Garda Forestieră Argeș a făcut șapte sesizări penale în 2021

# A fost depistat un volum de peste 380 mc de arbori tăiați ilegal # Și personalul silvic a fost amendat

Fondul forestier din județul Argeș este administrat sau are asigurată paza și alte servicii silvice în baza unor contracte de prestări servicii, de un număr de 23 de ocoale silvice, din care: 11 ocoale silvice de stat aflate în subordinea Direcției Silvice Argeș (Șuici, Vidraru, Curtea de Argeș, Mușătești, Domnești, Aninoasa, Campulung, Topoloveni, Costești, Pitești, Cotmeana); Baza experimentala Mihăești (fostul O.S.E. Mihăești) din cadrul I.N.C.D.S „Marin Dracea” și 12 ocoale silvice de regim / private (Papușa Rucăr, Dragoslavele, Codrii Verzi, Stejarii Muscelului, Carpathia, Ingleby, Greengold Vest, Clăbucet, Muntenia, Poiana Cerbului, Iri, Ingka).

 

Suprafața fondului forestier în județul Argeș este de 276.704 hectare, dintre care proprietate publică: 119620 ha – stat și 4311 ha – Unitate Administrativ Teritorială (UAT), respectiv proprietate privată: 152451 ha – persoane fizice și juridice și 322 – UAT. Din totalul fondului forestier, 167.204 ha este administrat prin ocoale silvice de stat, 91.654 ha prin ocoale silvice private, iar 17.846 reprezintă fond forestier neadministrat, informează Garda Forestieră Județeană Argeș, prin Alin Mihai – șeful Biroului.

În vederea efectuării activităților specifice privind implementarea şi controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier naţional aflate în raza județului Argeș în primele opt luni ale anului, în cadrul Gărzii Forestiere Județene Argeș și-au desfășurat activitatea un număr de 10 inspectori aflați în coordonarea lui Alin Mihai. Aceștia au verificat, în primele opt luni ale anului, 39 sesizări și 542 adrese.

A fost depistat un volum de 380 mc de arbori tăiați ilegal. Prejudiciu de peste 126.000 lei

Controalele efectuate, în perioada ianuarie – august 2021, de către inspectorii din cadrul Gărzii Forestiere Ploiești – biroul Garda Forestieră Județeană Argeș au urmărit modul de respectare și aplicare a regimului silvic. Au fost efectuate 226 controale în județ, la care se adaugă și alte trei controale efectuate de inspectorii argeșeni în județul Suceava. În total, în primele opt luni ale anului au fost făcute șapte sesizări penale de către Garda Forestieră Argeș. A fost depistat un volum de 381,5 mc de arbori tăiați ilegal, cu o valoare a prejudiciului adus pădurii de 126.096 lei.

În perioada menționată, inspectorii Gărzii Forestiere Argeș au constatat un număr de 96 contravenții, dintre care două în afara județului, cu o valoare totală de 379.000 lei.

Peste 1000 mc de material lemnos confiscat fizic sau valoric

De asemenea, conform informațiilor publicate de Garda Forestieră Argeș în județ, în primele opt luni ale anului, a fost confiscat fizic 426,46 mc de material lemnos, iar confiscat valoric 628,73 mc, în valoare de 186.289 lei.

De asemenea, nici ocoalele silvice din județ nu au scăpat necontrolate de inspectorii Gărzii Forestiere Argeș. Au fost acordate cinci amenzi contravenționale în valoare de 15.000 lei, dintre care două pentru reprimire defectuoasă a parchetelor de exploatare și trei amenzi pentru punerea în valoare/marcare de arbori cu încălcarea normelor tehnice.

Peste 820 de operatori economici din Argeș sunt înregistrați în SUMAL 2.0

Din 31.01.2021 a intrat în vigoare H.G. 497/25 iunie 2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și a instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, precum și O.M. 118/27 ianuarie 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0 , obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire. În acest sens, la sediul G.F.J. Argeș dar și la sediile Direcției Silvice Argeș și ale ocoalelor silvice de regim (private), personalul SUMAL – Argeș a efectuat o serie de întâlniri atât cu personalul silvic cât și cu operatorii economici, în vederea familiarizării lor cu aplicațiile SUMAL 2.0 necesare în vederea desfășurării activității.

În vederea implementării aplicației SUMAL – CONTROL, la sediul G.F.J. Argeș au fost efectuate activități de instruire atât cu personalul din cadrul gărzii, cât și cu polițiști din cadrul I.P.J. Argeș. Instruirea utilizatorilor noului sistem de urmărire a trasabilității materialelor lemnoase s-a facut concomitent cu verificarea unui număr de 821 documentații în vederea înregistrării operatorilor economici în sistemul SUMAL 2.0. La sfârșitul lunii iunie 2021, în județul Argeș sunt înregistrați un număr de 821 operatori economici (profesioniști), din care: 11 ocoale silvice de stat, din cadrul Direcției Silvice Argeș, Baza Experimentală Mihăești din cadrul Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură – Marin Drăcea, 5 ocoale silvice de regim / private, 668 operatori economici care exploatează, depozitează, prelucrează, comercializează și utilizează materiale lemnoase și 136 transportatori profesioniști de materiale lemnoase.

În această toamnă va fi împădurită  o suprafață de 115 ha

Din verificările efectuate la structurile silvice care administrează fondul forestier național (proprietate de stat și proprietate privată a persoanelor fizice și juridice) din județul Argeș, privind urmărirea diminuării suprafețelor de fond forestier tăiate și neregenerate în decurs de 2 ani de la tăiere, a rezultat faptul că, în primăvara anului 2021 s-a împădurit o suprafață de  554 ha, iar în toamna 2021 urmează a fi împădurită o suprafață de 115 ha, în total o suprafață de 669 ha.

Au fost preluate în pază 1147 hectare

În perioada ianuarie – august 2021, inspectorii Gărzii Forestiere Județene Argeș au efectuat preluarea în pază a suprafeței de 1147 ha fond forestier neasigurat cu servicii silvice/pază.

În total, în perioada 01.01.2018 – 31.08.2021, suprafața de fond forestier de pe raza județului Argeș neasigurată cu servicii silvice/pază, preluată în pază de G.F.J. Argeș prin ocoale silvice de stat și de regim este de 5740 ha. Garda Forestieră Județeană Argeș a avut o contribuție importantă la reducerea suprafeței de fond forestier neadministrată și neasigurată cu servicii silvice / pază în județul Argeș suprafață care la nivelul lunii iunie 2017 era de peste 27000 hectare.

Peste 4100 de hectare de păduri din Argeș sunt incluse în Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine

În luna mai a acestui an, personal din cadrul biroului G.F.J. Argeș a făcut parte din comisia de verificare pentru constituirea Catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România în vederea analizării formei finale a  lucrării: ”Studiul privind identificarea pădurilor virgine şi cvasivirgine din România în vederea înscrierii in Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine – Studiu de fundamentare pentru Garda Forestieră Ploieşti – judeţele Argeş și Prahova”. În urma verificărilor efectuate s-a propus introducerea în Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine a unei suprafețe de 2705 ha în județul Argeș, din care 1831 ha proprietate de stat, administrată de ocoalele silvice de stat Vidraru, Domnești, Mușătești, Aninoasa și 874 ha proprietate privată administrată de ocoalele silvice de regim/private Carpathia și Stejarii Muscelului. Această suprafață de 2705 ha se va adăuga la suprafața de 1467 ha de păduri virgine și cvasivirgine, deja introdusă în Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine.

Obiectivele Gărzii Forestiere Argeș

„Având în vedere prevederile H.G. 743/2015 privind organizarea și funcționarea Gărzilor Forestiere, precum și obiectivele cuprinse în Programul de guvernare 2020 – 2024, în anul 2021 biroul Garda Forestieră Județeană Argeș din cadrul Gărzii Forestiere Ploiești va efectua următoarele acțiuni:

- Reducerea suprafeței de fond forestier neadministrat prin identificarea suprafețelor de pădure fără pază / servicii silvice și preluarea lor în pază prin structuri silvice autorizate.

- Efectuarea de controale privind modul de aplicare a regimului silvic în fondul forestier din județul Argeș și la operatorii economici care activează în domeniul lemnului.

- Continuarea implementării sistemului de urmărire a trasabilității materialelor lemnoase SUMAL 2.0 și verificarea modului de utilizare a acestuia.

- Soluționarea promptă și competentă a sesizărilor primite de la cetățeni, referitoare la tăieri ilegale de arbori și la alte încălcări ale regimului silvic.

- Sprijinirea proprietarilor de păduri prin consultanță privind înțelegerea normelor tehnice silvice, juridice și economice ce alcătuiesc regimul silvic și prin operativitate la verificarea documentațiilor depuse de aceștia în vederea acordării de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice.

- Identificarea suprafețelor de fond forestier tăiate și neregenerate în decurs de 2 ani și urmărirea împăduririi lor”, informează Alin Mihai (foto), șeful Gărzii Forestiere Județene Argeș.

A.V.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea