Se instalează un rezervor de apă la Spitalul județean Argeș

Investiție importantă la Spitalul Județean de Urgență Pitești. Consilierii județeni argeșeni au aprobat realizarea obiectivului de investiție: ”Instalare rezervor stocare apă din sursă proprie la Spitalul Județean Argeș”. Valoarea totală a investiției este de 455.678,896 lei, din care construcții-montaj  în valoare de 178.616,581 lei. Durata estimată de realizare este de 120 de zile lucrătoare.

Reţeaua de distribuţie interioară de apă potabila de la Spitalul Județean Argeș este în montaj îngropat de la căminul pentru apometru, până la consumatori. Clădirile aferente Spitalului Județean au o singură alimentare cu apă potabilă din reţeaua de distribuţie stradală a municipiului Piteşti, exploatată de către S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. precum și un foraj prevăzut cu stație de tratare cu Zeolit, stație de clorinare și un rezervor de 80 mc, a cărui capacitate nu este conformă normativelor în vigoare. Astfel, necesitatea instalării unui nou rezervor este una prioritară. „Noul rezervor (suplimentar) va fi amplasat în circuitul general al apei și va fi alimentat din sursa proprie - prin forajul existent - și de la rețeaua exterioară de distribuție apă a spitalului, astfel încât aceasta să fie in permanenţă proaspătă. Evacuarea apelor uzate provenite din spital se face prin sistemul de canalizare exterior”, informează Spitalul Județean Argeș.

 

În noul proiect se propune montarea unui rezervor de acumulare cu apă potabilă, ce va asigura o rezervă de consum de 1-3 zile și rezerva intangibilă pentru stingerea incendiului. Dimensionarea capacităţii rezervorului de apă potabilă s-a făcut pe baza consumului de apă pentru consumul mediu lunar facturat din luna ianuarie, noiembrie, mai, iulie. Perioada de asigurare a consumului de apă potabila în cazul unei avarii va fi cuprins în intervalul 24-72 ore, durata aleasă pentru dimensionarea capacităţii rezervorului. Se propune ca în afara rezervei de consum să se mai asigure și o rezervă de apă suplimentarp ca rezerva intangibilă pentru stins incendii.


Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea