Directori de nota 4, în Argeș! Profesorii au obținut note mai mici decât elevii!

# Cinci cadre didactice au obținut note sub cinci # Întrebarea care i-a pus în dificultate pe candidați: „Prin ce se aseamănă manualul și culegerea?” # Atenție! Aproape 100 de posturi de directori de școală vor rămâne neocupate în Argeș, după concurs!

Profesorii argeșeni nu au fost foarte interesați de concursul de directori școlari. Pentru cele 242 de posturi scoase la concurs, de directori şi directori adjuncţi din cadrul şcolilor din Argeş, au fost validați pentru a participa la examen un număr de doar 238 de profesori. Problema s-a accentuat mai ales după proba scrisă a concursului atunci când profesorii argeșeni au picat… pe capete. În Argeș, doar 143 de candidați au promovat proba scrisă, eliminatorie, și merg mai departe la interviu.

 

După un simplu calcul, 99 de posturi scoase la concurs vor rămâne sigur vacante și după desfășurarea acestui examen. Rămâne de văzut câți vor fi respinși și la proba interviului. Profesorii argeșeseni s-au obișnuit, probabil, cu idea că oricum vor fi detașați, din punct de vedere politic, în funcție și fără concurs.

Șase candidați au avut COVID. Aceștia vor susține o sesiune specială a probei scrise

Pe 15 octombrie a avut loc un prim concurs pentru ocuparea posturilor libere de directori de şcoli. Examenul a fost de tip grilă, cu 50 de întrebări care trebuiau rezolvate în 120 de minute. În structura probei scrise, circa 60% dintre itemi au vizat capacităţile cognitive şi de leadership, aproximativ 20% competenţele de management, iar restul au vizat reglementările legale din bibliografia de concurs. Candidaţii au avut nevoie să obţină cel puţin nota 7 la proba scrisă pentru a ajunge la proba de interviu.

Dintre cei 238 de profesori argeșeni care au fost validați pentru a participa la concurs, doar 143 au promovat proba scrisă, 82 de candidați au fost respinși, șapte nu s-au mai prezentat, iar șase au absentat după ce au fost confirmați cu COVID-19. Cei șase profesori argeșeni, care la data de 15 octombrie s-au aflat în carantină sau izolare, vor susține proba scrisă pe 28 octombrie.

Profesorii declarați admiși au obținut note cuprinse între 7 și 9. În Argeș nu au existat note mai mari de 9. La polul opus, profesorii care au fost respinși în urma susținerii probei scrise au obținut note cuprinse între 4 și 6,8. Au existat cinci cadre didactice care au obținut note sub cinci la examenul de directori școlari.

Toate contestațiile au fost respinse

Șaptesprezece candidați dintre cei care au obținut sub șapte la proba scrisă a concursului au depus contestații. În cele din urmă, toate contestațiile au fost respinse, unii dintre candidați primind note chiar mai mici.

”În urma susținerii probei scrise au fost declarați admiși 143 de candidați, iar 82 au fost respinși. (…) Au fost depuse 17 contestații, dar toate au fost respinse”, a precizat inspectorul școlar general adjunct Constantin Cristinel Crețu (foto), președintele Comisiei Județene Argeș de organizare a concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unităţile de învăţământ din județ.

Profesorii admiși își aleg, în această perioadă, unitățile școlare pentru care candidează

Până la data de 1 noiembrie, candidații admiși la proba scrisă a concursului își înregistrează opțiunile pentru unitatea la care candidează. Rămâne de văzut dacă vor fi situații în care mai mulți candidați au optat pentru aceeași unitate de învățământ.

# Calendarul de concurs:

28 octombrie: Proba scrisă pentru candidații care la data de 15 octombrie 2021 se află în carantină sau izolare

28 octombrie: Afișarea rezultatelor la proba scrisă

28 octombrie: Depunerea contestațiilor

29 octombrie: Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale pentru candidații participanți la proba scrisă din data de 28 octombrie

28 octombrie - 2 noiembrie: Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților

2-10 noiembrie: Constituirea comisiilor pentru proba de interviu

12 noiembrie: Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor

15 noiembrie - 8 decembrie: Desfășurarea probei de interviu

16 noiembrie - 10 decembrie: Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu

13 decembrie: Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ

17 decembrie: Validarea rezultatelor finale

20-22 decembrie: Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022).

Subiectele la proba scrisă au creat divergențe

Subiectele date au iscat discuții aprinse cu privire la abilitățile cerute de la un viitor director de unitate de învățământ. Subiectele au fost împărțite în patru categorii distincte: analogii, raționament verbal, raționament numeric și itemi situaționali-leadership. Subiectele de la „analogii”, au ajuns imediat subiect de controversă, ele fiind considerate a fi mult prea ușoare.  Pentru a le rezolva, trebuia doar să gândești logic… Vă prezentăm, în cele ce urmează, întrebările primite de candidați:

1. Prin ce se aseamănă învățătorul și profesorul?

a. unul este mai puțin pregătit decât celălalt

b. amândoi au absolvit studii superioare

c. amândoi aparțin unei instituții de învățământ

d. amândoi susțin ore de curs în fața elevilor

(răspunsul corect este d.)

2. Prin ce se aseamănă catalogul și carnetul de note?

a. amândouă arată situația școlară a elevului

b. în amândouă se scrie cu pixul

c. unul e comun, celălalt e personal

d. amândouă sunt folosite în mediul academic

(răspunsul corect este a.)

3. Prin ce se aseamănă manualul și culegerea?

a. amândouă conțin exerciții

b. amândouă se pot răsfoi

c. amândouă sunt structurate pe capitole

d. amândouă reprezintă suport de studiu pentru elev

(răspunsul corect este  d.)


De asemenea, la categoria „Leadership”, unul dintre exercițiile „grele” a fost:  ”Dacă doi sau mai mulți dintre colegii dvs. din școală se ceartă, care e decizia cea mai adecvată?”

a. Nu vă este teamă să le spuneți că greșesc.

b. Țineți partea persoanei a cărei opinie o împărtășiți.

c. Încercați să evitați implicarea în acest conflict.

d. Încercați să rezolvați problema care cauzează conflictul lor.

(răspunsul corect este d.).

Alex Vlaicu

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea