Casa Studentului, din centrul Piteștiului, stă pe un teren pentru care nu are drept de administrare

Încurcate sunt căile privitoare la terenuri, fondul funciar fiind, în continuare, în România, o cenușăreasă. Iată că nici Casa Studentului din Pitești nu e lămurită, aceasta solicitând, în instanță, dreptul de administrare asupra terenului pe care se află construit imobilul. Doar că instanța a decis că nu se poate. Hotărârea a fost atacată deja la Tribunalul Argeș care, însă, nu a acordat dosarului un prim termen.

Privitor la cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta CASA  DE CULTURA A STUDENTILOR – la Judecătoria Pitești - prin care s-a solicitat sa se constate un  drept de administrare pentru terenul  în suprafață de 1376,32 mp situat în mun. Pitești, instanța reține că dreptul de administrare este un drept real corespunzător proprietății publice. Potrivit art. 858 C.civ., „Proprietatea publică este dreptul de proprietate ce aparține statului sau unei unități administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor sau prin declarația legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiția să fie dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege.” Potrivit răspunsului depus la dosar…  privind centralizarea inventarelor proprietate publică/privată a statului în baza art. 20 din Legea nr. 213/1998 și în baza Ordinului ministrului …pentru buget nr. 668/2014, în urma verificărilor efectuate în inventarele centralizate ale bunurilor proprietate publică și a bunurilor imobile proprietate privată a statului, la data de 12.02.2019 s-a constatat că imobilul teren în suprafață de 1376,32 mp situat în mun. Pitești nu a fost identificat în aceste inventare.

 

De asemenea, din cuprinsul raportului de expertiză efectuat în cauză de către expertul desemnat, reiese, conform răspunsului la obiectiuvul nr. 5 faptul că terenul în suprafață de 1376 mp nu face parte din domeniul public, nefiind cuprins în HCL nr. 194/1999 privind inventarul domeniului public sau privat al Mun. Pitești.  Astfel, apreciază instanța că în cauză nu s-a făcut dovada faptului că terenul în suprafață de 1376,32 mp situat în mun. Pitești face obiectul proprietății publice a statului sau a unității administrativ teritoriale.

De asemenea atât în ceea ce privește cererea de chemare în judecată, cât și în ceea ce privește cererea reconvențională cu privire la constatarea dreptului de administrare, instanța apreciază că nu se poate constitui, pe calea judecătorească a unui acțiuni în constatare, un drept de administrare asupra unui teren proprietatea publică a Statului Român. Potrivit art. 867 C.civ., „dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a Consiliului județean sau, după caz, a Consiliului local”. Prin urmare, printre modurile de constituire ale dreptului de administrare nu se regăsește și constituirea judiciară prin sentință judecătorească, acordarea dreptului de administrare fiind exclusiv atributul titularului dreptului de proprietate publică asupra imobilului ce se intenționează a fi primit în administrare.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea