General Trust - firma lui Cătălin Spătaru - pierde și în instanță lupta cu Comesad și Primăria Pitești

Litigiul s-a născut în urma atribuirii, de către Primăria Pitești, firmei Comensad, a lucrării de lărgire a bulevardului Calea Craiovei în zona Târgului Săptămânal. General Trust s-a adresat – așa cum cere legea – mai întâi, Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).

Astfel, prin contestația înregistrată în 14.04.2022, înaintată de GENERAL TRUST ARGEȘ S.R.L., în calitate de lider al Asocierii GENERAL TRUST ARGEȘ S.R.L. – HVID CONSULTING GROUP S.R.L.,  împotriva rezultatului procedurii organizate de autoritatea contractantă MUNICIPIUL PITEȘTI - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI, în vederea atribuirii contractului de „PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII LĂRGIRE CALEA CRAIOVEI ZONA TÂRG SĂPTĂMÂNAL”, s-a solicitat,

în principal, anularea raportului procedurii în partea ce privește declararea ca admisibilă și conformă a ofertei depuse de S.C. COMESAD DRUMURI S.R.L.,  iar, în subsidiar, obligarea autorității contractante la adoptarea măsurilor de remediere necesare restabilirii legalității, și anume: reluarea procedurii de atribuire de la etapa verificării admisibilității și conformității ofertei declarate câștigătoare și reevaluarea ofertei depuse de către Asocierea COMESAD DRUMURI S.R.L. – CENTRUL DE PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ RUTIERĂ S.R.L.

 

Nici Comesad nu a rămas în nemișcare și a formulat cerere de intervenție în cadrul căreia a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile.

General Trust nu a avut câștig de cauză nici la CNSC, nici la Curtea de Apel

În urma analizei celor prezentate

CONSILIUL DECIDE:

”Admite, în principiu, cererea de intervenție depusă de COMESAD

DRUMURI S.R.L…. Respinge contestația formulată de GENERAL TRUST ARGEȘ S.R.L., în contradictoriu cu MUNICIPIUL PITEȘTI - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI, ca nefondată față de raportul procedurii și ca tardivă, față de procesul- verbal nr. 58070/08.11.2021

Admite cererea de intervenție depusă de COMESAD DRUMURI S.R.L., în ceea ce privește caracterul parțial nefondat și parțial tardiv al contestației.

Respinge excepțiile inadmisibilității și autorității de lucru judecat.

Reprezentanții firmei au mers apoi, nemulțumiți de decizia CNSC, la Curtea de Apel Pitești. Completul de trei judecători, la jumătatea acestei luni, ” Respinge plângerea ca nefondată. Obligă petenta la 2225 lei cheltuieli de judecată către intimata Comesad  Drumuri SRL. Definitivă.”

 

Calea Craiovei – în zona Târgului Săptămânal – va fi lărgită de Comesad!

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea