Crește prețul pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, din 2022

S.C. Apă Canal 2000 S.A. aduce la cunoştinţa utilizatorilor ajustarea preţului şi a tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, începând cu data de 01.01.2022, astfel:

- apă potabilă produsă, transportată şi distribuită: 4,76 lei/mc, exclusiv T.V.A.;

- canalizare-epurare ape uzate: 4,92 lei/mc, exclusiv T.V.A..

Ajustarea tarifelor s-a realizat prin:

- aplicarea unei creşteri în termeni reali de 6%, în conformitate cu strategia de tarifare aferentă „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Argeş, în perioada 2014-2020”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 432/23.12.2020 şi Hotărârea A.D.I.A nr. 28/30.12.2020, prevederile Contractului de delegare nr. 1/26.03.2010 și ale Contractului de finanţare nr. 490/12.02.2021. Astfel, preţul pentru apă potabilă produsă, transportată şi distribuită include o creştere de 0,10 lei/mc pentru redevenţă şi de 0,10 lei/mc pentru amortizare, iar tariful pentru canalizare-epurare ape uzate include o creştere de 0,10 lei/mc pentru redevenţă şi de 0,05 lei/mc pentru amortizare, acestea constituind sursele necesare pentru realizarea investiţiilor astfel încât să se asigure sustenabilitatea pe termen lung a operatorului;

 

- aplicarea ratei inflaţiei, urmare a creşterii preţurilor la energie electrică (cu 130%), gaze naturale (cu 400%), carburanţi, materiale şi servicii prestate de terţi.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea