Pentru munca din zilele de sărbătoare legală, salariații beneficiază de un spor de minim 100%

# Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.

Potrivit prevederilor Codului Muncii, de regulă, în zilele de sărbătoare legală nu se lucrează, cu excepţia salariaţilor care lucrează în unităţile sanitare şi cele de alimentaţie publică, precum şi în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.

Salariaţilor care lucrează în locurile de muncă mai sus menţionate angajatorul trebuie să le asigure compensarea orelor lucrate cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile, iar în cazul în care, din motive justificate, nu se pot acorda zile libere, salariaţii beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

 

Potrivit Codului muncii, zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:

 

- 1 şi 2 ianuarie;

- 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;

- Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui;

-  prima şi a doua zi de Paşti;

-  1 mai;

-  1 iunie;

-  prima şi a doua zi de Rusalii;

- 15 August - Adormirea Maicii Domnului

- 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;

- 1 decembrie;

- prima şi a doua zi de Crăciun;

- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

Acordarea zilelor libere se face de către angajator. Prin contractul colectiv de muncă aplicabil se pot stabili şi alte zile libere.

În acest sens, ITM Arge atrage atenţia angajatorilor cu privire la respectarea acestor dispoziţii legale, cu atât mai mult cu cât încălcarea de către angajator a prevederilor legale referitoare la acordarea zilelor libere şi modul de compensare a timpului lucrat de cei îndreptăţiţi, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la  20.000 lei.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea