Regia Autonomă de Drumuri Argeș câștigă, pe linie, la CNSC

# Cinci firme au contestat deciziile drumarului

La jumătatea lunii septembrie, după ce a luat în considerare toate documentele depuse, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a decis să acorde dreptate Regiei de Drumuri Argeș. Două asocieri – în total cinci firme – au încercat să împiedice rezultatul procedurii, însă fără succes.

Prin contestația nr. 1326/19.07.2021, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 37402/20.07.2021, formulată de SC EM PRIME CONSTRUCT SRL, în calitate de lider al asocierii SC EM PRIME CONSTRUCT SRL – CAPITAL VISION SRL, împotriva rezultatului procedurii  emisă de REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ARGEȘ RA, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitație deschisă, derulată online, pe loturi, în vederea atribuirii contractului de achiziții publice având ca obiect „Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (PT+DE+CS), Asistență Tehnică din partea proiectantului și Execuție lucrări pentru:

# Lot 1 «Modernizare DJ702F, limita Județului Dâmbovița-Slobozia, km. 17+984-18+441, L = 457m, Jud. Argeș»;

# Lot 2 «Modernizare DJ703H Curtea de Argeș-Valea Danului - Cepari-Șuici-Lim. Jud. Vâlcea, km. 9+475-10+364, L = 0,889 m, Comuna Valea Danului și Cepari, Jud. Argeș»;

# Lot 3 «Modernizare DJ738 Poienari (DN73 km 44+500)-Jugur-Drăghici-Mihăești (DC11), km 10+200-km 13+600L, L =3,4 km, Jud. Argeș»;

# Lot 4 «Modernizare DJ704E Ursoaia-Bascovele-Ceaurești, km 3+100-7+600, L =4,5 km, Jud. Argeș»”,

s-au solicitat Consiliului următoarele:

# Anularea adresei nr. 148 din 12.07.2021 de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire, precum și a tuturor înscrisurilor care au stat la baza emiterii acesteia;

# Anularea raportului procedurii de atribuire nr. 136 din 09.07.2021, în partea ce privește respingerea ofertei asocierii SC EM PRIME CONSTRUCT SRL – CAPITAL VISION SRL pentru lotul 4, a actelor care au stat la baza emiterii acestuia, precum și a celor subsecvente;

# Anularea deciziei autorității contractante prin care oferta depusă de asocierea SC EM PRIME CONSTRUCT SRL – CAPITAL VISION SRL pentru lotul 4 a fost respinsă ca neconformă;

# Obligarea autorității contractante la reluarea procedurii de atribuire de la etapa verificării admisibilității ofertei asocierii SC EM PRIME CONSTRUCT SRL – CAPITAL VISION SRL;

# Obligarea autorității contractante la plata cheltuielilor ocazionate de soluționarea contestației;

Prin contestația fără număr de înregistrare la emitent, transmisă prin e-mail și înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 38053/22.07.2021, formulată de SC CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI LUCRĂRI DE ARTĂ SRL, în calitate de lider al asocierii SC CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI LUCRĂRI DE ARTĂ SRL (lider asociere) – SC TOTAL ROAD SRL (Asociat 1) – SC ERPIA SA (terț susținător), împotriva rezultatului procedurii aferent lotului 3, comunicat prin adresa nr. 143/12.07.2021, emisă de REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ARGEȘ RA, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, s-au solicitat Consiliului următoarele:

1. anularea comunicării nr. 143/12.07.2021 și a deciziei de respingere a ofertei asocierii SC CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI LUCRĂRI DE ARTĂ SRL (lider asociere) – SC TOTAL ROAD SRL (Asociat 1) – SC ERPIA SA (terț susținător);

2. anularea raportului procedurii nr. 136/09.07.2021, precum și a tuturor actelor anterioare, ulterioare și conexe acestuia.

3. continuarea procedurii prin reevaluarea ofertei asocierii SC CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI LUCRĂRI DE ARTĂ SRL (lider asociere) – SC TOTAL ROAD SRL (Asociat 1) – SC ERPIA SA (terț susținător).

Pentru soluționarea unitară a contestațiilor, având în vedere că acestea au fost formulate în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, Consiliul a procedat la conexarea lor, în conformitate cu dispozițiile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 101/2016.

CONSILIUL DECIDE:

În temeiul art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016, Consiliul va respinge ca nefondate contestaţiile formulate de EM PRIME CONSTRUCT SRL, în calitate de lider al asocierii SC EM PRIME CONSTRUCT SRL – SC CAPITAL VISION SRL, și de SC CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI LUCRĂRI DE ARTĂ SRL, în calitate de lider al asocierii SC CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI LUCRĂRI DE ARTĂ SRL – SC TOTAL ROAD SRL – SC ERPIA SA, în contradictoriu cu REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ARGEȘ RA.

Decizia mai poate fi atacată doar în instanță.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea