Consilierii locali piteșteni atrag atenția: ar putea fi retrocedate 180 de hectare din Pădurea Trivale

Consilierii locali ai Piteștiului doresc reabilitarea Parcului Trivale prin fonduri europene. În timp ce se pregătește proiectul de „Extindere și reabilitare zonă de agrement Parc Trivale”, în valoare de 9 milioane de euro, pe nepusă masă apar probleme peste probleme. În primul rând, inițiativa consilierilor locali liberali este blocată chiar de o hotărâre dată în Consiliul Local Pitești prin care s-a dorit instituirea de arie protejată, în acest fel neputând înainta nici măcar un pas cu proiectul. În al doilea rând, trebuie ținut cont de faptul că pe rolul instanțelor s-a aflat un proces, în urma căruia aproape 180 de hectare au fost retrocedate în municipiului Pitești. Cum o bună parte din Pădurea Trivale este înscrisă

în anexa 3 la Legea 165/2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, nu este exclus să ne trezim că respectivul proprietar va fi pus în posesie exact în „inima verde” a Piteștiului.

 

Această situație a creat tensiune în Consiliul Local Pitești. Atât primarul Cristian Gentea, viceprimarul Gelu Tofan, cât și consilierul local Sorin Apostoliceanu au atras atenția asupra acestui caz. Din cele precizate de Gelu Tofan reiese că un anumit domn/doamnă Vasilescu ar fi câștigat în instanță dreptul de proprietate în natură pentru o suprafață de aproape 180 de hectare, teren cu vegetație forestieră în municipiul Pitești. Legat de acest proces, cei trei aleși locali au făcut mai multe precizări.

Cristian Gentea: „Am aflat că avem un proprietar care a câștigat în instanță 180 de hectare”

Cristian Gentea: „S-a propus un proiect de extindere și reabilitare. Toți, de la toate partidele, ne dorim acolo alei pietonale prin pădure, nebetonate, cu iluminat public, cu camere de luat vederi. Vrem să fie ceva deosebit, de care piteștenii să fie mulțumiți. Numai că i-am invitat pe cei de la Agenția de Mediu și pe cei de la Direcția Silvică – Ocolul Silvic Pitești… Noi practic am dat o Hotărâre de Consiliu Local, pe care am și modificat-o în ianuarie 2021, prin care se aviza o suprafață totală de 335 de hectare, ce urmează să facă parte din arie naturală protejată. Problema este că dintre aceste hectare 328 sunt inventariate ca o rezervă pentru eventuale retrocedări. Avem un inventar, aprobat de către Guvern, cu 374 de hectare, deci mai mult decât toată suprafața, cu toate terenurile posibile care ar putea să facă obiectul unei restituiri. Am aflat că avem un singur proprietar, care a și câștigat în instanță, acum suntem la apel, 180 de hectare. Ocolul Silvic, daca rămâne așa după apel, zice că dintre cele 180 de hectare s-a înțeles cu ei ca 165 de hectare să le restituie în Ștefănești. Mai rămân vreo 15 hectare…”.

Sorin Apostoliceanu: „Retrocedări se fac în continuare. Vom pierde pădurea!”

Sorin Apostoliceanu: „…Din ce s-a spus, există 170 sau 180 de hectare care sunt retrocedate în municipiului Pitești, iar în Legea 165/2013, art. 13,  se spune foarte clar, pentru că s-a spus că se va retroceda la Ștefănești, dacă Comisia de Fond Funciar a Primăriei nu are suprafață silvică în rezervă se dă în alt UAT și apoi e pus în posesie în UAT-ul celălalt. Eu o să vă spun că o să avem o surpriză foarte frumoasă, între ghilimele. Retrocedări se fac în continuare în pădure și vom pierde pădurea…”.

Gelu Tofan:  ”Am aflat că s-a bătut țărușul chiar acolo, în mijlocul Pădurii Trivale”

Gelu Tofan: „Am aflat de la dl. director de la Ocolul Silvic că un domn Vasilescu, care a câștigat în instanță, și un fost expert, care nu mai trăiește, au bătut țărușul chiar acolo în mijlocul Pădurii Trivale și se întinde spre cimitir și așa mai departe. Ar fi chiar culmea să avem un proprietar în plămânul verde al Piteștiului, în Pădurea Trivale.”.

Istoricul retrocedării

Am intrat pe firul acestui proces și am aflat că încă din anul 2008, Comisia Locală de Fond Funciar Pitești și Comisia Județeană de Fond Funciar Argeș au fost obligate, printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă, să reconstituie unei persoane, pe nume Vasilescu, dreptul de proprietate sub formă de despăgubiri pentru o suprafață de 44,11 hectare teren agricol și să reconstituie petentei dreptul de proprietate în natură pentru suprafața de 179,697 hectare, teren cu vegetație forestieră, în modalitatea identificată de către un expert în silvicultură, prin raportul de expertiză. Ulterior, reclamanta a decedat, demersurile fiind continuate de moștenitorii acesteia. Așa cum rezultă din adresele emise de Direcția Silvică - Ocolul Silvic Pitești, punerea în posesie pe vechiul amplasament nu a putut fi efectuată întrucât terenul era în circuitul civil, fiind puse în posesie alte persoane, dar și pentru că petenta, și ulterior moștenitorii, nu au depus un plan de amplasament și delimitare.
Cum  Ocolul Silvic Pitești nu a pus la dispoziție Comisiei Locale de Fond Funciar terenul respectiv, în 2017 s-a deschis un nou dosar, pe rolul Judecătoriei Pitești, având ca obiect –  „fond funciar - obligația de a face”.  În acest dosar, se menționează cum a fost identificat amplasamentul suprafeței de 179, 697 ha prin care a fost pusă proprietara în posesie.
„…se identifică amplasamentul suprafeței de 179.697 ha astfel cum rezultă din schița anexă la raportul de expertiză întocmit de expertul în silvicultură I.I. în dosarul nr…, având în vedere reperele menționate pe schiță - borna nr. 84 din UP II Trivale, Cimitirul Trivale, drumul forestier către intravilan Balotești, în concordanță cu harta amenajistică silvică UP II Trivale scara 1: … în coordonate stereografice 1970 (GIS), expertul menționând că terenul astfel transpus se află amplasat cu suprafața de 111,40 ha pe teritoriul administrativ al Municipiului Pitești, teren cu vegetație forestieră care nu este liber din punct de vedere juridic făcând în totalitatea obiectul punerii în posesie în favoarea altor terțe persoane și cu suprafața de 68,30 ha pe teritoriul adminsitrativ al comunei Bascov, din care suprafața de 26,20 ha este ocupat de intravilan Uiasca, iar restul de 42,10 ha este teren cu vegetație forestieră, din care 18,61 ha este teren forestier proprietate de stat și suprafața de 23,49 ha este teren cu vegetație forestieră ce a făcut obiectul punerilor în posesie de către CLFF Bascov în favoarea altor persoane”, se arată în dosarul Judecătoriei Pitești.
Astfel, din concluziile noului raport de expertiză întocmit în cauză a rezultat că numai suprafața de 18,61 ha, ce reprezintă fond forestier proprietate de stat, făcând parte din amplasamentul stabilit de expert, în primul dosar, nu a făcut obiectul reconstituirilor în baza legilor fondului funciar. Așadar, în iulie 2020, Judecătoria Pitești a obligat Direcția Silvică Argeș – Ocolul Silvic Pitești să pună la dispoziția Comisiei Locale de Fond Funciar Pitești terenul cu vegetație forestieră în suprafață de 18,61 ha.
„Admite în parte acţiunea. Admite în parte cererea de intervenţie accesorie. Obligă pârâta să pună la dispoziţia reclamantei terenul cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de 18,61 ha situat în UA53=5,91ha, UA 54=9,65 ha şi UA57=3,05 ha, reprezentând suprafaţa haşurată cu culoarea verde pe schiţa anexă la raportul de expertiză întocmit de expert tehnic judiciar M.L. aflată la fila 188 a dosarului (vol.I). Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare”. Hotărârea nu este definitivă. Decizia a fost atacată cu apel.

Instanța se interesează dacă există o suprafaţă liberă pentru punere în posesie în Pădurea Trivale

Procesul s-a mutat la Tribunalul Argeș. La termenul din 17 noiembrie 2021, instanța a stabilit identificarea unor suprafețe în U.P VI Valea Mare Stefăneşti și în UP II Trivale pentru a fi pusă în executare sentinţa civilă din anul 2008.  „Încuviinţează cele două obiective propuse de apelanta-intervenientă, respectiv: - să identifice suprafaţa de 151 ha din cadrul U.A-U.P VI Valea Mare Stefăneşti, indicată în cuprinsul raportului de expertiză întocmit în cadrul dosarului 2921/280/2007 al Judecătoriei Piteşti de către expert I.I., dacă este liberă şi poate fi pusă la dispoziţia Comisiei Locale de Fond Funciar Piteşti în vederea punerii în executare a sentinţei civile 4905/10.09.2008, aşa cum a fost propus prin adresa 14246 a Direcţiei Silvice Argeş- Ocolul Silvic Piteşti, înregistrată la Primăria Municipiului Piteşti sub nr. 6613/13.02.2017. - să identifice dacă pentru restul de teren cu vegetaţie forestieră, până la concurenţa suprafeţei de 161.69 ha există o suprafaţă liberă ce poate fi pusă la dispoziţia Comisiei Locale de Fond Funciar Piteşti în UP II Trivale aşa cum a fost propus de către Ocolul Silvic Piteşti prin adresa 8853/14.10.2019”, se arată în hotărârea Tribunalului Argeș. Următorul termen al procesului va avea loc pe 16 februarie. Vom reveni cu amănunte!
Alex Vlaicu

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea