au desfășurat doar cinci termene de judecată

În această toamnă, se împlinește un an și jumătate de când se judecă procesul pentru cele 32,8 hectare din Pădurea Trivale, la Curtea de Apel București. Suprafața de pădure a aparținut Ilenei Brătianu (nepoata lui Ion C. Brătianu, cea care a revendicat terenurile forestiere care aparținuseră familiei sale), fiind transferată  de la Rătești tocmai în Pădurea Trivale. O parte dintre terenuri au fost cumpărate de la Ileana Brătianu de omul de afaceri Nicolae Ivănescu, fiind vândute ulterior de acesta către trei firme, patronate de cetățeni israelieni. O poveste imobiliară care s-a lăsat cu mai multe dosare, în instanță. Mai ales după ce Tribunalul Argeș a decis, printr-o hotărâre definitivă, pe 3 decembrie 2015, anularea titlului de proprietate pentru suprafața menționată. A urmat apoi solicitarea în instanță a anulării a nu mai puțin de 14 contracte de vânzare-cumpărate, încheiate, în perioada 2007-2014, în urma retrocedării pădurii.

 

Iar instanțele au dat până acum decizii contradictorii. Tribunalul Argeș i-a dat câștig de cauză Direcției Silvice Argeș, pe 20 martie 2018, anulând contractele de vânzare-cumpărare pentru cele 32,8 ha de teren din Pădurea Trivale. Evreii, care au cumpărat de la Nicolae Ivănescu o bună parte din terenuri, au cerut strămutarea dosarului, iar Curtea de Apel Pitești le-a admis cererea. Procesul a fost reluat la Tribunalul Vâlcea, care, pe 1 noiembrie 2019, a respins cererea de chemare în judecată a Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, prin Direcția Silvică Argeș, și a Statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice. Apelul trebuia să fie reluat la Curtea de Apel Pitești, dar judecătorii au decis pe 18 martie 2020, scoaterea cauzei de pe rol şi înaintarea dosarului către Curtea de Apel București, unde se află și în acest moment. În toamnă se împlinește un an și jumătate de când procesul se judecă la această instanță. Până acum s-au desfășurat doar cinci termene de judecată, următorul termen fiind stabilit pe 13 septembrie 2021. Un proces important, în care se va decide o dată pentru totdeauna în posesia cui va rămâne cele 32,8 hectare din Pădurea Trivale.

 

Cum au argumentat judecătorii Tribunalelor din Vâlcea și Argeș hotărârile date

Instanțele au trebuit să decidă dacă au existat cumpărători de bună credință în ceea ce privește cele 32,8 ha din Pădurea Trivale. În motivarea judecătorului Tribunalului Vâlcea se precizează următoarele: „Tribunalul apreciază că sunt îndeplinite condițiile aparenței în drept. Astfel, contractele a căror desființare se solicită sunt cu titlu oneros. Pe de altă parte, Tribunalul reține și îndeplinirea condițiilor constând în existența bunei credințe a dobânditorului, respectiv în existența erorii comune și invincibile. Tribunalul constată că, la momentul încheierii actelor a căror desființare se solicita, soluția din dosarul nr. 21.035/280/2013, nu era definitivă.

Pe de altă parte, cererea de chemare în judecată care a dat naștere acestui dosar, a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Pitești la data de 2.10.2013, majoritatea actelor a căror desființare se solicita fiind încheiate anterior acestei date. Pe de altă parte, în privința actelor încheiate ulterior datei de 2.10.2013, părțile acestor acte nu aveau cunoștința de existența litigiului, nefiind părți în acest litigiu iar acest litigiu nu a fost înscris în cartea funciară. Dimpotrivă, toate actele în privința cărora se solicita desființarea au fost înscrise în cartea funciară. Tribunalul apreciază că părțile care au încheiat actele a căror desființare se solicită au fost de bună credință, totodată fiind într-o eroare umană și invincibilă în ceea ce privește calitatea de proprietar a înstrăinătorului.În consecință, Tribunalul apreciază că principiul validității aparenței în drept, mai sus analizat, împiedică constatarea nulității absolute a actelor juridice mai sus menționate, motiv pentru care tribunalul va respinge capătul de cerere formulat de reclamante privind constatarea nulității absolute a contractelor de vânzare-cumpărare ca neîntemeiat”.

Înainte de hotărârea instanței din Vâlcea, Tribunalul Argeș decidea anularea contractelor de vânzare-cumpărare pentru cele 32,8 ha de teren din Pădurea Trivale. La baza hotărârii acestei instanțe a fost faptul că nu au existat cumpărători de bună credință. „Motivul nulității absolute parțiale a titlului de proprietate a fost aceea că terenul cu vegetație forestieră în suprafață de 32,8 ha nu reprezintă vechiul amplasament al pârâtei, iar anterior anului 1945 pădurea menționată era recunoscută ca făcând parte din proprietatea de stat, fiind administrată de Casa Autonomă a Pădurilor Statului. (…) Având în vedere că pârâții Ivănescu Nicolae, Paraschiv Victor Ionuț și Ungureanu Nicolae nu au dobândit în proprietate terenul în litigiu, nefiind vorba de cumpărare de bună credință, nu aveau cum să transmită ceva ce nu aveau în patrimoniul lor.

Mai mult decât atât, prin contractele încheiate ulterior, respectiv, 2009, 2010, 2011, 2012 și 2014, prezumția bunei credințe este răsturnată și de împrejurarea că terenul făcea obiectul unui litigiu în dosarul nr. 9455/280/2009, cauză în care s-a invocat tocmai nulitatea titlului de proprietate ce a stat la baza încheierii contractelor de vânzare-cumpărare. Urmare a constatării nulității absolute a contractelor de vânzare-cumpărare pârâții nu mai justifică nici un drept de proprietate asupra terenului în litigiu, terenuri domeniu public stăpânit fără drept de pârâți. Tribunalul urmează a obliga pârâții să lase reclamantului în deplină proprietate și posesie terenurile”, se arată în motivarea instanței Tribunalului Argeș.

Cum au fost transferate zeci de hectare de teren dintr-o comună în… Pădurea Trivale

Pe 31 august 2005, Ileana Brătianu, prin procuratorul său, Costel N. Ungureanu - bibliotecar în comuna argeşeană Răteşti, a revendicat terenurile forestiere ce aparţinuseră istoricului Gheorghe Brătianu, a cărui moştenitoare era. La data respectivă, procuratorul Costel Ungureanu a solicitat Comisiei Locale de Fond Funciar Răteşti restituirea pe vechiul amplasament a unei suprafeţe totale de 170 ha de vegetaţie forestieră, 90 ha în punctul „Parapet” şi 80 ha în satul Tigveni, comuna Răteşti. Cum 32,8 hectare dintre cele solicitate pe vechiul amplasament fuseseră deja atribuite legal altor persoane, Ilenei Brătianu i s-au oferit mai multe variante. După mai multe refuzuri de amplasamente s-a acceptat varianta în Pădurea Trivale.

În februarie 2007, Prefectura Argeş a emis titlul de proprietate, iar o parte dintre terenuri au fost vândute la scurt timp, lui Nicolae Ivănescu. Prețul plătit Ilenei Brătianu pentru cele 32,8 hectare a fost de doar 5,5 miliarde lei vechi, astfel: 3,5 miliarde date de magnatul Nicolae Ivănescu pentru 29,8 hectare și 2 miliarde plătite de către Valerian Jinga (fost director al Direcției Silvice Argeș) pentru 3 hectare.

În 2009, Prefectura Argeş descoperă, brusc, documente conform cărora respectivele hectare, din mijlocul Pădurii Trivale, ar fi fost în domeniul statului încă din anii 1940 și declanșează în instanță acțiuni pentru a recupera terenurile. Cu toate că pe rolul instanței era un proces în care se cerea anularea titlului de proprietate pentru cele 32,8 ha din Trivale, Ivănescu reușește să înstrăineze o parte din respectivele terenuri unor investitori evrei.

Firmele evreilor au achiziționat 22,3 ha de la Ivănescu pentru circa 3,3 milioane euro

Orly Forest, KNA Big Investments și Gov Estate & Investment sunt firmele patronate de oameni de afaceri din Israel, societăți prin care au fost achiziționate mai multe hectare de teren de la Nicolae Ivănescu. Trebuie menționat că din datele menționate în dosarul care a fost judecat, în primă instanță, la Tribunalul Argeș reiese că cele trei firme au achiziționat 22,3 hectare de la Nicolae Ivănescu pentru circa 3,3 milioane euro. A.V.Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea