Ședință extraordinară de Consiliu Local Pitești pe 15 septembrie

Este convocat Consiliul Local Pitești miercuri, 15 septembrie în ședință extraordinară cu următoarea ordine de zi :

1. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în intravilanul municipiului Pitești, cartier Găvana, “Complex Albina”.

2. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești, Aleea Căminelor nr.25, bl.1 ANL și Aleea Negoiu nr.5, bl.2 ANL.

3. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții “Reabilitare scări publice, strada Făgăraș, zona blocurilor: E1-E2, E2-E3, E3-E4. Școala Gimnazială Alexandru Davila, municipiul Pitești, județul Argeș”.

4. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții “Zid de sprijin strada Ovid Densușianu, municipiul Pitești, județul Argeș”.

5. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii "Bazin de înot didactic și agrement – Proiect Tip, B-dul Petrochimiștilor, nr.23, municipiul Pitești, Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”, județul Argeș".

6. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr. 428/12.12.2019 privind aprobarea proiectului ,,REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI (ZONA BL. G1 CARTIER RĂZBOIENI ȘI ZONA BLOC COREMI, B-DUL. PETROCHIMIȘTILOR) – ETAPA I“ și a cheltuielilor legate de proiect.

7. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr. 68/2019 privind aprobarea proiectului ,,Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat“, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1, Apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.

8. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea bugetului Municipiului Pitești pe anul 2021.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea