A fost votat bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022

# 31 de proiecte CU FINANȚARE DIN FONDURI EUROPENE # 4 proiecte prin PNDL II  # Din bugetul local si din excedentul bugetului local vor fi finanțate 10 proiecte de infrastructură rutieră și alte 5 proiecte prin transferuri cheltuieli de capital din SANATATE # 25.258,00 mii lei finanțare pentru spitale # Bugetul județului Argeș pe anul 2022 este de 612.530,00 mii lei.

Analizând Proiectul Bugetului local de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, se constată o creștere a propunerilor la veniturile și cheltuielile AFERENTE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE, astfel:

• Veniturile cresc de la 33% în anul 2021 la 49% în anul 2022;

 

• Cheltuielile cresc de la 38% în anul 2021 la 50% în anul 2022.

Sumele alocate pentru dezvoltare vor fi folosiți pentru cele:

• 31 de proiecte CU FINANȚARE DIN FONDURI EUROPENE, pe care CJ. Argeș și instituțiile subordonate le au în implementare.

• Judetul Arges este beneficiarul unor proiecte a căror valoare totală este de 519.996 mii lei. Pentru anul 2022 este propusă suma de 288.055,00 mii lei.

- 170.482,00 mii lei în bugetul local;

- 94.178,00 mii lei în bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii;

- 23.475,00 mii lei în bugetul creditelor interne

• 4 proiecte pe care CJ. Argeș le mai are în implementare prin PNDL II (din cele 9 pe care le-a avut).

Județul Argeș este beneficiarul unor proiecte a căror valoare totală este de 149.276 mii lei. Pentru anul 2022 este propusă suma de 98.398,00 mii lei.

• 93.813,00 mii lei din subvenții de la bugetul de stat;

• 4.585,00 mii lei din bugetul local.

Din bugetul local si din excedentul bugetului local vor fi finanțate 10 proiecte de infrastructură rutieră și alte 5 proiecte prin transferuri cheltuieli de capital din SANATATE (EX – noul corp de clădire al Spitalului Județean), reparații capitale, dotări, documentații tehnico – economice, cofinanțări, obiective. Pentru finanțarea cheltuielilor din secțiunea de dezvoltare, s-a alocat în plus și suma de de 11.915 mii lei din excedentul bugetului local la 31.12.2021.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea