Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) Argeș cere, în instanță, sediul PNL Pitești

# Judecătorii Tribunalului Argeș nu au fost de acord. AUR a ajuns la Curtea de Apel

Supărare mare la filiala Argeș a Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). Pentru că reprezentanții partidului au cerut, după ultimele alegeri locale, un sediu. Și nu oricare sediu, ci chiar sediul PNL Pitești. Nu l-au primit, așa că s-a ajuns la judecată. Partidul cu nume de metal prețios nu prea i-a impresionat pe judecătorii Tribunalului Argeș, care le-au respins acțiunea. Acum încearcă la Curtea de Apel.

De ce s-a ajuns la proces – punctul de vedere al A.U.R.

 

Prin cererea transmisă la data de 23.08.2021 şi înregistrată la data de 25.08.2021 pe rolul Tribunalului Argeș, reclamanta Alianţa pentru Unirea Românilor - Organizaţia Judeţeană Argeş a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local Pitești

- în principal revocarea/anularea Hotărârii Consiliului Local (HCL) a Municipiului Piteşti nr. 193 din 27.05.2021 şi Hotărârii Consiliului Local (HCL) a Municipiului Piteşti nr. 195 din 27.05.2021

- în subsidiar să se dispună atribuirea imobilului situat în Mun. Piteşti, Pasajul Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr.3, în suprafaţă de 181,76 mp, cu destinaţia de sediu pentru reclamantă în UAT Piteşti.

În motivarea acţiunii, reclamanta arată, în esenţă, următoarele: După alegerile parlamentare din 06.12.2020 având în vedere că reclamanta (AUR) a devenit partid parlamentar, aceasta a solicitat un spaţiu imobiliar pentru sediu de partid. Cu o întârziere de 149 de zile peste termenul legal de soluţionare de 30 de zile acestei solicitări, CL Piteşti a adoptat Hotărârea Consiliului Local (HCL) al Municipiului Piteşti nr. 195 din 27.05.2021 prin care atribuit reclamantei imobilul situat în Mun. Piteşti, str. Sf. Vineri, Bl. D 26 parter, în suprafaţă 23,03m.p., cu destinaţia de sediu.  Cu toate că, chiar reclamanta a solicitat atribuirea imobilului situat în Mun. Piteşti – care a fost atribuit PNL, în suprafaţă 181,76 mp, cu destinaţia de sediu şi a avertizat că în cazul în care se va atribui acest imobil către PNL se vor încălca prevederile legale, deoarece această formaţiune politică mai deţine un sediu în Mun. Piteşti, în suprafaţă de 152,97m2 şi curte de 314m2... Reclamanta consideră că a fost discriminată în ceea ce priveşte termenul de soluţionare a cererii, de 179 zile, în raport cu PNL – Pitești, a cărui cerere a fost soluţionată în doar 10 zile, prin emiterea HCL 193/27.05.2021.

Punctul de vedere al judecătorilor Tribunalului Argeș

În şedinţa consiliului local din data de 25.03.2021, au fost stabilite criteriile si punctajul aferent pentru soluţionarea cererilor de repartizare a spatiilor … solicitate de către partidele politice, astfel:

Criteriul 1: Reprezentarea parlamentară a partidului politic solicitant sau a partidului din care face parte parlamentarul care formulează solicitarea- maxim 25 puncte;

Criteriul 2:  Nivelul de reprezentare în parlament a partidului solicitant sau a partidului din care face parte parlamentarul care formulează solicitarea (procente obţinute la ultimele alegeri parlamentare)- maxim 25 puncte;

Criteriul 3: Reprezentarea în Consiliul Local al Municipiului Piteşti a partidului solicitant sau a partidului din care face parte parlamentarul care formulează solicitarea - maxim 25 puncte;

Criteriul 4: Nivelul de reprezentare în Consiliul Local al Municipiului Piteşti a partidului solicitant sau a partidului din care face parte parlamentarul care formulează solicitarea (procente obţinute la ultimele alegeri locale) - maxim 25 puncte.

În considerarea criteriilor stabilite, Partidul National Liberal a obţinut un punctaj de 64,75 puncte, iar Alianţa pentru Unirea Romanilor a obţinut 27,25 puncte. Faţă de aspectele anterior expuse, analizând criticile aduse de către reclamantă celor două hotărâri constatate, instanţa apreciază că acestea nu sunt întemeiate. Astfel, cu referire la atribuirea pentru PNL  a două sedii, instanţa apreciază că aceste critici nu sunt întemeiate, reţinând că cele două sedii repartizate PNL vizează organizaţii diferite ale acestui partid. Astfel, primul spațiu a fost repartizat Partidului National Liberal-Filiala Argeş, fiind aşadar sediu judeţean, iar spaţiul repartizat aceluiaşi partid-Filiala Piteşti la adresa din pasajul Pasajul Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr.3, este sediu local. De asemenea, împrejurarea că prezenta hotărâre a fost adoptată la doar 10 zile de la depunerea, de către PNL-Filiala Piteşti, a adresei prin care a solicitat repartizarea acestui spaţiu ca sediul al organizaţiei locale nu poate constitui motiv de nelegalitate a hotărârii atacate. De asemenea, instanţa consideră că prezenta critică nu se circumscrie legislației  ce defineşte excesul de putere (definit ca exercitarea dreptului de apreciere al autorităţilor publice prin încălcarea limitelor competenţei prevăzute de lege sau prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor), în condiţiile în care în cauză nu se poate reţine încalcarea limitelor competenţei, conferită Consiliului Local şi nici a drepturilor reclamantului. Simpla apreciere a reclamantei cu privire la suprafaţa spaţiului ce i-a fost atribuit, criteriu în raport de care se apreciază că acesta este impropriu destinaţiei, nu poate fi încadrată în noţiunea vizată de legiuitor, aceasta cu atât mai mult cu cât reclamantul nici nu a făcut vreo dovadă în sensul existenţei unei imposibilităţi de defăşurarea activităţilor pentru aceste motive. … În consecinţă, constatând că nu au fost identificate motive care să afecteze legalitatea actelor administrative contestate, instanţa va aprecia ca neîntemeiată solicitarea reclamantei de anulare a Hotărârilor nr. 193/27.05.2021 si nr. 195/27.05.2021 emise de Consiliul Local Pitești. Cât priveşte cererea formulată în subsidiar, în sensul de a se dispune atribuirea către reclamantă a imobilului situat în Mun. Piteşti, Pasajul Pasajul Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr.3, în suprafaţă de 181,76 mp, cu destinaţia de sediu pentru reclamantă în UAT Piteşti, … instanţa consideră că o astfel de solicitare este inadmisibilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE : Respinge ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamanta ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR (AUR) - ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ ARGEŞ, în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI.

Dosarul a ajuns, în luna aprilie a acestui an, la Curtea de Apel Pitești. Dacă se judecă într-un singur termen, cei de la AUR vor afla dacă primesc spațiul din centru al PNL-ului în această lună. Dacă mai este necesar încă un termen, acesta va fi la toamnă, după vacanța judecătorească. Oricum, la comtetiția – faza pe Tribunal, cei de la AUR au primit argint, clasându-se pe locul al II-lea. Care era și ultimul…

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea