Aproape 240 de dosare au fost admise pentru concursul de directori de școli în Argeș

După etapa de verificare a dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Argeș, dintr-un total de 262 de dosare, la acest moment, 25 sunt respinse.

În județ, sunt scoase la concurs 198 de funcții de director și 44 funcții de director adjunct. Cele mai multe sunt scoase la Pitești: 48 pentru director și 24 pentru director adjunct

De la 1 octombrie 2021 s-au depus solicitări de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori de natură tehnică la etapa de înscriere în platforma informatică, iar in intervalul 4-6 octombrie 2021 are loc remedierea acestora. Lista candidaților este postată pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Argeș, cu respectarea solicitării candidaților de anonimizare a datelor cu caracter personal.

La concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condiiiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioada nedeterminată;

c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;

d) Au calificativul "Foarte bine" acordat în ultimii 2 ani gșolari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;

e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate șolare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modifiădrile și completările ulterioare;

f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o func{țe de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completdrile ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;

g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (l) din Legeanr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

h) Nu au avut statutul de "lucrător al Securității" sau "colaborator al Securității".

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 15 octombrie 2021. Proba de interviu se va desfășura pe 17 noiembrie 2021.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea