Firma familiei liberalului Alecsei ridică probleme la o primărie PSD-istă

Firma familiei liberalului Gheorghe Alecsei, eliberat recent din funcția de președinte al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, se mișcă bine pe piața liberă. La primăriile PNL, probabil că mai bine decât la cele PSD, dar  e numai o bănuială.

Iată însă că Aqua Termo Sanit reușește să mai pună și câte o piedică serioasă chiar în fostul cuib al liberalilor, Ștefănești (”fostul” pentru că, la ultimele alegeri, echipa condusă de Miuțescu – în care se afla, la loc de frunte, și Alecsei - s-a grăbit să înfrângă aici, în favoarea fostului parlamentar  Nicolae Velcea, membru PSD).  Gazele din satul Golești – sat care aparține de orașul Ștefănești – trebuie să mai aștepte un pic…

Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, înaintată de SC AQVA TERMO SANIT SRL,  formulată împotriva rezultatului procedurii comunicat de ORAȘUL ȘTEFĂNEȘTI,  în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii simplificate organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Servicii proiectare - fazele D.T.A.C., P.T., D.D.E., Asistență tehnică proiectant și execuție lucrări aferente proiectului: Înființare rețea de distribuție cu gaze în satul Golești, Orașul Ștefănești”, s-a solicitat:

- anularea raportului procedurii nr. 67640 din 16.12.2021 şi a tuturor actelor subsecvente,

- anularea comunicării nr. 67648/16.12.2021 și obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertei tehnice a AQVA TERMO SANIT SRL cu respectarea cerinţelor din documentaţia de atribuire și a dispoziţiilor legale din domeniul achiziţiilor publice;

- obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertei (câștigătoare , n.r.) FLAMI GAZ STO SRL din punct de vedere al cerinţelor documentaţiei de atribuire și declararea ofertei ca inacceptabilă;

- stabilirea și comunicarea unui nou rezultat al procedurii.

În baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Admite contestația formulată de SC AQVA TERMO SANIT SRL … în contradictoriu cu ORAȘUL ȘTEFĂNEȘTI.

Obligă autoritatea contractantă la anularea raportului procedurii de atribuire nr. 67640/16.12.2021 prin care a fost comunicat rezultatul procedurii de atribuire, și dispune continuarea acesteia prin reevaluarea ofertelor depuse de SC AQVA TERMO SANIT SRL, Asocierea formată din SC DEVELOPMENT FUTURE SOLUTION SRL - CASA PROIECT INSTAL CONSULT SRL și SC FLAMI GAZ STO SRL, conform considerentelor din motivare.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea