Câștig definitiv al Direcției Silvice Argeș. Retrocedare uriașă a Primăriei Bogați, anulată de instanță!

# Aproape 800 de hectare de pădure se întorc în patrimoniul statului român

Proces cu miză uriașă încheiat în favoarea Direcției Silvice Argeș. Sute de hectare de pădure – cele mai multe dintre acestea plimbate spre nordul județului, spre a le spori valoarea - se întorc în patrimoniul statului. Culmea, așa cum veți putea citi în edițiile viitoare, la mijlocul afacerii necurate apare și un prosper om de afaceri din Argeș, specialist în combinații și permutări de fond funciar.

 

Totul a pornit de la cererile de retrocedare inițiate de Comuna Bogați. În anul 2002, Comisia Județeană de Fond Funciar Argeș (pe vremea prefectului Constantin Tămagă) a dispus validarea dreptului de proprietate în favoarea localității amintite pentru o suprafață de 630 hectare, din care 595 ha. teren cu vegetație forestieră și 35 ha. teren agricol. În același an, este validată și propunerea Comisiei Locale de Fond Funciar Bogați pentru o altă suprafață, de 147 ha., teren cu vegetație forestieră. În total, 777 hectare de teren!!!

 

Ulterior, prin Comisia Județeană de Fond Funciar Argeș, o parte din terenul-pădure cu pricina, mai exact 367 hectare, ajunge pe raza localităților Arefu și Nucșoara, Ocolul Silvic Mușetești. Motivarea? – comuna nu mai dispunea de suprafață de pădure. Așa că - hai cu ea la munte, unde e mai frumoasă, mai de calitate și mai valoroasă…

Împotriva acestor decizii, Direcția Silvică Argeș a formulat o acțiune în instanță în care a dezvăluit neregulile constatate și anume că actele au fost emise cu încălcarea legii fondului funciar, că terenurile inițiale au fost pășuni, nu păduri. Actele întocmite au dus la diminuarea fondului forestier național – proprietatea publică a statului. Transferurile către zonele de munte s-au făcut, de fapt, pentru  un scop ilicit, acela de a le spori valoarea. Un alt motiv invocat este acela că Anexele hotărârilor de validare contestate nu respectă dispozițiile legale, întrucât semnătura șefului ocolului silvic lipsește.

În cauză s-au depus brațe întregi de acte, s-au efectuat expertize de specialitate. Instanța a reținut, în cele din urmă, că terenurile ce au făcut obiectul reconstituirii au fost islazuri. Aceeași instanță de fond a mai semnalat și faptul că, într-adevăr, comuna Bogați nu era îndreptățită la reconstituirea dreptului de proprietate cu păduri, iar prin legislație sunt lovite de nulitate absolută transferurile de terenuri dintr-o localitate în alta… în scopul ilicit de a le spori valoarea. Direcția Silvică a mai arătat faptul că pădurile retrocedate apar în amenajamentele silvice din anii 50 ca fiind în fondul dorestier național și aparținând domeniului public, așadar fiind, conform legislației în vigoare, inalienabile, insesizabile și imprescriptibile.

Atât Judecătoria Topoloveni cât și Tribunalul au dat dreptate Direcției Silvice Argeș

Instanța: ”…Admite în parte acţiunea formulată de petenta REGIA NAȚIONALĂ  A PĂDURILOR ROMSILVA - PRIN DIRECȚIA SILVICĂ ARGEȘ în contradictoriu cu intimaţii COMISIA JUDEȚEANĂ DE FOND FUNCIAR ARGEȘ, COMISIA LOCALĂ  DE FOND FUNCIAR  BOGAȚI, COMUNA BOGAȚI - PRIN PRIMAR GÎRLEANU ION şi PRIMĂRIA BOGAȚI - PRIN PRIMAR GÎRLEANU ION.

Constată nulitatea absolută parţială a Hotărârii Comisiei Judeţene de Fond Funciar Argeş nr. 396/14.02.2002 respectiv Anexa nr.56, pentru suprafaţa de 595 ha teren cu vegetaţie forestieră.

Constată nulitatea absolută a Hotărârii Comisiei Judeţene de Fond Funciar Argeş nr. 610/12.09.2002 respectiv Anexa nr.56, pentru suprafaţa de 147 ha teren cu vegetaţie forestieră.

Constată nulitatea absolută a Hotărârii Comisiei Judeţene de Fond Funciar Argeş nr. 1993/01.11.2005 respectiv Anexa nr.56/1, pentru suprafaţa de 367 ha teren cu vegetaţie forestieră.

Constată nulitatea absolută a Hotărârii Comisiei Judeţene de Fond Funciar Argeş nr. 82/24.08.2006 respectiv Anexa nr.42, pentru suprafaţa de 367 ha teren cu vegetaţie forestieră.

Constată nulitatea absolută a Anexei nr.42-tabelul nominal pentru suprafaţa de 367 ha teren cu vegetaţie forestieră.

Constată nulitatea absolută a Anexei nr.42-tabelul nominal pentru suprafaţa de 218,10 ha teren cu vegetaţie forestieră.

Constată nulitatea absolută a procesului verbal de punere în posesie nr.69/07.06.2002, pentru suprafaţa de 298,5 ha teren cu vegetaţie forestieră.

Constată nulitatea absolută a procesului verbal de punere în posesie nr.167/19.06.2003, pentru suprafaţa de 112 ha teren cu vegetaţie forestieră.

Constată nulitatea absolută a procesului verbal de punere în posesie nr.303/24.05.2007, pentru suprafaţa de 148,90 ha teren cu vegetaţie forestieră.

Constată nulitatea absolută a procesului verbal de punere în posesie nr.107/27.06.2007, pentru suprafaţa de 218,10 ha teren cu vegetaţie forestieră.

Constată nulitatea absolută a procesului verbal de punere în posesie nr.172/03.05.2011, pentru suprafaţa de 218,10 ha teren cu vegetaţie forestieră.

Obligă în solidar pe intimaţii COMISIA JUDEȚEANĂ DE FOND FUNCIAR ARGEȘ, COMISIA LOCALĂ  DE FOND FUNCIAR BOGAȚI, COMUNA BOGAȚI - PRIN PRIMAR GÎRLEANU ION şi PRIMĂRIA BOGAȚI - PRIN PRIMAR GÎRLEANU ION să plătească petentei REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA - PRIN DIRECȚIA SILVICĂ ARGEȘ cheltuieli de judecată în cuantum de 7.500 lei.”

În data de 29 septembrie 2021, prin  Hotarârea  nr. 3683/2021, Tribunalul Argeș ”Respinge apelul ca nefondat declarat de către apelantele Comisia Locală de Fond Funciar Bogați, UAT Comuna Bogaţi, Comisia Judeţeană de Fond Funciar Argeş. Definitivă.”

Așadar, câștig total de cauză pentru Direcția Silvică Argeș. Suprafețele de pădure urmează a fi preluate de la UAT Bogați pentru reintrarea în proprietatea publică a statului. Urmează un nou proces pentru anularea contractelor de vânzare-cumpărare intervenite între Primăria Bogați și un potent om de afaceri care a compensat, cum a știut el mai bine, ceva lucrări de asfaltare cu niște hectare de teren. Același om de afaceri care a mutat, prin județul Argeș, terenuri până le-a găsit dracu. Dar asta e o altă discuție, într-un alt material...Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea