„Nu am uitat niciodată de unde am plecat şi-mi doresc să fiu implicat în mod direct şi permanent în viaţa oamenilor”

# Interviu cu Dorin Falcă, directorul Finanțelor Publice Argeș. # ”Sunt candidatul PDL pentru Camera Deputaţilor pe Colegiul 1 Câmpulung Muscel,  pentru că toată viaţa am încercat să fiu aproape de oameni, să vorbesc cu ei, să-i îndrum şi să-i ajut cât de mult s-a putut. Am fost şi voi rămâne un om modest, aşa cum mă cunosc prietenii; am fost şi voi rămâne un om corect şi deschis, aşa cum mă ştiu toţi argeşenii”.

Pentru Dorin Falcă, directorul Finanţelor Publice Argeş, anul 2011 a fost un an cu rezultate foarte bune, care s-au datorat atât lui, cât şi echipei de profesionişti cu care a lucrat până acum. Pentru anul 2012, Dorin Falcă îşi propune obţinerea unor rezultate la fel de bune ca și cele obţinute anul trecut şi atingerea unor obiective importante: menţinerea frecvenţei întâlnirilor cu contribuabilii, în scopul unei mai bine înţelegeri de către aceştia a prevederilor legale, precum şi extinderea sediului pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru.
# Cum apreciaţi rezultatele activităţilor demarate de instituţia care se află în subordinea dvoastră în anul 2011?
- Şi în anul 2011, instituţia pe care o conduc a obţinut rezultate bune, motiv pentru care nu pot să fiu decât mulţumit. De exemplu, în luna decembrie 2011, programul de încasări stabilit de A.N.A.F. a fost realizat în proporţie de 112%, iar pe întreg anul trecut de aproape 105%, situându-ne astfel, pe unul din locurile fruntaşe la nivel naţional. Meritul este atât al meu, cât mai ales al echipei de profesionişti cu care lucrez şi căreia îi mulţumesc şi pe această cale pentru munca susţinută depusă în mod constant.
# Ce schimbări legislative mai importante au mai apărut în ultima vreme?
- Taxa pe emisiile poluante, prevăzuta în Legea nr. 9 / 06.01.2012, care a intrat în vigoare la data de 13.01.2012;
- Mai multe Ordine ale Preşedintelui ANAF şi Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea unor formulare de declarare a impozitelor şi taxelor;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3022 / 2011  privind completarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi  desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, aprobat prin OMFP nr. 2.875 / 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 931 din 29 decembrie 2012;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125 / 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 938 din 30 decembrie 2011;
- De asemenea, începând cu 01.01.2012 contribuabilii beneficiază de reducerea cu 50 % a penalităţilor şi a majorărilor de întârziere, dacă obligaţiile principale, calculate până la data de 31.08.2011, şi dobânzile aferente acestora se sting prin plata voluntară sau prin compensare până la data de 30.06.2012.
# Cum caracterizaţi ceea ce se întamplă pe scena politică actuală la nivel local şi naţional? Ce efect credeţi că vor avea protestele antipedeliste asupra situaţiei politice actuale?
- Atâta timp cât mişcările de protest se derulează într-un cadru de legalitate, ele sunt expresia dreptului democratic şi constituţional al românilor de a-şi exprima în mod liber nemulţumirile. Cu toate că o mare parte dintre revendicările solicitate sunt justificate, ţinând cont de lunga perioadă de criză economică prin care trece întreaga Europă şi nu numai România, totuşi măsurile de austeritate au fost singura soluţie pentru a evita colapsul economic al ţării, adică intrarea în faliment la nivel naţional.  Nimeni, niciun partid, niciun Guvern, nu îşi doreşte să fie nevoit să-şi asume răspunderea pentru menţinerea economiei româneşti pe linia de plutire în contextul unei crize internaţionale, pentru că, întotdeauna, asta înseamnă mai mult decât numai aplicarea de măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare, concomitent cu cele de creştere a veniturilor la bugetul de stat.  Aplicarea de măsuri de austeritate generează multe alte implicaţii, inclusiv pe plan social, iar efectele negative se repercutează asupra politicului.  Din păcate, modul violent în care uneori se desfaşoară protestele afectează imaginea României în context internaţional. Trebuie sa vă reamintesc că ţara noastră tocmai trecuse de momentul dificil al necesităţii aplicării unor măsuri dure, de austeritate, economia se stabilizase, reintrasem pe creştere economică, efecte percepute şi apreciate în mod corect la nivel internaţional faţă de ţara noastră.   Ca om politic, susţin că toti reprezentanţii clasei politice, împreună cu specialişti, cu profesori, cu sindicate şi patronate, chiar şi cu simpli cetăţeni, ar trebui să poarte un dialog susţinut şi constructiv. Numai aşa putem identifica cele mai bune căi de rezolvare ale conflictelor şi nemulţumirilor protestatarilor participanţi la manifestările publice care se derulează în România din 13 ianuarie 2012. 
# Veţi candida la Colegiul de la Câmpulung în locul lui Sorin Buta?
- Nu am vrut niciodată să iau locul nimănui şi nu o voi face nici acum.   Sunt candidatul PDL pentru Camera Deputaţilor pe Colegiul 1 Câmpulung Muscel,  pentru că toată viaţa am încercat să fiu aproape de oameni, să vorbesc cu ei, să-i îndrum şi să-i ajut cât de mult s-a putut. Am fost şi voi rămâne un om modest, aşa cum mă cunosc prietenii; am fost şi voi rămâne un om corect şi deschis, aşa cum mă ştiu toţi argeşenii. Mai mult de atât, provin din rândul muscelenilor, nu am uitat niciodată de unde am plecat şi-mi doresc să fiu implicat în mod direct şi permanent în viaţa oamenilor, în rezolvarea problemelor acestora.
# Ce părere aveţi de faptul că legea comasării alegerilor a fost declarată neconstituţionala? Credeţi că această decizie va afecta imaginea partidului care a promovat această lege?
- Deciziile Curţii Constituţionale a României trebuie respectate de toţi cetăţenii ţării. Această decizie nu va afecta imaginea partidului de guvernământ; a fost o propunere, la care a fost dată o soluţie motivată.
# Cum preconizaţi că va fi anul 2012 din punct de vedere economic şi politic?
- Criza datoriilor din zona euro şi o serie de măsuri de austeritate aplicate de unele ţări, au făcut ca anul 2011 să fie unul dificil pentru economia mondială. Pentru anul în curs, România s-a angajat să continue reformele fără a se da niciun pas înapoi şi fără a promova măsuri care nu au acoperire în economia reală. Produsul intern brut (PIB) al României va creşte cu 2,2% în acest an, o dată cu accelerarea absorbţiei fondurilor europene, iar inflaţia se va menţine aproape de ţinta BNR la sfârşitul anului, la 3%, favorizând condiţii mai relaxate de politica monetară. Absorbţia mai rapidă a fondurilor europene şi creşterea implicită a investiţiilor interne ar trebui să compenseze scăderea exporturilor, menţinând creşterea economică peste pragul de 2% în 2012, după un avans estimat la 2,1% anul trecut. Bugetul anului 2012 va fi unul prudent, iar măsurile bugetare prevăd menţinerea cotelor la impozitele, taxele şi contribuţiile sociale administrate de A.N.A.F., respectiv TVA şi contribuţii sociale, tocmai în ideea asigurării unei stabilitaţi în domeniul fiscal.
Se vor menţine în continuare facilităţile acordate contribuabililor, respectiv eşalonarea la plataă a datoriilor, precum şi reducerea cu 50% a penalităţilor şi majorărilor de întârziere, dacă obligaţiile principale calculate până la 31.08.2011 şi dobânzile aferente acestora se sting prin plata voluntară sau compensare până la data de 30.06.2012.
În anul 2012, românii trebuie să se aştepte la prudenţă, moderaţie şi echilibru, pentru a consolida situaţia de stabilitate macroeconomică la care s-a ajuns în anul 2011 după eforturi şi sacrificii mari.
Din punct de vedere politic, principalul eveniment al anului 2012 îl constituie alegerile parlamentare. Deoarece PDL este principala forţă în plan politic din România, consider că acest partid are capacitatea de a susţine reformele şi programele iniţiate în actualul mandat.
# Ce proiecte aveţi pentru anul 2012 în calitate de director al Finanţelor Publice?
- Pentru anul 2012, îmi propun rezultate cel puţin la fel de bune ca în anul pe care l-am încheiat, îmi doresc continuarea întâlnirilor cu contribuabilii, desfăşurate sub egida “Un contribuabil bine si la timp informat este un cetăţean disciplinat fiscal”, precum şi alte măsuri care vor fi făcute publice la momentul oportun. Vom menţine sau la nevoie vom creşte frecvenţa întâlnirilor cu contribuabilii, în scopul unei mai bune înţelegeri a prevederilor legale, următoarea fiind programată în cursul lunii februarie 2012.
În plan avem şi extinderea sediului pentru îmbunătaţirea condiţiilor de lucru şi de asistenţă în beneficiul cetăţenilor şi agenţilor economici, pe care îi reasigur de întreaga mea disponibilitate pentru rezolvarea oricărei probleme specifice activităţii instituţiei pe care o conduc.
Interviu realizat de  Sabina DIACENCO

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea