30 noiembrie - termenul limită de conectare a AMEF pentru contribuabilii mici şi mijlocii

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeș reaminteşte operatorilor economici încadraţi în categoria contribuabililor mici şi mijlocii că, potrivit legislației în vigoare, au obligația de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale - denumite în continuare AMEF, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din OpANAF nr. 435/25.03.2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din OUG. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere monitorizare a datelor fiscale al ANAF.

 

Termenul limită de conectare a AMEF deținute de operatorii economici încadrați în categoria contribuabililor mici și mijlocii este 30.11.2021. Conectarea AMEF la sistemul informatic al ANAF va presupune renunțarea la anumite declarații care se depun periodic de către contribuabili având ca efect o simplificare a obligațiilor declarative, în eventualitatea realizării cu succes a procesului și transmiterii datelor complete. În situaţia în care aceştia utilizează AMEF instalate în zone nedeservite de reţele de comunicare electronice, au obligaţia completării şi transmiterii declaraţiei prevăzute în Anexa 2 la ordinul precizat, până la termenul anterior menţionat. Declarația (F4110) se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție pe site-ul ANAF în secțiunea Servicii online - Descărcare Declarații şi se depune în format PDF, cu fişier XML ataşat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Nerespectarea obligației de a asigura conectarea la distanță a AMEF, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 8.000 și 10.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. ff), coroborate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. j), din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Informaţii privind procedura de conectare a AMEF la sistemul informatic al MFANAF se pot obţine:

- prin consultarea "Ghidului cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF", disponibil pe site-ul www.anaf.ro în secţiunea Servicii online-Aparate de marcat electronice fiscale (case de marcat);

- prin Formularul Unic de Contact, disponibil pe site-ul www.anaf.ro în secţiunea Contact - Formular de contact;

- telefonic, apelând Call Center-ul de asistență al ANAF, la nr. 031.403.91.60;

- la structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul unităților fiscale teritoriale.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea