Municipiul Pitești trebuie să plătească noi despăgubiri pentru terenul de la „Aripi”

Primăria Pitești va trebui să plătească noi despăgubiri pentru terenul, în suprafață de 2.483 mp, de la baza sportivă „Aripi”. În anul 2019, terenul respectiv, situat în cadrul Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, a fost retrocedat către trei persoane, în urma unei sentinţe definitive şi irevocabile.

Pentru a reintra în posesia terenului, municipalitatea a plătit, în 2020, suma de 484.850 euro către: Mircea Toma, Zoie Toma și Sofia Coșuleț. Aceștia au cerut Primăriei Pitești, în instanță, și alte pretenții, cu titlu de de contravaloare lipsă de folosinţă, aferentă perioadei 17.09.2016 – 14.05.2019. Deși proprietarii au cerut despăgubiri de 199.236 lei, instanța a obligat Comisia Locală de Fond Funciar Pitești la plata sumei de 48.867 lei, la care se adaugă și cheltuieli de judecată. Decizia instanței nu este definitivă!

 

„Respinge cererea de chemare în judecată precizată succesiv formulată de reclamanţii TOMA MIRCEA, TOMA ZOIE şi COŞULEŢ SOFIA în contradictoriu cu pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI PITEŞTI, ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite în parte cererea de chemare în judecată precizată succesiv formulată de reclamanţii TOMA MIRCEA, TOMA ZOIE şi COŞULEŢ SOFIA în contradictoriu cu pârâta COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PITEŞTI. Ia act că cererea de chemare în garanţie formulată de pârâţi în contradictoriu cu COMISIA JUDEŢEANĂ DE FOND FUNCIAR ARGEŞ a fost respinsă ca tardivă la termenul din 23.09.2020. Obligă pârâta COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PITEŞTI la plata către reclamanţi, în solidar, a sumei de 48.867 lei cu titlu de contravaloare lipsă de folosinţă aferentă perioadei 17.09.2016 – 14.05.2019 pentru imobilul teren în suprafaţă de 2483 mp, situat în Piteşti, pentru care a fost emis procesul-verbal de punere în posesie nr. 22616 din 14.05.2019 şi titlul de proprietate nr. 145587 din 10.03.2020, lipsă de folosinţă stabilită prin raportul de expertiză întocmit de exp. Micudă Ion Dan (f. 95-105 vol. III). Respinge în rest cererea de chemare în judecată precizată succesiv, ca neîntemeiată. Stabileşte onorariul final al exp. Georgescu Cristian Ion la suma de 1.000 lei, în sarcina reclamanţilor, şi constată că acesta a fost achitat în integralitate. Stabileşte onorariul final al exp. Micudă Ion Dan la suma de 1.800 lei, în sarcina reclamanţilor, şi constată că acesta a fost achitat în integralitate. Respinge cererea reclamanţilor de obligarea a pârâtului PRIMARUL MUNICIPIULUI PITEŞTI la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Obligă pârâta COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR PITEŞTI la plata către reclamanţi, în solidar, a sumei de 8.871 lei cu titlu de cheltuieli de judecată (2.071 lei – taxă judiciară de timbru aferentă pretenţiilor admise; 4.000 lei – onorariu avocat; 2.800 lei – onorarii experţi). Ia act că pârâţii nu au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Piteşti. Pronunţată astăzi, 02.06.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în hotărârea Judecătoriei Pitești.

 

Municipiul Pitești a plătit despăgubiri și pentru lipsa de folosință a terenului în perioada 2013-2015

În anul 2007, Mircea Toma, unul dintre cei trei proprietari ai terenului, a chemat în Judecată Comisia Locală de Fond Funciar Pitești, precum și Comisia Județeană de Fond Funciar Argeș, în sensul restituirii în natură a terenului, situat în Pitești, pe vechiul amplasament, afectat în prezent de terenurile de sport ale Școlii Gimnaziale nr 11. În anul 2011, Tribunalul Argeș a respins irevocabil acțiunea municipalității, fiind menținută o obligație de punere în posesie a reclamantului cu suprafața de 2.483 mp și întocmirea documentației. În ianuarie 2019, printr-o altă hotărâre definitivă, Comisia Locală de Fond Funciar Pitești și Comisia Județeană de Fond Funciar Argeș au fost obligate la plata unor despăgubiri în cuantum de 202.560 lei, pentru lipsa de folosință a terenului  în perioada 2013-2015. În mai 2019, s-a efectuat punerea în posesie a moștenitorilor respectivului teren și s-a marcat, prin țăruși, amplasamentul pentru care instanța a dispus restituirea în natură. Ulterior a fost înaintată documentația către Comisia Județeană de Fond Funciar Argeș în vederea eliberării titlului de proprietate.Tot atunci, Consiliul Local Pitești a aprobat propunerea de înființare a unei comisii de negociere cu proprietarii suprafeței respective. Comisia avea mandat de a negocia una dintre cele două variante propuse: schimb de teren sau achiziționarea terenului de către primărie la valoarea pieței. Din această comisie de negociere au făcut parte următorii: de la PSD - Radu Bănică, fostul șef al OCPI Argeș, iar de la PNL - Narcis Sofianu. Negocierile au fost blocate pentru că titlul de proprietate pentru teren a fost eliberat abia în martie 2020. Tot atunci, în ședința ordinară a Consiliului Local Pitești, consilierii locali și-au însușit un raport care determina valoarea de piață a terenului la suma de 504.049 euro, adică un preț maxim de 203 euro/mp. Comisia a negociat prețul, iar în final s-a bătut palma pentru 195 euro/mp, respectiv 484.850 euro.

A.V.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea