Atenție! Vânzarea articolelor pirotehnice se face numai de către persoanele juridice și fizice autorizate în acest sens şi numai în locurile autorizate în condiţiile legii

# Autorizarea vânzătorilor se obține de la ITM și Inspectoratul de Poliție

Vin Sărbătorile de Iarnă și comercializarea materialelor pirotehnice va fi, din nou, în creștere. ITM avertizează însă că vânzătorii trebuie să treacă atât pe la sediul lor, cât și pe la Inspectoratul de Poliție pentru a primi autorizație de comercializare În conformitate cu prevederile Legii nr. 126/1995 modificată, completată şi republicată, persoanele juridice şi fizice care prepară, produc, procesează, experimentează, deţin, tranzitează pe teritoriul ţării, transmit sub orice formă, transferă, transportă, introduc pe piaţă, depozitează, încarcă,  distrug, mânuiesc, comercializează şi folosesc materii explozive, sunt obligate să obţină în prealabil autorizaţia din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă şi a Inspectoratului Judeţean de Poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea.

În sensul prezentei legi, prin materii explozive se înţeleg explozivii de tipul amestecuri explozive, emulsii explozive, mijloace de iniţiere, fitile detonante, fitile de siguranţă, fitile de aprindere, capse electrice, capse pirotehnice, tuburi de şoc, relee detonante, inclusiv explozivii de uz civil şi articolele pirotehnice.

 

În vederea autorizării, persoanele juridice şi fizice trebuie să prezinte la Inspectoratul Teritorial de  Muncă, un set de documente conform  anexei, anexă  care se găseste și pe site-ul ITM Argeş, secţiunea  SSM - Avize, autorizaţii eliberate de către ITM Argeş în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca.

Autorizarea se obţine numai la solicitarea celui interesat şi pe o durată determinată, cu posibilitate de prelungire.

Autorizaţiile eliberate pe baza prezentei legi se vizează anual de către autorităţile emitente în a căror rază titularul îşi are sediul sau punctul de lucru autorizat.

Neprezentarea autorizaţiei pentru viză, în termen de 15 zile de la data expirării acesteia, atrage pierderea dreptului titularului de a efectua operaţiuni cu materii explozive.

Materiile explozive pot fi depozitate numai în spaţii special construite şi amenajate pe baza documentaţiilor tehnice avizate de inspectoratele teritoriale de muncă pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea.  Vânzarea articolelor pirotehnice se face numai de către persoanele juridice si fizice autorizate în acest sens şi numai în locurile autorizate în condiţiile legii.

 

Introducerea pe piaţă a explozivilor de uz civil şi a articolelor pirotehnice este admisă numai în condiţiile în care acestea respectă cerinţele esenţiale aplicabile lor, stabilite de legislaţia în vigoare ce urmăreşte să asigure un înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane şi siguranţei publice, protecţia şi siguranţa consumatorilor, precum şi protecţia mediului.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea