Primăria Budeasa: „S-a aprobat decontarea cadrelor didactice”

În urma ședinței ordinare, din data de 27 aprilie 2022, a Consiliului Local Budeasa au fost adoptate mai multe hotărâri importante:

- HCL 48 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

- HCL 49 privind aprobarea scăderii din evidenţa fiscală a creanţelor provenind din amenzi contravenţionale pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită ;

 

- HCL 50 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023;

 

- HCL 51 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Budeasa nr. 40/24.03.2022 .privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al comunei Budeasa, judeţul Argeş;

- HCL 52 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public din aria administrativ teritorială a comunei Budeasa, judeţul Argeş 2022-2027, a Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiei optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public , a Regulamentului serviciului și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public din aria administrativ teritorială a comunei Budeasa ;

Pentru mai multe detalii consultați site-ul primăriei: www.comunabudeasa.ro.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea