Curtea de Conturi: Prejudicii de 3,66 milioane de lei în Argeș

Curtea de Conturi a României a publicat rapoartele privind finanțele publice locale pe anul 2020. Camera de Conturi Argeș a desfășurat în județul nostru, în anul 2021, un număr de 48 de acţiuni din care 41 de audit financiar al conturilor de execuţie bugetară pe anul 2020, 6 acţiuni de control și respectiv o acțiune de audit al performanței.

Au rezultat 47 de entități care au fost supuse auditului/controlului. Au mai fost efectuate, la nivelul unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Argeş, un număr de 25 de acţiuni privind verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie.

În urma raportului Camerei de Conturi Argeș au rezultat venituri totale suplimentare de aproape 7 milioane de lei, prejudicii totale de 3,66 milioane de lei și abateri financiar contabile de  aproape 195 milioane de lei.

„Din verificările efectuate asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2020 la cele 47 entităţi supuse auditului/controlului până la data raportului, au rezultat venituri totale suplimentare estimate de 6.996 mii lei, din care 546 mii lei accesorii fiscale, precum şi prejudicii totale de 3.668 mii lei, din care 116 mii lei majorări de întârziere. În rapoartele de control/procesele-verbale de constatare întocmite s-au reţinut abateri financiar-contabile de la legalitate şi regularitate, precum şi cazuri de nerespectare a principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, cuantificate la un nivel estimat de 194.882 mii lei. Aspectele şi sumele estimate ale abaterilor constatate au făcut obiectul recomandărilor formulate operativ, precum și al măsurilor transmise prin decizii, în cazul celor neremediate în timpul misiunii de audit, în vederea înlăturării acestora şi/sau stabilirii întinderii prejudiciilor şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestora, şi/sau suspendarea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor legale în domeniul financiar-contabil şi fiscal.”, se arată în raportul Camerei de Conturi Argeș.

O parte din prejudiciu a fost recuperat

„Precizăm că din totalul prejudiciilor estimate de 3.668 mii lei, a fost recuperată operativ suma de 1.201 mii lei, reprezentând 33 %, aspecte care au avut drept impact obținerea unor rezultate economico-financiare mai bune ale entităților auditate prin creșterea veniturilor colectate, precum și reducerea cheltuielilor effectuate”, se mai arată în raport.

 

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea