Proiecte imobiliare cu sute de locuințe. Primăria Pitești se opune

Două proiecte imobiliare, care prevedeau realizarea, în total, a aproape 400 de unități locative, au fost discutate, săptămâna trecută, în ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU) din cadrul Primăriei Pitești. Ambele proiecte au fost retrase de pe ordinea de zi.

Proiect cu peste 180 de locuințe

Un investitor a cerut avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru construirea, pe strada Dumitru Brătianu, nr.28, a unui ansamblu de clădiri cu 182 de unități locative, pe un teren în suprafață totală de 11.228 mp.

Pe ordinea de zi a ședinței comisiei de Urbanism s-a aflat punctul privind: „P.U.D. - strada Dumitru Brătianu nr.28 - inițiator S.C. BOMAX IMOBILIARE S.R.L. - nr. înregistrare 59916/17.11.2021 în vederea realizării investiției «Construire ansamblu imobile cu funcțiunea de locuințe colective, cu regim de înălțime P+2E».” Terenul studiat în suprafață de 11.228,00 mp se compune din trei loturi separate de un drum de acces. Accesul la teren se face din străzile Dumitru Brătianu, Nicolae Brânzeu și strada Jan Constantinescu. S-a propus construirea unui ansamblu de clădiri cu locuințe colective (182 unități locative) cu regim de înălțime P+2E, H maxim = 10,00 m. Ca spații verzi se dorea amenajarea unei suprafațe de 2959,75 m2 (26,36%). Se propunea și realizarea unui număr de 199 locuri de parcare.

 

Documentația a fost retrasă de pe ordinea de zi. Comisia de Urbanism și Amenajare a Teritoriului din cadrul Primăriei Pitești a cerut următoarele:

„- Reglementarea prin P.U.D. doar a unui singur lot, iar indicatorii urbanistici să se raporteze doar la suprafata acestuia;

- Reorganizare parcări cu acces din incinta terenului conform observațiilor Comisiei de sistematizare a circulației rutiere și pietonale în municipiul Pitești; păstrarea profilului transversal reglementat pentru str. Dumitru Brătianu (inclusiv a trotuarelor)”, se arată în procesul verbal al ședinței.

Proiect cu cel puțin 210 locuințe

Al doilea proiect viza obținerea unui aviz din partea Comisiei de Urbanism și Amenajare Teritorială a Primăriei Pitești pentru construirea unui „cartier de locuițe colective” pe calea Craiovei. Pe ordinea de zi a ședinței s-a aflat proiectul: „Studiu de oportunitate (vers. II) – calea Craiovei FN, inițiator S.C. Metropolitan Art Residence AG S.R.L. – elaborare P.U.Z. pentru construire «cartier locuințe colective, comerț, servicii, educație, sănătate și funcțiuni complementare» pe terenul în suprafață de 10.017 m2 (5822 m2+1096 m2+3099 m2 ); versiunea II a studiului a fost înaintată prin adresa nr. 9844 /21.02.2022”.

Suprafața studiată era de 64.954 mp, iar suprafața reglementată de 10.017 mp.

În cadrul studiului realizat se arată următoarele:

„Se propune admiterea următoarelor funcțiuni: locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism.

a) Zonificare funcțională propusă pentru zona reglementată: (…) - zonă mixtă locuințe colective, comerț, servicii, educație, sănătate și funcțiuni complementare, cu următorii indicatori urbanistici P.OT. maxim propus = 45,00 %; C.U.T. maxim propus = 3,50 Acd/mp, (minim 210 unități locative, cu o medie de 7 niveluri supraterane); - regim de înălțime: (S)+P+12E; Hmax clădiri = 40 m (de la cota terenului natural); - spații verzi amenajate la sol: minim 15% din suprafața terenului. (…). Este propusă realizarea unui POD AUTO și PIETONAL peste canalul aflat în vecinătatea de nord a terenului, paralele cu străzile Slt. Emil Simionescu, care să asigure a doua legătură dintre Calea Craiovei și str. Slt. Emil Simionescu (actual fundătură) prin intermediul străzilor nou create. De asemenea este propusă regularizarea / modernizarea intersecției străzii nou propuse cu Calea Craiovei și str.Dârzu și eliminarea conflictelor de trafic. De asemenea, la limita de vest se va realiza un SENS GIRATORIU pentru a facilita accesul spre viitoarea stradă care va face legătura cu str. I.G. Valentineanu (în vecinătatea de vest a amplasamentului se afla o rezervă de teren a Mun. Pitesti pentru realizarea unui drum). Lucrările de infrastructură edilitară și de căi de comunicatie (străzi, pod, piste biciclete) vor fi exclusiv realizate pe cheltuiala investitorului, urmând, după caz, a fi cedate către domeniul public la finalizarea lucrărilor.

b) Zonificare funcțională propusă pentru zona studiată: (…)- zonă mixtă locuințe colective, comerț, servicii, educație, sănătate și funcțiuni complementare, cu următorii indicatori urbanistici P.OT. maxim propus = 45,00 %; C.U.T. maxim propus = 3,50 Acd/mp - regim de înălțime: (S)+P+12E; Hmax clădiri = 40 m (de la cota terenului natural); - spații verzi amenajate la sol: minim 15% din suprafața terenului”.

În cele din urmă, s-a stabilit ca documentația să fie retrasă de pe ordinea de zi a CTATU pentru refacerea studiului. Membrii comisiei au stabilit următoarele:

- „Analiză dotare în condițiile excepției prevăzute la art. 32(8) din Legea 350/2001 (justificarea creșterii CUT, prezentarea consecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii teritoriale de referinţă;

- Dotarile și echipamentele publice se vor propune pe baza unei analize a dotărilor existente în zonă (cel puțin funcțiuni de educație si sănătate și agrement - parcuri) și a echipamentelor edilitare, precum și a capacității acestora de deservire a noilor utilizatori”, se arată în procesul verbal al ședinței.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea