Au fost aprobate 171 de proiecte, în Argeș, prin „Anghel Saligny”. Vezi ce sume vor fi alocate în localitatea ta

 

# Investiții în valoare totală de peste 1,5 miliarde lei

S-a finalizat lista obiectivelor de investiții finanțate de Ministerul Dezvoltării prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” pentru județul Argeș.

Din 230 de solicitări, au fost aprobate 171 de obiective, în valoare totală de 1.537.565.799,19 lei (aproximativ 55% din cuantumul tuturor solicitărilor), informează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Lista obiectivelor de investiții finanțate în Argeș

1. Albeștii de Argeș - Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local: 20.000.000 lei

2. Albeștii de Muscel - Modernizare drumuri: 10.000.000

3. Albota - Modernizare drumuri locale: 9.254.893,48

4. Aninoasa - Modernizare drumuri de interes local în satele Aninoasa, Broşteni, Slănic: 3.991.649,87

5. Aninoasa - Sistem centralizat de canalizare în satul Aninoasa: 3.998.451,12

6. Arefu - Modernizare drumuri locale în comuna Arefu, județul Argeș – Tronson II: 15.000.000

7. Bascov - Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale: Rotărești Foraj, Teiului, Micșunele, Lăbușești: 13.999.319,28

8. Băbana - Canalizare și epurare a apelor uzate, în satul Groși: 4.880.532,67

9. Băbana - Rețea de canalizare menajeră și racorduri în satele Băbana, Cotmenița și Ciobănești: 7.323.787,93

10. Băiculești - Extindere alimentare cu apă în sat Zigoneni: 4.274.623,00

11. Băiculești - Racorduri individuale la canalizare în comuna Băiculești, satele Mănicești, Stejari, Argeșani, Băiculești și Zigoneni: 3.582.335,59

12. Bălilești - Reabilitare rețea existentă cu alimentare cu apă Băjeşti şi înființare reţea publică de canalizare pe arterele secundare: 25.500.000

13. Bârla - Extindere rețea canalizare menajeră în satele Șelăreasca, Ciocești, Mândra, Malu, Bârla și Mozăcenii-Vale: 15.450.000

14. Beleți-Negrești - Rețea de canalizare și stație de epurare: 10.000.000

15. Berevoești - Asfaltare drum centură DN 73 C – Primărie: 2.873.983,57

16. Berevoești - Asfaltare drumuri comunale, obiectiv: drum local strada Găneștilor: 1.061.133,43

17. Berevoești - Construire rețea canalizare și echipare stație de epurare - etapa II: 11.941.412,01

18. Bogați - Modernizare și reabilitare drumuri locale și poduri: 15.000.000

19. Boteni - Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local: 15.000.000

20. Boțești - Modernizare drum de interes local din DJ 702 - Meret - Sticlărie - Boțescu și drum de interes local din DJ 702 - Biserică - Tănăsescu - Călin L = 3000 m: 4.316.081,73

21. Bradu - Modernizare drumuri comunale și străzi, în comuna Bradu: 10.093.417,27

22. Bradu - Amenajare canal pluvial Valea Geamăna și modernizare strada Geamăna: 20.000.000

23. Brăduleț: Extindere rețea de alimentare cu apă și realizare branșamente: 10.000.000

24. Budeasa: Extinderea rețelei de canalizare în satele Budeasa Mare, Rogojina, Gălășești, Calotești, Valea Mărului: 11.734.496,30

25. Budeasa: Modernizare drumuri comunale: 8.913.530,16

26. Bughea de Jos - Asfaltare drumuri locale: 11.869.967,38

27. Bughea de Jos - Înființare canalizare și stație de epurare a apelor uzate: 12.692.771,53

28. Bughea de Sus - Modernizare drumuri comunale și drumuri de interes local: 15.000.000,00

29. Buzoești - Modernizare drumuri sătești: 13.388.953,90

30. Căldăraru - Asfaltare drumuri locale: 7.808.217,82

31. Călinești - Modernizare drum DJ 704 C: 15.864.367,29

32. Căteasca - Proiect canalizare Cireșu, Siliștea, Gruiu: 15.450.000

33. Câmpulung - Extindere rețea de canalizare pe străzile Calea Târgoviștei, Izvorului, Ion Giurculescu, Valea Româneștilor, Rujoi, Chichirez: 9.431.381,82

34. Cepari - Înființare rețea de distribuție apă sat Cărpeniș: 3.986.115,01

35. Cepari Înființare rețea canalizare sat Cărpeniș: 3.974.797,62

36. Cetățeni: Modernizarea străzii Speranței pentru îmbunătățirea condițiilor sociale: 3.437.589,53

37. Cetățeni - Modernizare drumuri comunale și locale: strada Râului, strada Morărești, strada Căpitan Socol și strada Plaiul Radului: 3.434.123,95

38. Cicănești - Modernizare drumuri comunale în comuna Cicănești, tronson III -15.000.000

39. Ciofrângeni - Modernizare infrastructură rutieră de interes local: 15.000.000,00

40. Ciomăgești - Alimentare cu apă în satele Bratia şi Giuclani: 3.788.762,98

41. Ciomăgești - Modernizare drumuri comunale: DC 188 (Ciomăgești - Dogari - limită județ Olt) - L=4,00 km, DC 193 (Ciomăgești-Păuneşti) - L=3,5 km, L total=7,5 km: 10.000.000

42. Cocu - Modernizare DC 176: 11.834.746,50

43. Consiliul Județean Argeș: Staţie de epurare ape uzate şi reţea de canalizare menajeră aferentǎ unitǎților medicale: Spitalul de Boli Cronice Cǎlinești, Unitatea de Asistențǎ Medico-Socialǎ Cǎlinești, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatricǎ Cǎlinești și Centrul de Permanențǎ Cǎlinești: 3.949.929,71

44. Consiliul Județean Argeș: Pod peste râul Neajlov, în satul Siliștea, comuna Căteasca: 1.860.816,78

45. Consiliul Județean Argeș - Modernizare DJ 731 B, sate Sămara şi Metofu, km 1+603 – km 3+728, L=2,125 km, comuna Poiana Lacului: 7.609.554,90

46. Consiliul Județean Argeș - Modernizare DJ 732 C Bughea de Jos - Malu - Godeni, km 7+165 – km 8+695, L=1,53 km: 5.673.993,15

47. Consiliul Județean Argeș - Modernizare DJ 679 C lzvoru – Mozăceni km 12+489 - km 21+688, L=9,199 km: 9.023.936,95

48. Consiliul Județean Argeș - Modernizare DJ 703 H Sălătrucu-Vâlcea, km 25+151 - km 29+863, L=4,712 km: 29.321.376,36

49. Consiliul Județean Argeș - Modernizare DJ 703 B Morărești - Uda, km 16+200 - km 17+753, în comuna Uda, L=1,553 km: 5.666.634,62

50. Consiliul Județean Argeș - Modernizare DJ 739 Bârzeşti (DN 73 D) – Negrești – Zgripcești –Beleți, km 0+474 - km 2+300, L=1,826 km, în comuna Vulturești: 8.908.411,65

51. Consiliul Județean Argeș: Modernizare DJ 703 I Merișani (DN 7 C - km 12+450) – Mușătești – Brăduleț - Brădet - Lac Vidraru (DN 7 C - km 64+400), km 53+580 – km 61+055, L=7,475 km: 32.569.240,38

52. Consiliul Județean Argeș - Modernizare DJ 703 B Pădureți (DJ 679) – Costești (DN 65 A), km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la Lunca Corbului și Costești: 24.391.402,22

53. Consiliul Județean Argeș: Modernizare DJ 703 G Șuici (DJ 703 H) - Ianculeşti - limită județ Vâlcea, km 14+000 – km 16+921, L=2,921 km, comuna Șuici: 11.024.703,28

54. Corbeni: Extindere rețea de canalizare și racorduri de canalizare în satele Poienari și Berindești, comuna Corbeni: 6.170.031,00

55. Corbeni - Extindere rețea de canalizare menajeră și racorduri pe Valea Oească în satul Oeștii Pământeni: 3.638.740,35

56. Corbeni: Branșamente apă în satele Oeștii Pământeni, Oeștii Ungureni, Rotunda, Bucșenești, Corbeni, Poienari, Berindești, Turburea: 3.855.992,70

57. Corbi - Extindere rețea canalizare: 15.450.000

58. Costești - Modernizare prin asfaltare străzile: Mărgăritarului, Metalurgiei, Fdt. Salcâmi și Progresului: 7.000.000

59. Coșești - Modernizarea și extinderea sistemului de canalizare în satele Petrești, Coșești, Păcioiu și Leicești: 20.000.000

60. Cotmeana - Modernizare drum comunal DC 206: 10.000.000

61. Cuca - Modernizare drumuri de pe raza comunei Cuca, județul Argeș - obiect - drum județean 678 E Teodorești - Cotu cu o lungime de 1,200 km, sat Teodorești: 3.050.785,43

62. Cuca - Modernizare drumuri de pe raza comunei, obiect - drum comunal DC 199, sat Bărbălani cu o lungime de 2,462 km: 3.996.377,86

63. Curtea de Argeș - Reabilitare străzi: Albești, Cuza Vodă, Râmnicu Vâlcea: 9.995.669,62

64. Davidești - Modernizare parțială 304 m drum Huluba: 535.169,03

65. Davidești - Modernizare drum Mărășești: 597.035,01

66. Davidești - Amenajare parcare cămin cultural Davidești și drum Valea Budii, sat Davidești: 531.967,72

67. Davidești - Extindere rețea canalizare etapa III, sat Conțești: 1.242.335,23

68. Dâmbovicioara - Actualizare proiect - canalizare ape uzate menajere în satul Podu Dâmboviței din stațiunea turistică de interes național: 10.000.000

69. Dârmănești - Prima înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satele Negreni și Piscani: 15.450.000

70. Dobrești: Modernizare drumuri locale: 4.841.294,80

71. Domnești: Reabilitare și modernizare străzi - lot II: 3.978.767,94

72. Domnești - Reabilitare și modernizare străzi în comuna Domnești, lot I: 4.000.000,00

73. Drăganu - Modernizare drumuri de interes local: 10.000.000

74. Godeni - Îmbunătățirea infrastructurii de drumuri locale: 11.205.767,40

75. Hârsești - Modernizare drumuri sătești: 4.209.389,29

76. Hârsești - Extindere rețea publică de apă și apă uzată în satele Hârsești și Ciobani: 15.186.047,70

77. Hârtiești - Extindere sistem de canalizare menajeră: 11.340.478,26

78. Hârtiești - Modernizare drumuri: 15.000.000

79. Izvoru - Modernizare drumuri: 15.000.000

80. Leordeni - Modernizare străzi și drumuri de interes local: 7.479.729

81. Lerești - Extindere apă potabilă și canalizare menajeră sat Lerești – Pojorâta: 4.740.618,21

82. Lerești - Modernizare drumuri de interes local: 8.325.766,52

83. Lunca Corbului - Modernizare drumuri comunale DC 153, DC 153 A și drumuri de interes local: 8.363.379,47

84. Lunca Corbului - Prima înființare a rețelei publice de apă uzată și stație de epurare în satele Pădureți, Catane și Ciești: 14.087.150,30

85. Mălureni - Rețea de alimentare cu apă în satul Zărnești: 3.548.968,68

86. Mălureni - Punte în punctul Minești: 595.065,96

87. Mălureni - Rețea de alimentare cu apă în satele Mălureni, catun Bădiceni: 3.548.968,68

88. Mălureni - Punte pe DC 215 Poiana Târgului, sat Bunești: 357.979,39

89. Mărăcineni - Extindere canalizare pluvială, strada Argeșelu, DJ 740, strada Coandei, sat Argeșelu: 7.680.953,32

90. Mărăcineni - Extindere rețea stradală - trotuare, strada Argeșelu, DJ 740, strada Coandei, sat Argeșelu: 3.845.867,84

91. Merișani - Sistem de canalizare și stație de epurare în satele Crâmpotani, Vâlcelele, Brăteasca: 15.450.000,00

92: Micești - Prima înființare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni: 15.450.000,00

93. Micești - Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Brânzari: 843.748,96

94. Micești - Modernizare drumuri locale: 4.105.371,48

95.Mihăești - Extindere rețea canalizare în satele Văcarea și Valea Popii inclusiv racorduri, racorduri în satele Mihăești și Valea Bradului: 13.621.187

96. Mioarele - Alimentare cu apă în comuna Mioarele - aducțiune și înmagazinare cu apă: 3.069.035,90

97. Mioarele - Modernizare drum comunal DC 36; Mățău (DJ 737) - Suslănești (DN 73 D), km 0+000 - 3 +780 în comuna Mioarele: 8.370.936

98. Mioveni - Varianta ocolitoare a orașului Mioveni (centură) - Tronson I: 25.000.000,00

99. Miroși - Modernizare drumuri, Măcăneață, Gheorghe Pătrașcu, Cornel Gușă, Înv. Radu Tetici, Petre Capel, Ducani, Văleanu, Bisericii, I. Perniu, Burcă, în lungime totală de L=2838,7 m: 4.747.448,82

100. Miroși: Modernizare drumuri, Crivăț Leonte, Lisa, ing. C-tin Șarpe, Profirani, Din Vasilescu, Ilie Arici, Stănica, Izvoranilor, Bâzdoacă, din comuna Miroși, județul Argeș, în lungime totală de L=3223,2 m: 4.833.697,46

101. Morărești: Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Morărești, cu satele Morărești și Săpunari: 10.000.000

102. Moșoaia - Modernizare drumuri locale: 6.931.957,32

103. Mozăceni - Modernizare drum comunal DC 98:3.362.620,58

104. Mozăceni - Racorduri - canalizarea și epurarea apelor uzate menajere: 602.588,39

105. Mușătești - Extindere sistem centralizat alimentare cu apă și realizare branșamente individuale: 3.938.272,00

106. Mușătești - Sistem centralizat de canalizare: 15.450.000,00

107. Mușătești - Modernizare drum comunal DC 218 Stroești (DJ 7031) - Valea Muscelului -Vâlsanești, de la km 0+000 la km 5+300: 8.421.501,45

108. Negrași - Canalizare și epurarea apelor menajere în satele Negrași, Buta și Bârlogu: 10.000.000

109. Nucșoara - Modernizare drumuri comunale sat Slatina: 10.000.000

110. Nucșoara - Racorduri individuale de alimentare cu apă în satul Slatina:1.863.918,78

111. Oarja - Modernizare DC 104 cu lungime L=4,4 km: 9.183.674,11

112. Oarja - Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere: 15.450.000,00

113. Pietroșani - Extinderea rețelei publice de apă uzată și branșamente la rețea: 20.000.000,00

114. Pitești - Reabilitare pod pe strada Depozitelor peste pârâul Bascov: 12.270.515,00

115. Pitești - Reabilitare infrastructură rutieră: B-dul Frații Golești și strada Nicolae Dobrin: 14.960.901,30

116. Poiana Lacului - Modernizare drumuri de interes local: 7.837.338,48

117: Poienarii de Argeș - Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere: 10.000.000

118. Poienarii de Muscel - Modernizare drumuri de interes local, DL Peste Coastă și DL Leculești, L=2188 m:3.763.227,44

119. Poienarii de Muscel - Înființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satele Poienari și Groșani: 15.450.000

120. Popești Modernizare drumuri: 3.999.946,87

121. Popești - Reabilitare conductă apă pe DJ 504 în comună: 3.478.093,46

122. Priboieni - Modernizare străzi: 7.752.662,53

123. Priboieni - Proiect integrat pentru modernizarea și extinderea rețelei de canalizare menajeră și a rețelei de apă potabilă: 16.783.496,28

124. Rătești - Înființare rețea canalizare, comuna Rătești, satele Tigveni și Pătuleni: 3.989.033,20

125. Rătești - Modernizare drumuri comunale: 3.986.124,63

126. Râca - Modernizare drumuri de interes local (DC 439 km 0+000 – km 0+863, DC 437 km 0+000 – km 1+660 și DC 435 km 0+000 – km 1+581):6.446.030,88

127. Recea - Modernizare drumuri de interes local:15.000.000

128. Rociu - Extindere canalizare şi racorduri consumatori la reţeaua de canalizare menajeră în satele Șerbăneşti şi Gliganu de Sus:7.087.694,74

129. Rociu - PT+CS+DE Modernizare drum local strada Tudoranilor: 1.525.968,88

130. Rociu - PT+CS+DE Modernizare drum local strada Moşteni (fostă Bisericii): 659.724,53

131. Rucăr - Asfaltare și modernizare drumuri de interes local: 2.275.909,10

132. Rucăr - Extindere rețea de canalizare menajeră: 8.560.666,17

133. Sălătrucu - Modernizare drumuri de interes local, tronson II:15.000.000

134. Sălătrucu - Prima înființare rețea publică de apă uzată: 15.450.000

135. Săpata - Modernizare drum comunal nr. 437, sat Drăghicești: 3.998.090,73

136. Schitu Golești - Canalizare menajeră și stație de epurare, etapa III (străzile laterale din satele Schitu Golești și Lăzărești și satul Costiță): 16.497.185,84

137. Slobozia - Modernizare drumuri comunale: 3.999.770,20

138. Slobozia - Modernizare drumuri de interes local: 8.300.802,95

139. Stâlpeni - Modernizare drumuri comunale și de interes local: 3.998.517,11

140. Stâlpeni - Prima înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satele Livezeni și Dealu Frumos: 12.830.501,46

141. Stoenești - Reabilitare rețea de alimentare cu apă, extindere sistem de canalizare menajeră și stație de epurare etapa II Bădeni – Cotenești: 16.144.026,70

142. Stolnici - Modernizare drumuri: 13.913.912,17

143. Suseni Modernizare și reabilitare drumuri de interes local: 15.000.000

144. Ștefan cel Mare - Modernizare drumuri comunale, drumuri publice din interiorul localității: 15.000.000

145. Ștefănești - Modernizare străzi locale în orașul Ștefănești: strada Izvorani, strada Valea Mare-Enculești, strada Ion Pillat, strada Zăvoi: 12.754.501,74

146. Ștefănești - Modernizare sistem rutier pe strada Coasta Câmpului (intersecție Izvorani - intersecție Valea Mare):12.245.498,26

147. Șuici - Extindere canalizare în satele Paltenu, Păuleni, Ianculești, Șuici (cătun Moșteni): 13.419.811,35

148. Șuici - Modernizare drumuri comunale și vicinale în sat Șuici și sat Rudeni: 15.000.000

149. Teiu - Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în satul Teiu: 10.000.000

150. Tigveni - Modernizare drumuri în satele comunei Tigveni: 14.014.623,02

151: Topoloveni - Modernizare parte carosabilă străzi: 9.270.091,58

152. Țițești - Distribuție și suplimentare sursă de apă Valea Mănăstirii: 1.380.778,45

153. Țițești - Sistem centralizat de canalizare etapa III: 12.768.304,83

154. Țițești - Pod din beton armat peste pârâul Valea Mănăstirii în punctul Poiana Mărului, sat Valea Mănăstirii: 934.772,22

155. Țițești - Modernizare drum de interes local în zona Golești, sat Țițești: 1.320.029,38

156. Uda -Alimentare cu apă în sat Romana: 1.668.167,32

157. Uda - Sistem de alimentare cu apă a satului Chirițești, comuna Uda, județul Argeș

5.033.693,13

158. Ungheni - Modernizare prin asfaltare drumuri locale: 11.336.699,31

159. Ungheni - Reabilitare și extindere alimentare cu apă în satele Ungheni, Humele, Găujani, Colțu și Satu Nou: 12.621.204,13

160. Valea Danului - Construire pod de acces peste râul Valea Danului, pe drumul Tănase Cecilia, sat Valea Danului: 503.520,41

161. Valea Danului - Modernizare drumuri de interes local: 7.133.195,51

162. Valea Iașului - Modernizare drumuri de interes local: 3.991.019,10

163. Valea Mare Pravăț - Pod Gura Pravăț în punctul Fieraru Constantin: 996.689,42

164. Valea Mare Pravăț - Pod Gura Pravăț, punctul Bălășoiu: 1.157.315,82

165. Valea Mare Pravăț - Extindere sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate: 14.355.775,10

166. Vedea - Modernizare DC 169 Lungani: 3.997.819,68

167. Vedea - Modernizare drumuri comunale DC 171 și DC Fata - Izvoru în comuna Vedea: 4.920.027,76

168. Vlădești - Modernizare drumuri de interes local în lungime de 5,500 km: 9.643.728,99

169. Vlădești - Sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în satul Vlădești, etapa I - 15.033.026,76

170. Vulturești - Extindere și racordare la rețeaua de canalizare, comuna Vulturești, sat Bârzești, Mărgești, Valea Caselor: 2.675.540,23

171. Vulturești - Modernizare drumuri de interes local: 3.732.127,34.

Foto: descriptiv

A.V.

 

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea