Aeroclubul României a pierdut un nou teren în zona Tancodrom-Turcești

# Tribunalul Argeș l-a obligat să lase în deplină proprietate şi posesie un teren în suprafaţă de 12.500 mp # Terenul a fost cumpărat de o firmă cu suma de 250.000 de euro

Aeroclubul României, prin Aeroclubul Teritorial „Henri Coandă” Piteşti, pierde suprafețe de teren pe bandă rulantă, în instanțe, în dosarele de revendicări imobiliare. Totul a început în 1990, atunci când s-a realizat un contract de schimb de terenuri, de la Geamăna la Turcești, privind înființarea unui nou aeroport, urmând ca instituția să aibă 16 hectare la Geamăna și 114  ha la Turcești. Din păcate, contractul nu a fost dus la bun sfârșit, Aeroclubul continuând și în prezent să-și desfășoare activitatea doar la Geamăna.

După revoluție, procesul de strămutare a fost blocat de faptul că au fost făcute tot mai multe retrocedări de terenuri în zona Turcești. Aeroclubul Teritorial „Henri Coandă” Piteşti a fost „bombardat” cu procese în instanțe ca să lase în deplină proprietate şi posesie mai multe terenuri, după ce comisia de fond funciar a făcut împroprietăriri în baza Legii 18/1991.

 

Un ultim astfel de caz a avut loc la Tribunalul Argeș care a decis, recent, ca Aeroclubul României să lase, unei societăți, în posesie imobilul teren în suprafaţă de 12.500 mp, arabil, situat în intravilanul Municipiului Piteşti, punctul „Tancodrom”. Decizia instanței nu este una definitivă, ea fiind atacată cu apel.

Conrep Instal RO SRL a achiziționat terenul cu 250.000 de euro

Este vorba despre firma SC Conrep Instal RO SRL, reprezentată prin administrator Ion Laurențiu, care a dat în judecată, încă din februarie 2015, Ministerul Transporturilor, Aeroclubul României, Aeroclubul Teritorial „Henri Coandă” Piteşti și statul român reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice. SC Conrep Instal RO SRL a cerut, în instanță, ca pârâții să-i lase în deplină proprietate și posesie suprafața de 12.500 m.p., teren arabil situat în Pitești, în punctul „Tancodrom". După aproximativ șase ani de procese, pe 26 aprilie 2021, Tribunalul Argeș i-a dat câștig de cauză reclamantei.

„Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Ministerul Transporturilor, invocată prin întâmpinare. Respinge cererea de chemare în judecată în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Transporturilor, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără legitimare procesuală pasivă. Admite cererea de chemare în judecată. Admite cererea de arătare a titularului dreptului, formulată de pârâtul Aeroclubul României. Obligă pârâţii Aeroclubul României şi Aeroclubul Teritorial Henri Coandă Piteşti, precum şi intervenientul principal Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, să lase reclamantei în deplină proprietate şi posesie imobilul teren în suprafaţă de 12.500 m.p., arabil, situat în intravilanul Municipiului Piteşti, punctul „Tancodrom”, cu vecinătăţile conform raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit de expert Dumitrescu Valerica. Respinge, ca rămase fără obiect, cererile de chemare în garanţie. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Argeş”, se arată în hotărârea instanței.

Istoricul cazului

Totul a început în 2003, atunci când Comisia Locală de Fond Funciar Bascov a întocmit un proces verbal de punere în posesie a terenului respectiv către numita Filofteia N. Aceasta a vândut ulterior terenul, în 2004, iar de atunci suprafața respectivă a fost vândută de patru ori ca în cele din urmă să ajungă, în 2008, în posesia SC Conrep Instal RO SRL contra sumei de 250.000 de euro, conform datelor din dosar publicate pe rolii.ro.

În ceea ce privește dosarul, instanța a stabilit că dreptul de proprietate emis de CLFF Bascov a fost făcut legal în temeiul legislației funciare, iar înstrăinările succesive ale terenului au fost făcute prin acte cu titlu oneros (contracte de vânzare-cumpărare).

Concluzia judecătorului Tribunalului Argeș a fost următoarea:

„Predarea-primirea terenului pentru punerea în posesie a vânzătoarei inițiale s-a realizat chiar de autoritățile statului, respectiv ADS, care are ca activitate administrarea terenurilor proprietatea statului și care a atribuit terenului calitatea de domeniu privat a statului. Ori, contractul de schimb din anul 1990 nu și-a produs pe deplin efectele, pentru terenul în cauză nefiind definitivate lucrările privind înființarea noului aeroport, din pct. Turcești, Aeroclubul Teritorial Henri Coandă Piteşti continuând să își desfășoare activitatea pe vechiul amplasament. Se mai reține și că potrivit actului de schimb din anul 1990 terenul are categoria de folosință agricolă și, deși inventariat ca făcând parte din domeniul public, nu are investiții pe el, care prin natura lor juridică să folosească scopului de utilitate publică, pentru a se reține apartenența la domeniul public. Deci, actul de schimb nu a produs niciodată efecte juridice, fiind lipsit de cauză.

Oricum, Aeroclubul Geamăna, actual Aeroclubul Teritorial Henri Coandă  Pitești, a semnat contractul de schimb, în anul 1990, deși nu avea capacitatea de a contracta și dispune de terenuri, în raport de prevederile Legii nr. 9/1990 („Art. 1 - Până la adoptarea unei noi reglementări legale privind regimul fondului funciar se interzice înstrăinarea, prin acte între vii, a terenurilor de orice fel, situate înăuntrul sau în afara localităților.”), iar Aeroclubul nu avea cum să predea terenuri către fostele CAP-uri, mai ales că și-a continuat activitatea în zona Geamăna.

Este cert că prin emiterea H.C.J Argeș nr. 163/1999 (și punerea în posesie a vânzătoarei inițiale, potrivit procesului-verbal nr. 3258/20.05.2003) dreptul de proprietate publică prin destinație încetase, el devenind proprietate privată a statului, ceea ce a făcut ca CJFF Argeș să emită hotărâre prin care să pună la dispoziție terenul, fără a încălca etapele specifice procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Având în vedere considerentele mai sus expuse, instanța va admite cererea de chemare în judecată și cererea de arătare a titularului dreptului”, se arată în hotărârea Tribunalului Argeș, conform rolii.ro.

Societatea a cerut, deja, Aeroclubului României pretenții pentru că nu a putut să folosească terenul

Ulterior cumpărării, firma Conrep Instal RO SRL a încercat că preia posesia asupra terenului și să înceapă demersurile pentru efectuarea unor investiții pe acesta, doar că „s-a trezit”, că suprafața respectivă se află în administrarea Aeroclubului României. În aprilie 2021, societatea a deschis un nou dosar în instanță în care cere pretenții pentru lipsa de folosință a terenului. Dosarul a fost suspendat până la stabilirea exactă a proprietarilor.

 

Alex Vlaicu

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea