Clădire istorică, din centrul Piteștiului, vândută de executor cu un milion de lei!

# Casa Mamulea, de pe Republicii, cade victimă a afacerilor ratate

O casă celebră, clasificată în Catalogul Monumentelor Istorice din Pitești, sub numele de Casa Mamulea, o construcție care datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea, situată pe Bulevardul Republicii, Nr 104, cade pradă unor afaceri eșuate. Din cauza unui bilet la ordin emis de firma NEST și avalizat de către doi afaceriști s-a ajuns la ditamai executarea silită. Care și aceasta este cu cântec, pentru că monumentul istoric cu pricina se vinde cu un drept de abitație. Adică cu cineva care are dreptul să locuiască acolo!...

 

Așadar, în data de 24 noiembrie 2021, la sediul BEJ Emil Gigoi se va vinde (dacă vor exista doritori): ”Cota de ½ din teren intravilan curți construcții în suprafață de 725 m.p., împreună cu construcția edificată pe acest teren, respectiv casă de locuit în suprafață construită la sol de 344 m.p., casă încadrată în categoria monumentelor istorice sub denumirea CASA MAMULEA, IMOBIL SITUAT PE Bd. Republicii nr 104…”

 

Primăria Pitești nu a dorit, în 2019, să cumpere Casa Mamulea

Prețul de începere a licitației este de 1.081.400 lei, aceasta fiind și suma la care a fost evaluat imobilul.

Bunul se va vinde liber de sarcini, cu excepția dreptului de abitație în favoarea a două persoane

Conform Art. 750 Cod Civil, ”Titularul dreptului de abitație are dreptul de a locui în locuința  proprietarului  împreună cu soțul și copiii săi, chiar dacă nu a fost căsătorit sau nu avea copii la data la care s-a constituit abitația, precum și cu părinții ori alte persoane aflate în întreținere.” Art. 752 Cod Civil mai prevede că ”Dreptul de uz ori de abitație nu poate fi cedat, iar bunul ce face obiectul acestor drepturi nu poate fi închiriat sau, după caz, arendat.”

În luna martie 2019, Primăria Pitești nu și-a exercitat dreptul de preempțiune asupra imobilului cu caracter istoric.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea