Primăria Rucăr încearcă, în ultima instanță, să închidă robinetul cu bani pentru o lucrare făcută pe fonduri europene

# Ministerul Dezvoltării – obligat de o instanță argeșeană să plătească diferențe de peste 850.000 lei unui SRL # Ionel Dulamă (foto), primar Rucăr: ”Cu cei de la firmă nu am mai discutat, discuțiile s-au mutat în instanță.”

Proces cu miză financiară serioasă între Primăria Rucăr, pe de o parte, și Inoveco (fostă Iridex), de alta. Inoveco SRL a chemat în judecată pe pârâta Comuna Rucăr solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 854.011, 61 lei, plus TVA, reprezentând diferenţa de valoare de încasat. În motivare a arătat că, între părţi, s-a încheiat un contract de achiziţie publică, ce a avut ca obiectiv – investiţiile din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, denumit „Reţeaua nouă de canalizare şi staţie de epurare”.

Potrivit fişei de atribuire, la încheierea contractului s-a avut în vedere preţul cel mai mic, iar, chiar dacă în documentaţia de atribuire sau în contract nu se prevede ajustarea preţului, aceasta este permisă, sub condiţia respectării prevederilor legale. Ca atare, a mai învederat reclamanta că, deşi sunt întrunite condiţiile prevăzute de legiuitor pentru această ajustare, prin aplicarea formulei de ajustare, pârâta refuză această plată

 

Judecătorii Tribunalului Argeș au apreciat însă că ”ajustarea preţului în raport de indicele preţurilor de consum asupra valorii lucrărilor executare şi acceptate la plată, respectiv pe baza indicilor preluaţi din buletinele statistice ale INS, reprezintă etalonul la care, în mod corect, s-a raportat reclamanta la calculul efectuat”. .... Astfel, pârâta (comuna Rucăr) va fi obligată să plătească reclamantei suma de 854.011,61 lei, plus TVA, reprezentând ajustare a preţului contractului dintre părţi. În ceea ce priveşte cererea de chemare în garanţie, se reţine că înscrisul ce a stat la baza declanşării prezentului litigiu a fost încheiat ca urmare a încheierii contractului de finanţare nr. 6373/2015, dintre pârâtă şi chematul în garanţie (, ce a avut ca obiect acordarea, din bugetul Ministerului, a sumelor de bani necesare pentru realizarea obiectivului.

Ministerul Dezvoltării – obligat să plătească diferențe de peste 850.000 lei

Or, chematul în garanţie s-a obligat să transfere, la solicitarea scrisă a beneficiarului, sumele necesare pentru lucrările executate/serviciile şi alte cheltuieli aferente obiectivului de investiţii, ceea ce este cazul în speţă, obligaţie pe care este ţinut să o respecte. Ca atare, în temeiul art. 1350 Cciv şi art. 74 Cpc, va fi admisă şi cererea de chemare în garanţie şi obligat chematul în garanţie să transfere suma sus menţionată pârâtei în vederea efectuării plăţii.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE: Admite acţiunea formulată de către Inoveco SRL, în contradictoriu cu pârâta COMUNA RUCĂR, chemat în garanţie fiind MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 854.011,61 lei, plus TVA, reprezentând ajustare a preţului contractului dintre părţi. Admite cererea de chemare în garanţie şi obligă chematul în garanţie să transfere suma sus menţionată pârâtei în vederea efectuării plăţii. Obligă pârâta să plătească reclamantei şi suma de 17.080 lei, cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru.

Atât Comuna Rucăr cât și Ministerul Dezvoltării au atacat hotărârea Tribunalului Argeș. Curtea de Apel Pitești este instanța care, la începutul verii, va trebui să se pronunțe asupra cauzei.

Ionel Dulamă, primar Rucăr: ”Așa este, încercăm să ne apărăm cum putem, am atacat hotărârea Tribunalului. Cu cei de la firma reclamantă nu am mai discutat, discuțiile s-au mutat în instanță.”

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea