Joi - ședință extraordinară de Consiliu Local la Pitești

Este convocat Consiliul Local Pitești joi, într-o ședință extraordinară. Iată, mai jos, proiectele care alcătuiesc ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții ”Documentații în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru unități de învățământ (Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu”)”.

2. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiții ”Consolidare și reabilitare clădire tronson I Colegiul Național Zinca Golescu, municipiul Pitești”, finanțat în cadrul PNDL 2017 - 2020.

3. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind organizarea concursului ”Cea mai frumoasă și cea mai curată asociație de proprietari din Municipiul Pitești” Ediția a X-a.

 

4. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului situat în Pitești, str. Crinului nr.21, jud. Argeș.

5. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program normal şi prelungit ”Motanul Încălţat” Piteşti.

6. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind însușirea procesului-verbal de negociere a prețului pentru cumpărarea imobilului-teren situat în comuna Bradu, sat Geamăna, județul Argeș.

7. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare imobil cantină în vederea transformării în săli de clasă pentru Liceul de Arte ”Dinu Lipatti”.

8. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit ”Îngerașii” Piteşti.

9. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții ”Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit Aripi Deschise”.

10. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru derularea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Pitești.

11. Proiect de hotătâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și R.L.U. aferent acestuia pentru introducere teren în intravilan în vederea realizării investiției ”Stație distribuție carburanți Mol Prundu Stânga și Mol Prundu Dreapta” autostrada A1 km 110+100 (stânga și dreapta), județul Argeș.

12. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru desfășurarea Recensământului Populației și Locuințelor pe anul 2022.

13. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2022.

14. Punct de vedere cu privire la plângerea prealabilă formulată de către ”Prestarea Societate Cooperatistă Meșteșugărească”, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 7829/10.02.2022.

15. Adresa nr. 22/22.02.2022 a SC Denisa Transport Agregate SRL înregistrată la Primăria Muncipiului Pitești sub nr. 10063/22.02.2022.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea