Mami, eu mă duc la şcoală sau rămân la grădiniţă?

# La vremuri noi, legi noi. Noi ca noi, dar cu ei cum rămâne? Noua Lege a Învăţământului, care de bună seamă va funcţiona până când va intra în vigoare următoarea Noua Lege a Învăţământului, este, cel puţin în ceea ce priveşte copiii care se pregătesc să intre din toamna  acestui an ori în clasa pregătitoare, ori în clasa I, cam la fel cu Vechea Lege a Învăţământului, după principiul „să se schimbe vrem, dar să rămână la fel”.
În primul rând, ca şi până acum, nu copiii sunt cei care decid la ce şcoală să meargă atunci când le vine sorocul să meargă. Acest lucru este decis de părinţi, cu excepţia cazului în care copilul ar începe şcoala după împlinirea vârstei de 18 ani, când legea îi dă voie să ia decizii singuri, ceea ce trebuie să recunoaştem că e aproape imposibil.
Înainte ca părintele să îşi trimită copilul la şcoală, el trebuie să fie numărat, împreună cu alţi copii care se pregătesc la rândul lor să înceapă şcoală. Acest proces de numărătoare se numeşte „reensământ”. El se face de către Inspectoratele Şcolare în colaborare cu Administraţiile Locale.
După ce s-au terminat de numărat copii, se verifică dacă numărul rezultat nu depăşeşte numărul de locuri disponibile. Dacă se depăşeşte, e nasol. Dacă nu, se trece la etapa următoare, numită „însciere”.

Înscrirea poate viza două direcţii: clasa I sau clasa pregătitoare.

Copiii care împlinesc 7 ani până la data de 31 august 2012 inclusiv vor fi înscrişi în clasa I.
Copiii care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2012 inclusiv vor fi înscrişi în clasa pregătitoare, dar pot fi înscrişi şi în clasa I, la solicitarea scrisă a părinţilor, în următoarele situaţii:
- dacă sunt înscrişi şi frecventează, în anul şcolar 2011-2012, grupa mare,  pregătitoare pentru şcoală;
- dacă nu sunt înscrişi sau nu frecventează grupa mare, pregătitoare pentru şcoala, în anul şcolar 2011-2012, dar evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregatirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei I. În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei I, copiii vor fi înscrişi în clasa pregătitoare.
Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2012 inclusiv pot să-şi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora făcuta de specialişti atestă pregatirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
Părinţii copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2012 inclusiv care nu opteaza pentru înscrierea copiilor lor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2012-2013 sau ai celor pentru care evaluarea dezvoltării psihosomatice  arată că dezvoltarea psihosomatica nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare îşi vor înscrie copiii la gradiniţă, în grupa mare.

Cu copilul la evaluare

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectueaza sub coordonarea centrului Judeţean de resurse si asistenţă educaţională, în perioada 20 - 29 februarie 2012. Programul zilnic stabilit pentru desfăşurarea acestei evaluari şi adresele unde se realizează sunt stabilite de comisia judeţeană şi sunt afişate la toate unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectoratelor şcolare judeţene. 
Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului este comunicat, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluarii nu poate fi contestat. Decizia comisiei judeţene referitoare la nivelul de clasă la care urmează a fi înscrişi copiii care au participat la evaluarea dezvoltarii psihosomatice, este comunicată prin afişare la unităţile de învăţământ.
Toţi copiii ai căror părinţi solicită înscrierea în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I, la şcoala de circumscripţie - vor fi înmatriculaţi la acea şcoală. Părinţii care vor o altă şcoală trebuie să aştepte a doua etapă de înscriere, care începe pe 19 martie.

Actele necesare înscrierii

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I se face în urma completării unei cereri-tip de înscriere, la secretariatul şcolii la care se solicită înscrierea, în perioada 5-16 martie 2012. Parintele depune, în momentul completării fişei de înscriere, o fotocopie a actului de identitate propriu şi o fotocopie a certificatului de naştere al copilului, care vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii de învăţământ.

Calendarul înscrierilor

Cuprinderea în clasa pregătitoare şi în clasa I se face în etape succesive, după cum urmează:
a) 5-16 martie: prima etapa, în care vor fi înscrişi copiii ai căror părinţi solicită înscrierea la şcoala de circumscripţie;
b) 20-27 martie: a doua etapă, în care sunt înscrişi copiii ai căror părinţi solicită înscrierea la o altă unitate şcolară decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere;
c) 23-25 aprilie: a treia etapă, în care sunt înscrişi copiii ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost înmatriculaţi, din lipsa de locuri sau ai căror părinţi nu au participat la etapele anterioare de înscriere şi solicită, în etapa a treia, înscrierea la şcoala de circumscripţie;
d) 2-9 mai / 11-18 mai: a patra etapă, în care este asigurată înscrierea copiilor care nu au participat la etapele anterioare sau nu au fost distribuiţi, din diferite motive.

Asigurarea învăţământului în limba maternă

La stabilirea planurilor de şcolarizare, inspectoratele şcolare judeţene vor lua toate măsurile pentru a asigura dreptul la educaţie în limba maternă al tuturor copiilor, alocând unităţilor de învăţământ/secţiilor cu predare în limba respectivă un numar de clase suficient pentru a permite cuprinderea tuturor copiilor care doresc să studieze în limba maternă respectivă.

Înscrierea în învăţământul special

Copiii cu cerinţe educaţionale speciale pot fi înscrişi în şcolile de masă. În situaţiile în care orientarea şcolară impune înscrierea în învăţământul special, părinţii se adresează şcolii de circumscripţie, de la care vor primi informaţiile necesare pentru înscrierea în învăţământul special.
În clasa pregătitoare din învăţamântul special sunt înscrişi copii cu cerinţe educaţionale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor legali sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copii cu vârste cuprinse între 6 şi 8 ani la data începerii anului şcolar.
Înscrierea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul special se face în prima etapa de înscriere, direct la şcoala specială, şi toţi copiii care au orientarea şcolară pentru învăţământul special vor fi înmatriculaţi conform solicitării.
Mai rămâne de văzut la care circumscripţie se vor adresa părinţii din satele şi comunele ale căror şcoli au fost comasate şi cu ce autobuze vor face micuţii elevi naveta zilnică de acasă şi până la şcoală.
În rest, aşteptăm primăvara!
Remus Ştefan

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea