La Pitești – ordinară după extraordinară! Ședință de Consiliu Local Pitești – maraton, joi, cu 40 de puncte

Marți și joi, săptămâna aceasta, sunt fixate două ședințe de Consiliu Local Pitești. Prima, marți, o extraordinară cu un singur punct pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului Municipiului Pitești pe anul 2022.

Joi însă, cu totul altceva. Ședință ordinară cu 40 de puncte pe ordinea de zi. Unele mai ușoare, altele mai cu greutate:

Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alegerea președintelui de ședință.

2. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind desemnarea reprezentantului consiliului local în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Pitești.

3. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr.273/09.08.2017 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare.

4. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind încetarea valabililității H.C.L. nr. 30/27.01.2022.

5. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea propunerilor de soluționare a cererilor pentru atestare în vederea administrării de condominii.

6. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite în municipiul Pitești prin Agenția Națională de Locuințe.

7. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unui contract de închiriere pentru o unitate locativă construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Pitești, Aleea Negoiu nr.5.

8. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 87/25.03.2021, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

9. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 226/30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

10. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 40/10.02.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Administrației Domeniului Public Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

11. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 450/20.12.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Administrației Domeniului Public Pitești, cu modificările ulterioare.

12. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 526/21.12.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările ulterioare.

13. Proiect de hotărârre inițiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr. 162/27.05.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

14. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea anexei nr.5 la H.C.L. nr.319/17.09.2020 privind delegarea gestiunii directe a serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori și de colectare și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activităţi de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora în Municipiul Pitești, către societatea Salubritate 2000 S.A., cu modificările și completările ulterioare.

15. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei ”Piteșteni Centenari”.

16. Proiect de hotărârre inițiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr. 10/27.01.2022 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Pitești.

17. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Programului minimal de activități pe anul 2022 și a Calendarului competițional pe anul 2022 la Fotbal Club Argeș.

18. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu elaborat în vederea realizării investiției ”Construire imobile locuințe colective și împrejmuire” pe terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Jan Constantinescu nr.10.

19. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu elaborat în vederea realizării investiției ”Construire imobil P+4E – 5E parțial și împrejmuire teren; Diversificarea activității prin înființare clinică medicală de recuperare” pe terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Frații Golești nr. 50.

20. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.

21. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate – nunta de diamant.

22. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de negociere a prețului pentru cumpărarea imobilului-teren situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Izvorului nr.19.

23. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea Programului anual privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice de la bugetul local al Municipiului Pitești, pentru anul 2022.

24. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind organizarea ,,Simfoniei Lalelelor” - ediția a 45-a.

25. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea încheierii actului notarial de superficie pentru un teren în suprafață de 16 mp situat în municipiul Pitești, strada Teilor, 11A, scara A.

26. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru unele activităţi desfășurate de Societatea Salpitflor Green S.A.

27. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea participării Municipiului Pitești în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și a depunerii proiectului ”Renovare energetică Colegiul Economic Maria Teiuleanu”.

28. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea participării Municipiului Pitești în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și a depunerii proiectului ”Renovare energetică Școala Gimnazială Marin Preda”.

29. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea participării Municipiului Pitești în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și a depunerii proiectului ”Renovare energetică Școala Gimnazială Tudor Arghezi”.

30. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea participării Municipiului Pitești în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și a depunerii proiectului ”Renovare energetică Colegiul Național Alexandru Odobescu”.

31. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea participării Municipiului Pitești în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 și a depunerii proiectului ”Renovare energetică clădiri rezidențiale multifamiliale: Bl. A1, A2, A3, A4, A5, A6, 33, 35 - B-dul. I.C. Brătianu”.

32. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea participării Municipiului Pitești în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 și a depunerii proiectului ”Renovare energetică clădiri rezidențiale multifamiliale: Bl. 104 ETP - Str. Depozitelor, Bl. 85 - Str. Victoriei, Bl. 7 - Str. Ana Ipătescu, Bl. B5C - B-dul. Petrochimiștilor, Bl. A1 - Str. Războieni, Bl. 2 - Calea București, Bl. 1 IRTA - B-dul Republicii”.

33. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea participării Municipiului Pitești în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 și a depunerii proiectului ”Renovare energetică clădiri rezidențiale multifamiliale: Bl. 15 - Str. Rahovei, Bl. 11A - Str. Teilor”.

34.Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul II al anului 2021.

35.Raport privind aprobarea achiziționării unui teren în suprafață de 74 mp situat în municipiul Pitești, strada Tudor Vladimirescu FN, fost nr. 65, județul Argeș, necesar pentru amenajarea unui parcări aferentă blocurilor de locuințe P10-11 și P12.

36.Raport privind aprobarea achiziționării unui teren în suprafață de 191 mp situat în municipiului Pitești, Calea Drăgășani FN, județul Argeș, necesar pentru lărgirea și modernizarea străzii Nicolae Iorga.

37. Punct de vedere referitor la contestația formulată de domnul Diniță Marian privind răspunsul primit la solicitările înaintate Primăriei Municipiului Pitești.

38.Informare cu privire la adresa nr. 1135/14.02.2022 a Poliției Locale a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 9078/16.02.2022.

39.Informare privind solicitarea nr. 8213/14.02.2022 formulată de un grup de salariați din cadrul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

40.Diverse.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea