Veniturile din activităţi de înfrumuseţare se declară la ANAF prin declaraţia unică

ANAF a publicat ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice din prestarea unor activități de înfrumusețare, întreținere corporală. Aceste venituri reprezintă venituri impozabile şi se încadrează în categoria venituri din activităţi independente. Persoanele fizice care vor să obțină venituri din prestarea acestor activități au obligația înregistrării în registrul comerțului și autorizării funcționării și își pot desfăşura activitatea în următoarele forme de organizare:

 

- individual şi independent;

 

- ca persoane fizice autorizate;

- ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;

- ca membri ai unei întreprinderi familiale.

În cazul în care încep activitatea în cursul anului fiscal, persoanele fizice vor depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II – Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

În situația în care persoana fizică începe activitatea în luna decembrie a anului de impunere, aceasta va depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de impunere.

Informațiile referitoare la declararea veniturilor și la stabilirea și plata obligațiilor fiscale se regăsesc în materialul elaborat de specialiștii Direcției generale de asistență pentru contribuabili, acesta fiind accesibil pe portalul www.anaf.ro, la rubrica Asistență Contribuabili/Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri Curente și alte materiale informative.

Rolul materialelor elaborate de specialiștii ANAF este de a îndruma contribuabilii să se conformeze voluntar la declararea veniturilor realizate și la plata obligațiilor fiscale.

Contribuabilii pot obține informații detaliate și  telefonic, apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center, la numărul de telefon 031.403.91.60.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea