Exclusiv! Motivarea instanței în dosarul „Cheresteaua 1”

#Ion Andrei și firma sa, Andris SRL, au creat un adevărat dezastru ecologic. #Au fost condamnați și cei doi copii al lui „Brânză”, dar și tatăl său.

 

Peste 200 de pagini are motivarea judecătorilor Tribunalului Argeș în dosarul „Cheresteaua 1”, în care Ion Andrei, zis „Brânză”, a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare. Patronul firmei Andris a fost găsit vinovat de comiterea infracţiunilor de participaţie improprie, în formă continuată, la infracţiunea de tăiere, fără drept, de arbori din fondul forestier național, de evaziune fiscală în formă continuată și de spălare a banilor, în formă continuată. Au mai fost condamnați la închisoare cu executare Gheorghe Mihai, șef district în cadrul Ocolului Silvic Valea Oltului la momentul săvârșirii faptelor și pădurarul Vasile Uță la câte 4 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de complicitate, în formă continuată, la infracţiunea de tăiere, fără drept, de arbori din fondul forestier naţional. Decizia instanței nu este definitivă, ea fiind atacată cu apel de inculpați.

 

Funcționarii silvici atestau că arborii marcați erau afectați de factori vătămători. În realitate, ei erau sănătoși, în proporție de 70%

În rechizitoriul procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș se menționează că „în perioada 2008 - 2012, inculpatul Andrei Ion a achiziționat aproximativ 767 hectare de terenuri cu vegetație forestieră (pădure), pentru care a plătit 1.697.040 lei și 1.425.545 euro (în total 7.427.730 lei)”.

În motivarea instanței este precizată modalitatea prin care inculpații tăiau arbori fără drept: „După achiziționarea terenurilor cu vegetație forestieră, inculpatul Andrei Ion a urmărit exploatarea în timp scurt și în mod concentrat, a unui volum cât mai mare de masă lemnoasă cu valoarea economică, în vederea comercializării acesteia, deziderat pe care nu îl putea atinge, dacă exploatarea s-ar fi realizat în baza amenajamentului silvic, ce prevedea posibilitatea recoltării pe o perioadă de 10 ani, în cantități mult mai mici, cu costuri mai mari și din mai multe unități de producție sau amenajistice. În acest context, o modalitate, aparent legală, identificată de inculpații Andrei Ion și SC Andris SRL, pentru a exploata o masă lemnoasă considerabilă, fără a fi ținuți de respectarea amenajamentului silvic în vigoare, a fost aceea a recoltării masei lemnoase sănătoase prin produse accidentale I (respectiv prin încadrarea lor ca arbori vătămați - afectați de factori biotici și abiotici dăunători), deoarece în cazul tăierilor de produse accidentale, amenajamentul silvic nu se mai aplica, produsele accidentale neputând fi prevăzute de niciun amenajament silvic. (…) În demersul lor infracțional, inculpații Andrei Ion și SC Andris SRL au fost sprijiniți de inculpații Mihai Gheorghe (șef de district) și Uță Vasile (pădurar) – funcționari silvici din cadrul Ocolului Silvic Valea Oltului, care, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, au atestat, în mod necorespunzător, că arborii marcați erau în totalitate arbori afectați de factori vătămători, deși, în realitate, aceștia erau arbori sănătoși, în proporție de 70%”.

S-a tăiat ilegal un volum de 19.248 metri cubi de arbori sănătoși

Peste 19.000 metri cubi de arborii sănătoși au fost, astfel, marcați, în fals, ca produse accidentale I. Menționăm că prin produse accidentale I se întelege volumul de lemn rezultat din exploatarea arboretelor afectate integral de factori biotici și abiotici, din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de peste 60 de ani, afectate parțial de factori biotici și abiotici, sau cel provenit din defrișări legal aprobate.

Instanța  a stabilit un volum total de masă lemnoasă tăiat fără drept de 25.834,07 metri cubi. „...instanța va reține ca făcând obiectul infracțiunii de participație improprie, în formă continuată, la infracțiunea de tăiere, fără drept, de arbori din fondul forestier național, reținută în sarcina inculpaților Andrei Ion și SC ANdris SRL, volumul total de 25.834,07 metri cubi de masă lemnoasă (din care 19.248 m.c. aferenți celor 41 de acte de punere în valoare enumerate mai sus și 6.586,07 m.c. tăiați fără acte de punere în valoare…)”, se arată în dosarul aflat pe rolul „Tribunalului Argeș.

Un șef de district și un pădurar ar fi sprijinit demersul infracțional

La constatarea faptului că procentul de arbori sănătoși ce nu se încadrau pentru tăiere reprezenta 70 % din masa lemnoasă exploatată, au fost reținute ca relevante și declarațiile date în faza de urmărire penală de inculpații Gheorghe Mihai și Vasile Uță. Aceștia nu au confirmat procentul de 70%, dar au făcut estimări în jurul acestei valori. Cu ocazia audierii din data de noiembrie 2012, Gheorghe Mihai, șef de district în cadrul ocolului silvic Valea Oltului la data faptelor, a recunoscut că un procent de circa 65% din arborii pe care i-a marcat ca accidentali erau arbori sănătoși și că a acționat astfel la cererea inculpatului Andrei Ion.

„(…) În afară de acești arbori am marcat și arbori ce nu se încadrau în categoria celor accidentali. Estimez că, dintre cei marcați de mine, în medie, raportat la toate partizile, 35% se impuneau a fi marcați ca accidentali, iar restul de 65% erau arbori sănătoși ce nu se încadrau în această categorie. Marcam ca accidentali arbori sănătoși, la cererea proprietarului de pădure, care îmi solicitau să le marchez arbori sănătoși, buni pentru exploatare spunând că nu le trebuie putregai și doborâturi, amenințând că, în caz contrar, vor renunța la serviciile ocolului silvic Valea Oltului. Menționez că în mod direct Andrei Ion mi-a cerut să marchez ca accidentali arbori ce nu făceau parte din această categorie. Estimez că am procedat astfel, în circa 60%-70% dintre partizile constituite”, mărturisea Gheorghe Mihai, în cadrul cercetărilor.

În privința șefului de district din cadrul Ocolului Silvic Valea Oltului  și a pădurarului titular de canton în cadrul aceluiași ocol silvic, acuzați în cauză, instanța a reținut următoarele:

„Rolul inculpatului Mihai Gheorghe a fost unul esențial pentru realizarea activității infracționale a inculpaților Andrei Ion și SC Andris SRL, respectiv acela de a crea aparența de legalitate a tăierilor de masă lemnoasă efectuate de către inculpați, prin încadrarea lor voită și nejustificată în produse accidentale I, toți inculpații fiind de-altfel convinși că prezența mărcii pe cioate excede noțiunii de ,,tăiere fără drept” și este suficientă pentru a-i exonera de o eventuală răspundere în cazul unor controale. Că în realitate, inculpatul Mihai Gheorghea a urmărit și acceptat să îi ajute pe inculpații Andrei Ion și SC Andris SRL să taie fără drept cât mai mulți arbori sănătoși și cu valoare economică, rezultă și din faptul că activitatea sa infracțională nu a fost una restrânsă, izolată, ci dimpotrivă, s-a derulat cu regularitate, pe o perioadă de aproape 2 ani de zile”.

De asemenea, instanța a mai stabilit că: „Un rol în susținerea, întreținerea și mascarea activității infracționale de tăiere fără drept de arbori, imputată inculpaților Andrei Ion și SC Andris SRL, l-a avut și inculpatul  Uță Vasile, în calitate de pădurar titular de canton în cadrul Ocolului Silvic Valea Oltului, care, în aceeași manieră ca și inculpatul Mihai Gheorghe, și-a exercitat necorespunzător, respectiv nu și-a exercitat atribuțiile de serviciu ce îi reveneau potrivit fișei postului și dispozițiilor legale în materie silvică, comportament prin care, cu știință, a acceptat să sprijine demersul infracțional al inculpaților…”.

Concluzia experților silvici: „Un veritabil dezastru ecologic”

În motivarea instanței, un rol important în luarea deciziei au avut și constatările experților silvici desemnați de organele judiciare, în vederea efectuării expertizei silvice. Aceștia au perceput situația din teren ca fiind „un adevărat dezastru ecologic”. Printre cele subliniate de experții silvici menționăm:

- „existența a numeroși arbori uscați care nu au fost puși în valoare, deși, aceștia, se încadrau în categoria produse accidentale I, ceea ce se justifică evident prin aceea că nu prezentau interes economic pentru inculpați…;

- în toate suprafețele verificate nu s-au cojit cioatele, conform Normelor tehnice în vigoare, pentru a se evita infestarea cu dăunători a arborilor sănătoși;

- din planșele foto se observă marcarea și exploatarea unor arbori de molid sănătoși cu diametre mari care nu se justificau a fi încadrați în Produse accidentale I; tăierea fără marcă a unor arbori sănătoși cu diametre mari;

- în urma lucrărilor de exploatare efectuate (…) a rămas un veritabil dezastru ecologic, arborii pe picior rămași fiind expuși, fie doborâturilor de vânt, fie infestării cu dăunători de scoarță ai rășinoaselor;

- un volum mare masă lemnoasă din categoria lemn subțire rășinoase a fost abandonată în parchet, iar, împreună cu resturile de exploatare nestrânse, acoperea întreaga suprafață a parchetului;

- s-au identificat arbori sănătoși, cu număr de inventar și marcă, care nu trebuiau înregistrați la categoria produse accidentale;

- pentru ca aceste suprafețe să poată fi regenerate este nevoie de intervenția rapidă a proprietarului (a statului, dacă proprietarul nu se implică) pentru curățarea de resturi de exploatare și plantarea de urgență a suprafețelor defrișate, astfel încât, în următorii 10 ani, arboretele să fie stabilizate din punct de vedere al structurii orizontale și verticale, existând următoarele riscuri: blocarea cu resturi de exploatare a văilor, scurgeri de aluviuni de pe versanți, alunecări de teren, infestarea cu dăunători de scoarță a arboretelor de rășinoase vecine sau chiar a arborilor rămași pe picior, pierderea creșterilor anuale de pe această suprafață pentru următorii 10 – 15 ani;

- reprezentanții legali cu atribuții privind respectarea regimului silvic nu au efectuat verificări competente, conform atribuțiunilor, iar, uneori, superficiale, de superficialitatea acestora profitându-se în teren unde s-a produs un adevărat dezastru ecologic.

- toate unitățile amenajistice, unde a exploatat SC ANDRIS SRL sunt situate în situl NATURA 2000 “Munții Făgărașului”, aveau un regim de protecție strict, la nivel european.

- nerespectarea legislației și impactul asupra mediului înconjurător, cauzat de superficialitatea organelor cu atribuții de autorizare și control în domeniul exploatării forestiere, au dus la distrugerea habitatelor de rășinoase și amestec de rășinoase cu foioase din zona exploatată (…). Aceste habitate nu mai există, fiind alterate, ireversibil, prin lucrările de exploatare efectuate”.

De asemenea, relevante în speță au fost și constatările specialiștilor silvici din cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice - Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură și din cadrul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice Argeș:

- „dintre cele 398 acte de punere în valoarea întocmite de către Ocolul Silvic Valea Oltului și verificate la solicitarea organelor de cercetare penală, 360 sunt pentru produse accidentale I, reprezentând 90% din toate APV – urile întocmite de acest ocol silvic privat.

- în perioada 2010 - 2012, au fost autorizate lucrări de exploatare masă lemnoase de produse principale și accidentale I din specii rășinoase, depășindu-se cu peste 250% volumul maxim de produse principale care se putea recolta conform amenajamentului silvic (…).”.

Despăgubiri și confiscări de peste 10 milioane de lei pentru Ion Andrei și Andris SRL

Instanța a obligat, în solidar, inculpați Andrei Ion și SC Andris SRL  la plata sumei de 2.546.990 lei către partea civilă - ANAF – AJFP Argeș, reprezentând obligația fiscală principală datorată, precum și la plata sumelor reprezentând obligații fiscale accesorii aferente obligației fiscale principale datorate, în limita sumei de 1.216.973 lei.

De asemenea, Tribunalul Argeș a admis în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA, Direcția Silvică Argeș și a obligat, în solidar, inculpații Andrei Ion și SC Andris SRL, la plata către partea civilă a sumei de 1.119.631,9 lei, cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând daune materiale.

Tribunalul Argeș a dispus și confiscarea specială de la inculpata SC ANDRIS SRL a echivalentului în lei a cantității de 19.248 metri cubi, respectiv a sumei de 3.272.160 lei, iar de la inculpata SC IONI LIV FOREST SRL a cantității de 19.488 m.c. masa lemnoasă.

De asemenea, a fost dispusă confiscarea specială prin echivalent, de la inculpatul Andrei Ion, de bunuri mobile, bunuri immobile și sume de bani, până la concurența sumei de 1.097.648,1 lei, respectiv a sumei de 1.145.770 lei.

În total, despăgubirile și confiscările pentru Ion Andrei și SC Andris SRL sunt de peste 10 milioane de lei.

Au fost condamnați și cei doi copii ai lui Ion Andrei, dar și tatăl său

Judecătorii Tribunalului Argeș au dat soluția în Dosarul „Cheresteaua 1”, la sfârșitul anului trecut. Dintre cei 16 inculpați, trei au primit pedepse cu executare, cinci cu suspendare, trei (dintre care două societăți comerciale) au primit amenzi penale și cinci persoane au fost achitate.

Ion Andrei (foto), patronul firmei Andris, a primit o condamnare de 7 ani și 6 luni închisoare cu executare, iar șeful de district Gheorghe Mihai și pădurarul Vasile Uță – câte 4 ani de închisoare cu executare.

Cei doi băieți ai lui „Brânză” Ionuț Daniel Andrei și Liviu Gheorghiță Andrei, au primit câte 4 ani închisoare, cu suspendare, iar tatăl lui „Brânză”, Gheorghe Andrei, a primit 3 ani de închisoare cu suspendare. De asemenea, inculpații Nicolae Lixandru și Marius Virgil Oancea au primit tot câte 3 ani de închisoare cu suspendare. În schimb, inculpatul Mircea Ancuța a fost condamnat la pedeapsa amenzii de 12.600 lei amendă. Tot amenzi penale au primit și societățile SC Andris SRL (39.333 lei amendă penală, plus pedeapsa complementară a suspendării activității pe o durată de 3 luni, ce se execută după rămânerea definitivă a hotărârii) și SC Ioni Liv Forest SRL (18.000 lei amendă penală, plus pedeapsa complementară a suspendării activității pe o durată de 3 luni, ce se execută după rămânerea definitivă a hotărârii).

Cinci dintre inculpați au fost achitați: inginerul silvic Ion Trăistaru, Elena Dobrinoiu, Cătălina Maria Matei, Petre Păduraru și Livioara Andrei.

Decizia Tribunalului Argeș nu este definitivă, inculpații declarând apel împotriva sentinței.  Dosarul urmează să se judece la Curtea de Apel Pitești.

A.V.

Foto: Facebook - Mihai Goțiu

 

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea