Legislație favorabilă unei atrageri mai bune a fondurilor europene

Camera Deputaților a adoptat Legea privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale, anunță deputatul PSD de Argeș Simona Bucura-Oprescu.

”Cu scopul de a veni în sprijinul operatorilor economici contractanţi şi de a facilita demersurile privind constituirea noilor garanţii de bună execuţie, prezentul act normativ reglementează, suplimentar faţă de modalităţile prevăzute deja expres de lege, următoarele posibilităţi de constituire a acestor garanţii, care nu se aplică în mod automat, ci numai în cazul în care ambele părţi contractante convin:

- prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazurile în care această posibilitate nu a fost prevăzută la nivelul documentaţiei de atribuire;

- prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute de lege (de exemplu, prin virament bancar pentru o parte din sumă, reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale pentru o altă parte din sumă şi, respectiv, instrument de garantare emis de o societate de asigurări pentru cea de-a treia parte din sumă); în această situaţie se lasă la latitudinea autorităţilor/entităţilor contractante stabilirea mecanismului de combinare a diverselor modalităţi de constituire, precum şi ordinea executării garanţiilor.

Garanţiile nou constituite ar urma să acopere, acolo unde este posibilă recepţia, chiar şi parţială, restul rămas de executat în totalitate, cu diminuarea corespunzătoare, respectiv până la cel mult 70%, a garanţiei iniţiale, pentru partea din contract ce a fost recepţionată. Principalul motiv de adoptare a acestui act normativ este riscul de neutilizare a fondurilor europene care poate fi accentuat de împrejurările excepţionale manifestate pe piaţa asigurărilor. Promovarea acestor măsuri va diminua riscul acumulării unor blocaje in implementarea proiectelor, în special a celor finanţate din fonduri nerambursabile, care sunt de natură să le afecteze într-o măsură sistemică, respectiv afectarea în mod negativ a gradului de absorbţie, cerinţele de atingere a indicatorilor de program, cu riscul de a pune România în situaţia de a returna o parte din sumele încasate de la Comisia Europeană. Măsurile se instituie pe o perioadă determinată şi exclusiv pentru contractele de lucrări/servicii/furnizare aflate în implementare la data curentă”, susține deputata Simona Bucura Oprescu.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea