Șeful de la Drumuri Naționale va fi numit în C.A. al Regiei Județene de Drumuri Argeș

# Se cere și aprobarea bugetului proiectului revizuit și a surselor de finanțare pentru proiectul „Restaurarea Muzeului Județean Argeș”

Se convoacă Consiliul Judeţean Argeş în şedinţă ordinară pentru data de 24.02.2022, ora 11.30, prin mijloace electronice (on-line), pentru aprobarea proiectului ordinii de zi.

Proiectele de hotărâre, precum și materialele care le însoțesc, sunt afișate pe site–ul Consiliului Județean Argeș la secțiunea ”ședințe de consiliu”.

Având în vedere materialele afișate pe site-ul instituției, consilierii județeni sunt invitați să formuleze și să depună, la secretarul general al județului, amendamente la proiectele de hotărâre, dacă este cazul.

 

Se va cere supunerea spre analiză și dezbatere, în plenul Consiliului Județean Argeș în această ședință ordinară, proiectul de hotărâre privind numirea domnului Gheorghe Mihăiță, ca membru provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri Arges R.A., pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire a mandatului până la 6 luni.

PROIECT AL ORDINII  DE  ZI:

1. Procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 27.01.2022.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Pitești.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Recuperare Brădet.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Călineşti în anul 2022, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Rucăr în anul 2022, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Șuici în anul 2022 sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Dedulești în anul 2022, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Domnești în anul 2022, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora.

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Argeş pentru anul 2022.

13. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Bughea de Sus pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.

14. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Suseni pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.

15. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Tigveni pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.

16. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Țițești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.

17. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Vlădești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.

18. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Negrași pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.

19. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Budeasa pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din ,,Planul de menținere a calității aerului în județul Argeș 2020-2024”, pentru anul 2021.

21. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Căteasca, pe o perioadă de 5 ani asupra unui sector din drumul județean DJ 704 C, de la km 9+726 la km 10+603, în vederea realizării acestuia.

22. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al județului Argeș cu bunul imobil Pod pe DJ741, situat în orașul Ștefănești.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General revizuit, a bugetului proiectului revizuit și a surselor de finanțare pentru proiectul cu titlul „RESTAURAREA MUZEULUI JUDEȚEAN ARGEȘ - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL”

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 102/26.04.2021 privind aprobarea tarifelor ce se vor practica începând cu anul fiscal 2022.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. pe anul 2022.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A. pe anul 2022.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2022

28. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A

29. Proiect de hotărâre pentru aprobarea revizuirii proiectului partenerial privind campania de prevenire a delicvenței juvenile „Educație fără violență”.

30. Proiect de hotărâre pentru aprobarea protocolului de colaborare încheiat între ATOP Argeş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Argeş, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş, ISU Argeş şi Poliţia Locală Piteşti privind reducerea fenomenului de cerşetorie şi migraţie de pe raza Judeţului Argeş, pentru anul 2022.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Argeş şi Serviciul Public Salvamont Argeș

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului principalelor activități și manifestări cultural – artistice, științifice și sportive pe anul 2022, ce vor fi organizate și sprijinite de Consiliul Județean Argeș și instituțiile subordonate.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului Palat administrativ, din domeniul public al Statului Român și administrarea Consiliului Județean Argeș în domeniul public al județului Argeș.

34. Informare privind activitatea Inspectoratului de Poliție Județean Argeș în anul 2021.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea