Peste 180 de cadre didactice din Argeș s-au înscris la examenul de definitivat 2022

Pe 29 octombrie s-a publicat lista candidaților înscriși la examenul național de definitivare în învățământ – sesiunea 2022. În județul Argeș s-au înscris 182 de cadre didactice.

Concursul de definitivat reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera didactică. Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. Procedura de acordare a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.

Conform legislației în vigoare, pentru a fi declarat promovat la Definitivat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Calendarul de organizare și desfășurare a examenului

- Până la 3.06.2022: Efectuarea inspecțiilor de specialitate;

- 6.06 – 17.06.2022: Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația informatică specific;

- 20.07.2022: Susținerea probei scrise;

- 27.07.2022: Afișarea rezultatelor;

- 27.07 – 28.07.2022: Înregistrarea contestațiilor;

- 28.07 – 3.08.2022: Soluționarea contestațiilor;

- 4.08.2022: Afișarea rezultatelor finale;

- 4.08 – 9.08.2022: Transmiterea la Ministerul Educației a tabelelor nominale cu rezultatele candidaților promovați;

- 9.08 – 16.08.2022: Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației.

A.V.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea