Vezi ce sume de bani a alocat Consiliul Județean Argeș pentru primării

În ședința Consiliului Județean Argeș din data de 8 februarie, consilierii județeni urmează să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli al județului, pe anul 2022. Cu această ocazie, vor fi votate și sumele de bani alocate de administrația județeană pentru primăriile din Argeș. Au primit bani aproape toate unitățile administrative teritoriale. Localitățile PSD au luat ceva în plus…

Astfel, din cotele defalcate din impozitul pe venit, din fondul constituit la dispozitia Consiliului Judetean, va fi repartizată suma de 32.994.000 lei pentru 91 de unități administrative teritoriale, după cum urmează:

1. Albestii de Arges - Extindere canalizare satul Dobrotu, punctul Dobrotul de Jos – 250.000 lei;

 

2. Albestii de Muscel - Dotarea compartimentului administrativ în cadrul organigramei aparatului propriu de specialitate al primarului Albeștii de Muscel-170 mii lei; Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în comună-60 mii lei. În total: 230.000 lei;

3. Albota - Pod peste râul Teleorman în punctul Piu- 300 mii lei; Zid sprijin Sală de sport cu 180 locuri, sat Albota - 100 mii lei. În total: 400.000 lei;

4. Aninoasa - Consolidare, modernizare, renovare și dotare Cămin Cultural sat Aninoasa - 550.000 lei;

5. Arefu - Proiect împădurire teren aferent investiției Pârtie schi în zona Ghitu Molivis - 150 mii lei; Actualizare PUZ - Pârtie schi A1 A2 Molivis - 130 mii lei; Întocmire PUZ - Alimentare cu apă pârtie schi Moliviș - 130 mii lei. În total: 410.000 lei;

6. Băbana - Reabilitare conductă aducțiune apă potabilă Stația Trivale-Băbana pe lungimea de 3,2 km, pe raza comunei Băbana - 200 mii lei; Înlocuire grup pompare la obiectivul Puț foraj apă nr.1 Babana - 90 mii lei. În total: 290.000 lei;

7. Băiculești - Reabilitare alimentare cu apă sat Mânicești strada Bisericii , Extindere rețea în satul Tutana pe două străzi și în satul Argeșani pe DJ 704F, comuna Băiculești - 230 mii lei; Schimbare învelitoare Școala Alunișu - 120 mii lei. În total: 350.000 lei;

8. Bălilești - Lucrări de reparații generale, renovare și extindere clădire fostă Primărie Băjesti - 250 mii lei; Extindere rețea de canalizare și alimentare cu apă (inclusiv racorduri și branșamente - 250 mii lei. În total – 500.000 lei;

9. Bârla - Lucrări de înlocuire învelitoare și reabilitarea energetică a anvelopei la Școala Gimnazială nr. 1 Bârla – 150.000 lei;

10. Beleți-Negrești - Reabilitare sistem de alimentare cu apă în satul Beleți– 200.000 lei;

11. Berevoești - Extindere rețea de canalizare în comuna Berevoești – 500.000 de lei;

12. Bogați - Achiziționare tractor Same Explorer 100 - 80 mii lei; Achiziționare Greder tractat TK 300 - 25 mii lei; Achiziționare Cilindru vibro-compactor Power Attachements 2150 - 67 mii lei; Pod peste pârâul Glâmboc, cătun Ciorchinești, sat Suseni, comuna Bogați - 400 mii lei. În total – 572.000 lei;

13. Boteni - Amenajare centru civic comuna Boteni - 275 mii lei; Modernizare drum comunal DC 38 Lunca-Balabani - 100 mii lei; Modernizarea rețelei publice de iluminat cu eficiență energetică ridicată prin tehnologii noi - LED în comuna Boteni - 176 mii lei; Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă și canalizare - 100 mii lei. În total – 651.000 lei;

14. Boțești - Achizitie buldoexcavator pentru comuna Boțești  - 450.000 lei;

15. Brăduleț - Înființare retea de alimentare cu apă - 200 mii lei; Înființare rețea de canalizare și statie de epurare - 50 mii lei; Reabilitare cămin cultural Galeșu Nou - 150 mii lei; Amenajarea centrului sat Galeșu - 100 mii lei; Extindere rețea de alimentare cu apă și realizare branșamente - 100 mii lei. În total: 600.000 lei;

16. Budeasa - Reabilitare DC 219 (strada Sudeaua) în comuna Budeasa – 400.000 lei;

17. Bughea de Jos - Construire corp Școala Primară Valea Măcelarului – 250.000 lei;

18. Bughea de Sus - Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1 Bughea de Sus – 250.000 lei;

19. Căldăraru - Construire grădiniță cu program normal în satul Căldăraru– 300.000 lei;

20. Călinești - Extindere iluminat public - 225 mii lei; Modernizare iluminat public - 200 mii lei. În total: 425.000 lei;

21. Căteasca - Canalizare Cireșu, Siliștea Gruiu, comuna Căteasca – 300.000 lei;

22. Cepari - Modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna Cepari - 325 mii lei; Extindere rețea canalizare în comuna Cepari - 75 mii lei – 400.000 lei;

23. Cetățeni - Extindere, reabilitare şi modernizare sistem public de alimentare cu apă în comuna Cetăţeni - 250 mii lei; Reabilitare DC 29 Cetateni - Boteni, comuna Cetateni - 150 mii lei. În total: 400.000 lei;

24. Cicănești: Amenajare curte și bază sportive la Școala Gimnazială Cicănești – 450.000 lei;

25. Ciofrângeni - Amenajare Valea Schitului - 36 mii lei; Construcție after school - 430 mii lei. În total: 466.000 lei;

26. Ciomăgești - Sistem alimentare cu apă în satele Fedeleșoiu, Ciomăgești, Beculești comuna Ciomagești - 30 mii lei; Reparații curente interior - exterior și acoperis Sediu Grădiniță sat Dogari - 150 mii lei. În total: 180.000 lei;

27. Cocu - Autorizare PSI Scoala COCU – 350.000 lei;

28. Corbeni - Modernizare prin asfaltare drum DC 296 Oești Ungureni, comuna Corbeni – 450.000 lei;

29. Corbi - Extindere și modernizare rețea publică de alimentare cu apă și înființare rețea publică de canalizare în satele Corbi și Jghiaburi, comuna Corbi – 200.000 lei;

30. Coșești - Teren de sport pentru activități sportive - 50 mii lei; Lucrări de regularizare și amenajare gârlă în zona satului Petrești punctul “La Roșu” tronson 2 - 50 mii lei; Extindere iluminat public în comuna Coșești pe DC 288 A și DC 228 B - 50 mii lei; Lucrări de termoizolare Școala Leicești - 100 mii lei; Asfaltare stradă DC1 Lăpușani, L=340 m, în comuna Coșești - 250 mii lei. În total: 500.000 lei;

31. Cotmeana - Consolidare drum comunal DC 182 (km 6,885) - 100 mii lei; Reabilitare pod în satul Cotmeana, punctul „La Stănescu” - 120 mii lei; Achiziție imobile pentru înființare Centru Comunitar - 200 mii lei. În total – 420.000 lei;

32. Cuca - Modernizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Cuca - 100 mii lei; Amenajare teren de sport la Școala Cuca - 200 mii lei. În total: 300.000 lei;

33. Dâmbovicioara - Parcare cu utilități spre Cetatea Oratea – 300.000 lei;

34. Dârmănești - Amenajare teren de sport în comuna Dârmănești - 253 mii lei; Stație demanganizare și deferizare - sistemul de alimentare cu apă Valea Nandrii - 120 mii lei. În total – 373.000 lei;

35. Davidești - Reamplasare rezervoare alimentare cu apă în satul Voroveni, comuna Davidești - 300 mii lei; Înlocuire conductă alimentare cu apă pe DN73, comuna Davidești - 200 mii lei. În total – 500.000 lei;

36. Dobrești - Sediu primărie Dobrești  - 200 mii lei; Teren minifotbal - 100 mii lei. În total: 300.000 lei;

37. Drăganu - Lucrări de reparații drum Vâlcele în comuna Drăganu: 400.000 lei;

38. Godeni: Reabilitare sistem iluminat public cu lămpi cu LED - 200 mii lei; Branșamente stradale la rețeaua de canalizare - 150 mii lei. În total – 350.000 lei;

39. Hârsești: Modernizare str. Cimitirului-Popești – 300.000 lei;

40. Hârtiești - Automatizare pompe și anvelopare bazin sistem alimentare cu apă - 150 mii lei; Construire și dotare grădiniță cu program prelungit în comuna Hârtiești - 50 mii lei. În total: 200.000 lei;

41. Izvoru: Extinderea rețelei de canalizare și racorduri de canalizare – 300.000 lei;

42. Leordeni - Construire sală de sport, cabinet medical sportiv, grupuri sanitare și vestiare la Școala Gimnazială Nicolae Crețulescu Leordeni - 200 mii lei; Modernizare străzi si drumuri de interes local în comuna Leordeni - 150 mii lei. În total: 350.000 lei;

43. Lerești - Extindere rețea de canalizare în comuna Lerești (str. Poduri) - 350 mii lei; Sistem detecție la incendiu pentru Grădinița Lerești - 72 mii lei; Centrale termice Școala Gimnazială nr.1 Lerești - 28 mii lei. În total: 450.000 lei;

44. Lunca Corbului: Construire pod peste pârâul Mărghiuța și modernizare drum de acces în satul Marghia de Sus, comuna Lunca Corbului – 600.000 lei;

45. Mălureni: Modernizarea sistemului de iluminat public pentru reducerea consumului de energie electrică și a cheltuielilor de întreținere prin montare aparate de iluminat cu LED în comuna Mălureni – 189.000 lei;

46. Mărăcineni: Extindere canalizare pluvială strada Argeșelu, DJ740, strada Coandei, sat Argeșelu, comuna Mărăcineni - 280 mii lei; Modernizare prin asfaltare strada Garoafelor-150 ml, sat Argeșelu - 120 mii lei. În total: 400.000 lei;

47. Merișani:  Realizare sistem de alimentare cu apă în satele Vâlcelele și Brăteasca, comuna Merișani – 300.000 lei;

48. Micești - Modernizare drumuri locale în comuna Micești-etapa 1-străzile Valea Troislav, Aleea Dumbravei și Valea Purcăreanca DC226 – 250.000 lei;

49. Mihăești - Modernizare rețea de drumuri comunale în comuna Mihăești, Ulița Oprea, Albut, Stoica, Lacuri, Maria, Valea Bradului; DC 44 si DC 11 - 250 mii lei; Construire estacadă pentru relocare conducte apa și canalizare în punctul pod Școala - 400 mii lei. În total: 650.000 lei;

50. Mioarele - Alimentare cu apă în comuna Mioarele - Aducțiune și înmagazinare cu apă – 150.000 lei;

51. Miroși - Modernizare grupuri sanitare și izolare termică, partea de Est și Nord la Școala Gimnazială Prof. Emil Negoiță – 150.000 lei;

52. Moșoaia: Construire Școala generala Mosoaia cls. I-VIII si imprejmuirea terenului, in comuna Mosoaia – 100.000 lei;

53. Morărești - Reparatii instalație termica dispensar – 200.000 lei;

54. Mozăceni: Racorduri - Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere, comuna Mozăceni  - sistem Babaroaga – 300.000 lei;

55. Mușătești: Gospodăria de apă pentru alimentarea cu apă, comuna Mușătești - 100 mii lei; Alimentare cu apă satele Stroești, Costești-Vâlsan și Robaia - 300 mii lei; Lucrări de branșamente la rețeaua publică de alimentare cu apă în comuna Mușătești - 100 mii lei. În total: 500.000 lei;

56. Negrași: Dotare Școala “Petre Badea” Negrași – 400.000 lei;

57. Nucșoara: Reabilitare Grădinița Slatina - 200 mii lei; Amenajare gospodărie apă sat Gruiu - 200 mii lei. În total: 400.000 lei;

58. Oarja: Sală de sport în comuna Oarja - 300 mii lei; Modernizare DC 104, L=4.4 km, comuna Oarja - 100 mii lei. În total: 400.000 lei;

59. Pietroșani:Extindere rețea alimentare apă în vederea branșării sat Pietroșani, etapa a treia - 300 mii lei; Extindere rețea alimentare apă în vederea branșării sat Bădești, comuna Pietroșani etapa a treia - 100 mii lei. În total: 400.000 lei;

60. Poiana Lacului: Înființare rețea apă pentru montarea hidranților exteriori în satul Poiana Lacului – 100.000 lei;

61. Poienarii de Argeș: Extindere alimentare cu apă în satul Tomulești-Sasca - 200 mii lei; Extindere alimentare cu apă în satul Poienari-Colnic - 66 mii lei. În total: 266.000 lei;

62. Poienarii de Muscel: Reabilitare Școala Gimnazială nr.1 Poienarii de Muscel - 150 mii lei; Reabilitare Grădinița cu program normal Valea Itului din satul Jugur - 50 mii lei. În total: 200.000 lei;

63. Popești: Construire cămin cultural în comuna Popești – 450.000 lei;

64. Priboieni: Reabilitare drumuri locale Priboieni - 50 mii lei; Reabilitare și modernizare Club Tineret - 550 mii lei. În total: 600.000 lei;

65. Rătești: Modernizare drumuri comunale în comuna Rătești – 500.000 lei;

66. Recea - Rețea distribuție apă potabilă, comuna Recea - 393 mii lei; Reabilitare, extindere și schimbare de destinație din Școală Primară în Unitate Medico-Socială - 100 mii lei. În total: 493.000 lei;

67. Râca - Instalații de deferizare-demanganizare la sistemul de alimentare cu apă – 550.000 lei;

68. Rociu: Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în satele Șerbănești și Gliganu de Sus, - 100 mii lei; Construire grădiniță cu 3 grupe - 100 mii lei; Lucrări de reparații curte sediul Primăriei Rociu - 100 mii lei; Modernizare strada Cosarailor, L=1.100 km - 82 mii lei; Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în comuna Rociu și localitățile aparținătoare (Gliganu de Jos, Gliganu de Sus, Rociu, Șerbănești) - 125 mii lei. În total: 507.000 lei;

69. Rucăr: Modernizare a drumurilor comunale - 150 mii lei; Cămin cultural - 200 mii lei. În total: 350.000 lei;

70. Sălătrucu: Reabilitare și extindere alimentare cu apă în - tronson III – 170.000 lei;

71. Săpata: Extindere rețea alimentare cu apă - 100 mii lei; Modernizare Drum comunal nr. 899 (Strada Parfumului în satul Popești) de la Primaria Săpata până la albia râului Cotmeana - 47 mii lei. În total: 147.000 lei;

72. Schitu Golești - Canalizare menajeră și statțe de epurare - etapa II – 100.000 lei;

73. Slobozia: Modernizare drumuri comunale - 375 mii lei; Împrejmuire Școala Gimnazială și troturare - 150 mii lei. În total: 525.000 lei;

74. Stâlpeni: Suplimentare sursă de apă în satul Dealu Frumos – 200.000 lei;

75. Ștefan cel Mare: Modernizare drumuri comunale în lungime de 6 km în comuna Ștefan cel Mare - 560 mii lei; Amenajări grupuri sanitare la Scoala Gimnazială Ștefan cel Mare - 40 mii lei. În total: 600.000 lei;

76. Stoenești: Racorduri canalizare pentru obiectivul Reabilitare rețea de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare menajeră și stație de epurare, sat Stoenești, - 80 mii lei; Branșamente apă pentru obiectivul Reabilitare rețea de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare menajeră și stație de epurare, sat Stoenești, - 120 mii lei. În total: 200.000 lei;

77. Stolnici: Construire Dispensar uman - 50 mii lei; Creșterea eficienței energetice la Școala Gimnazială Constantin Bălăceanu Stolnici - 227 mii lei; Creșterea eficienței energetice la Grădinița cu program normal Stolnici - 150 mii lei. În total: 427.000 lei;

78. Șuici: Sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Valea Calului - 254 mii lei; Grădinița cu program prelungit destinată atât localnicilor, cât și locuitorilor Văii Topolog în locația After-School - 50 mii lei. În total: 304.000 lei;

79. Suseni: Extindere rețea de alimentare cu apă în satele Odăeni, Tutulești, Găleșești, Strâmbeni și Suseni și înlocuire conductă de aducțiune apă: Puț Bălănești-Castel apă Tutulești - 145 mii lei; Înființare sursă apă în Cersani, comuna Suseni - 60 mii lei. În total: 205.000 lei;

80. Teiu: Construire pod din beton armat peste pârâul Mozacu, în punctul Diaconescu - 320 mii lei; Modernizare iluminat public - 50 mii lei. În total: 370.000 lei;

81. Tigveni: Extindere Grădiniță Tigveni - 150 mii lei; Grup de pompare alimentare cu apă - 65 mii lei. În total: 215.000 lei;

82. Țițești: Extindere rețea canalizare Rusu, comuna Țițești – 250.000 lei;

83. Uda: Sistem de alimentare cu apa a satului Chirițești – 300.000 lei;

84. Ungheni: Stație pompare suplimentară în satul Gaujani - 71 mii lei; Modernizare drum comunal sat Satu Nou - 100 mii lei; Grup sanitar Primărie - 100 mii lei; Reabilitare Pod sat Gaujani, str. Afumați - 150 mii lei. În total: 421.000 lei;

85. Valea Danului: Racordare rețea canalizare – 300.000 lei;

86. Valea Iașului: Extindere alimentare cu apă Valea Iașului - 223 mii lei; Extindere canalizare satele Cerbureni zona Cearsor - 200 mii lei. În total: 423.000 lei;

87. Valea Mare Pravăț: Extindere canalizare (canalizare Malul lui Neci, Barace și Bălan-Trandafir) - 153 mii lei; Rigolă pereată închisă tip biscuite în satul Gura Pravăț aprox. 200 m - 147 mii lei. În total: 300.000 lei;

88. Vedea: Reabilitare Dispensar Vedea - 215 mii lei; Suplimentare sursă de alimentare cu apă satele Vedea și Vârsești - 250 mii lei. În total: 465.000 lei;

89. Vlădești: Modernizare DC 8 Coteasca-Drăghescu: 350.000 lei;

90. Vulturești: Modernizare DC 50 Huluba, L=2,5 km (Davidești, DN73 D-Huluba, km 2+805-5+305) - 400 mii lei; Grădinița cu program normal Mazgana în comuna Vulturești - 100 mii lei. În total: 500.000 lei;

91. Costești: Realizarea lucrărilor de asfaltare în oraș, pe străzile Ciocârliei, Fundătura Eleșteu, Cîrceana (Fundătura Cîrceana), Fundătura Berzei și Aleea Gării – 850.000 lei.

Sume pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judetene și comunale

Au mai fost repartizate sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judetene și comunale pentru anul 2022. În total, 25.689.000 lei s-au dus către:

1. Județul Argeș: 22.358.000 lei;

2. Arefu – Modernizare drumuri comunale prin asfaltare+podețe-3 km: 200.000 lei;

3. Domnești - Asfaltare drumuri: 300.000 lei;

4. Mălureni: Modernizare infrastructură rutieră DC223: 200.000 lei;

5. Mărăcineni: Modernizare prin asfaltare strada Zorilor și prelungirea stăazii Câmpului, sat Mărăcineni: 100.000 lei;

6. Rociu: Modernizare strada Cosarailor, L=1.100 km: 93.000 lei;

7. Sălătrucu: Refacere pod pe drum local Lazuri peste râul Topolog: reparații și consolidări maluri cu gabioane, pietruire drum local Lazuri, L=400 m: 230.000 lei;

8. Săpata: Modernizare Drum comunal nr. 899 (Strada Parfumului în satul Popești) de la Primăria Săpata până la albia râului Cotmeana: 353.000 lei;

9. Stâlpeni: Modernizare DC 47 Rădești Pitțgaia: 465.000 lei;

10. Șuici: Modernizare drumuri comunale și vicinale în sat Șuici și sat Rudeni: 200.000 lei;

11. Vlădești: Modernizare drum de interes local 1.45 km, sat Vlădești: 350.000 lei;

12. Topoloveni: Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DC 97 A - Goronești - Bogați - Limită județ Dâmbovița - partea situată pe raza teritorială a orașului Topoloveni: 840.000 lei.

 

A.V.


Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea