Avocații din Argeș se întâlnesc pe 18 martie la Ramada

# Vor fi aleși – printre altele – delegații la Congresul din 24-25 iunie 2022

CONSILIUL BAROULUI ARGEŞ, CONSILIUL FILIALEI ARGEŞ A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinară a Baroului Argeş şi Adunarea Generală Ordinară a Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului de activitate al Baroului Argeş/2021;

2. Prezentarea situaţiei economico-financiare a Baroului Argeş/2021;

3. Raportul Comisiei de Disciplină/2021;

4. Prezentarea raportului de activitate şi situaţia economico-financiară ale Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România/2021;

 

5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Baroului Argeş/2022;

6. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România/2022;

7. Alegerea Delegaţilor la Congresul Avocaţilor din 24-25 iunie 2022.

Candidaturile se depun până cel tarziu cu 18 zile calendaristice inainte de data primei adunari, mai precis pana la data de 28 februarie 2022, ora 16,30.

Materialele se vor publica pe site-ul Baroului Argeş, până cel târziu în data de 4 martie 2022.

Adunarea va avea loc în data de 18 martie 2021, începând cu orele 16.00, la Ramada, sala Diamond Ballroom.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea