Omul de afaceri Constantin Pănescu a vrut să defrișeze din Pădurea Trivale

# Agenția pentru Protecția Mediului Argeș a refuzat solicitările # Constantin Pănescu: „Mergem în instanță”

Omul de afaceri Constantin Pănescu și soția sa, Elena Pănescu, au depus, în noiembrie 2021, în total, un număr de patru solicitări de acord de mediu pentru proiecte privind scoaterea definitivă din fondul forestier național a unor terenuri, proprietate personală, situate în UP (unitate de producție) II Trivale. Familia Pănescu dorea să scoată din fondul forestier diferite suprafețe de teren, ca să construiască mai multe pensiuni turistice în Pădurea Trivale, în zona Găvana.

Agenția pentru Protecția Mediului Argeș și Primăria Pitești au respins proiectele inițiate de aceștia. Motivul? În certificatul de urbanism se prevede că „zona din care face parte terenul are destinația de pădure parc cu valoare peisagistică”. Drept urmare, Agenția pentru protecția Mediului Argeș a respins solicitările. Cu toate acestea, proiectul „Pădurea Trivale – arie protejată” bate pasul pe loc, fiind adus în atenția argeșenilor doar în campaniile electorale. Rămâne de văzut, dacă omul de afaceri Constantin Pănescu va contesta decizia în instanță!

APM Argeș a respins cele patru solicitări

Solicitările familiei Pănescu vizau emiterea acordului de mediu pentru scoaterea definitivă din fondul forestier național, cu defrișare și compensare echivalentă cu suprafață și bonitate a patru terenuri, cuprinse între 220 mp și 300 mp, aflate în fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice Pănescu Constantin și Pănescu Elena, în UP II Trivale, u.a. (unitate amenajistică) 21A% în raza de activitate a Ocolului Silvic Pitești-DS Argeș, în vederea construirii unor obiective turistice cu funcțiuni de cazare (pensiuni turistice). Precizăm că acordul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect. Două astfel de solicitări au fost făcute către APM Argeș, de către Constantin Pănescu, pentru un teren de 300  de mp, respectiv pentru unul de 220 mp, iar alte două de către Elena Pănescu pentru terenuri în suprafață de 260 mp și 220 mp. La sfârșitul anului 2021, APM Argeș, în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, a decis respingerea solicitărilor de acord de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei APM Argeș

Agenția pentru Protecția Mediului Argeș a decis respingerea solicitării acordului de mediu pentru toate cele patru proiecte inițiate de familia Pănescu. Motivele care au stat la baza deciziilor sunt următoarele:

- „în cuprinsul Certificatului de urbanism nr. 620/31.05.2021 eliberat de Primăria municipiului Pitești și prezentat de titularul proiectului sunt prevăzute mențiuni făcute în considerarea documentațiilor de urbanism la momentul depunerii notificării: „Destinația stabilită conform PUG, aprobat cu HCL nr. 113/1999: teren situat în UTR19:P19a+(VP)-zona de pădure-parc cu valoare peisagistică”.

- Potrivit art. 4 lit. a) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, semnificația termenului parc este „spațiu verde, cu suprafața de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific și din zone construite, cuprinzând dotări și echipări destinate activităților cultural-educative, sportive sau recreative pentru populație”, iar în certificatul de urbanism se prevede expres faptul că „zona din care face parte terenul are destinația de pădure parc cu valoare peisagistică”.

Ori, art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, dispune că:

„(1) Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora.

(2) Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.”.

Drept care, în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a mediului în întregul său și al menținerii echilibrului ecologic, (…) APM a adoptat decizia de respingere”, se arată în documentele semnate de ing. Cristiana Elena Surdu, director executiv la APM Argeș.

Constantin Pănescu: „Pe terenul meu nu poți să faci parc fără să mă despăgubești!”

Despre această situație, omul de afaceri Constantin Pănescu ne-a precizat următoarele:

„Nu e în Pădurea Trivale, este în Găvana, în spatele Școlii nr 15. Ei consideră că pământul meu e băgat în parc, pe domeniul public. Nu am înțeles exact, dar o să vedem. (…) Pe terenul meu nu poți să faci parc fără să mă despăgubești, nu? (…) Am vrut să am o discuție cu arhitectul, dar nu a fost de găsit. Dacă nu ne înțelegem, mergem în instanță! E normal. (…) Eu nu am vrut  să construiesc, eu am vrut să scot din domeniul silvic. După ce obțineam avizele, făceam una-două pensiuni, nu altceva. Case nu mai fac, că am!”.

A.V.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea