Unitățile medicale - în analiza consilierilor județeni

Pe 27 septembrie se desfășoară o nouă ședință ordinară a Consiliului Județean Argeș. Și de această dată, ședința va avea loc doar on-line. Pe ordinea de zi se află mai multe proiecte de hotărâri care vizează, în principal, unitățile medicale din rețeaua proprie a Consiliului Județean.

Consilierii județeni vor analiza organigramele și statul de funcții ale spitalelor, regulamentele de organizare și funcționare. Vor fi analizate și unele proiecte de investiții, precum și planul de acțiune pentru iarna 2021 – 2022.

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Pitești;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Pitești;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sfântul Andrei” Valea Iașului;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Recuperare Brădet;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești;

- Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Argeș în Consiliile de Administrație ale spitalelor din rețeaua proprie a Consiliului Județean Argeș, precum și aprobarea atribuțiilor Consiliilor de Administrație;

- Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Ștefănești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local;

- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judetean Arges nr. 230/09.10.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, județul Argeș” Cod SMIS 142003;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin P.N.D.L. precum și a Devizului General – actualizat pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ703 H Curtea de Argeș (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L= 152 m, în comuna Valea Danului”;

- Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu destinație medicală/conexă actului medical aflate în domeniul privat al Județului Argeș și în administrarea Consiliului Județean Argeș;

- Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului asupra imobilelor – terenuri și clădiri în care își desfășoară activitatea;

- Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș asupra imobilului – teren și clădiri în care își desfășoară activitatea Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Pitești;

- Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș asupra imobilelor în care își desfășoară activitatea Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate ,,Sf. Constantin și Elena” Pitești;

- Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Poienarii de Muscel, pe o perioadă de 3 ani asupra zonei de siguranță aferentă drumului județean DJ 738, de la km 0+548 la km 12+065, pentu realizarea obiectivului de investiții“ Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”;

- Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Argeș a unui mijloc fix în vederea casării/valorificării și demolării aflat în domeniul public al Județului Argeș și administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni;

- Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al judeţului Argeş cu activul fix Racordare rețea de canalizare, situat în incinta Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități Vulturești;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș pentru anii 2019, 2020 și 2021;

- Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special “ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC PITEȘTI”;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune și a Devizului estimativ pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii și poleiului pe drumurile și podurile județene din județul Argeș, pentru iarna 2021 – 2022;

- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2021.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea