Consiliul Județean Argeș aproape a pierdut lupta cu IGIENA!

Luptă ce a mers pe toate canalele procedurale pentru contractul de servicii de curățenie la CJ Argeș, contract de peste 165.000 lei.

Licitația a fost atribuită, inițial, asocierii de firme EMYON CARGO SPEED (lider de asociere) şi CONCEPT TOP ACTIV. Perdanta, IGIENA SERV, a atacat decizia la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Forul menționat a dat însă, numai în parte, dreptate firmei IGIENA.

Consiliul Județean, obligat să reevalueze oferta firmei IGIENA

Prin contestația înregistrată la CNSC, depusă de către SC IGIENA SERV SRL, împotriva rezultatului procedurii privind declararea ofertei sale ca inacceptabilă, emis în cadrul procedurii simplificată organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Servicii de curăţenie pentru spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea salariaţii aparţinând aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Argeş", de către JUDEȚUL ARGEȘ, s-a solicitat:

1. admiterea contestaţiei formulate, ca temeinică şi legală;

2.  anularea comunicării rezultatului procedurii, a raportului procedurii, a tuturor proceselor verbale şi actele subsecvente emise de către autoritatea contractantă, atât în ceea ce priveşte respingerea ca inacceptabilă a ofertei sale în cadrul procedurii, cât şi în ceea ce priveşte declararea ofertei depusă de către Asocierea S.C. EMYON CARGO SPEED S.R.L. (lider de asociere) şi S.C. CONCEPT TOP ACTIV S.R.L ca fiind admisibilă și câștigătoare a procedurii;

3. Obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei sale în conformitate cu cerinţele din documentaţia de atribuire şi cu dispoziţiile legale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice;

4. Obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei clasate pe locul 1 în conformitate cu cerinţele din documentaţia de atribuire şi cu dispoziţiile legale incidente;

5. accesul la dosarul achiziţiei pentru a formula concluzii scrise în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. 2 din Legea nr. 101/2016;

6. Obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii de atribuire.

CONSILIUL DECIDE: admite în parte contestaţia formulată de SC IGIENA SERV SRL în contradictoriu cu JUDEȚUL ARGEȘ, în calitate de autoritate contractantă. Dispune anularea raportului procedurii și a comunicărilor subsecvente acestuia, în partea care privește oferta SC IGIENA SERV SRL. Dispune continuarea procedurii prin reevaluarea ofertei SC IGIENA SERV SRL potrivit motivării. …Respinge ca nefondate criticile privind oferta asocierii SC EMYON CARGO SPEED SRL-SC CONCEPT TOP ACTIV SRL.

Ceea ce a părut, inițial, câștigul IGIENEI s-a transformat în pierderea acesteia

CNSC nu a decis ca IGIENA să fie declarată câștigătoare, ci numai a obligat autoritatea contractantă să îi reevalueze oferta. Consiliul Județean a reevaluat oferta, după care a declarat-o câștigătoare tot pe cea a asocierii SC EMYON CARGO SPEED SRL-SC CONCEPT TOP ACTIV SRL.

Și așa, din ceartă-n ceartă (cu IGIENA!) s-a ajuns la completul de trei judecători de la Curtea de Apel Pitești. Care, în final și definitiv, a dat câștig de cauză județului. Așa încât se poate spune, fără umbră de tăgadă, că Igiena a pierdut lupta cu Consiliul Județean Argeș.

 

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea