Sedință extraordinară de Consiliu Județean pentru Ambulatoriul de la Pediatrie

Se convoacă Consiliul Judeţean Argeş în şedinţă extraordinară pentru data de miercuri, 6 octombrie, ora 10.00, prin mijloace electronice (on-line) pentru aprobarea Devizului general și a Graficului de realizare al investiției actualizate septembrie 2021 pentru proiectul cu titlul „Extinderea,modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești” și a cheltuielilor legate de proiect, ulterior semnării contractului de finanțare

Propunere

ART.1. Se aprobă Devizul general - actualizat septembrie 2021 al proiectului „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești”, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ART.2. Se aprobă Graficul de realizare al investiției - actualizat septembrie 2021 al proiectului „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești”, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ART.3. Se aprobă Bugetul actualizat septembrie 2021 al proiectului „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești”, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Se aprobă Sursele de finanțare actualizate septembrie 2021, respectiv cheltuielile neeligibile si contributia de 2% la cheltuielile eligibile, ale proiectului „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești”.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea