Bătălia pentru gaze la Golești - câștigată de Aqva Termo Sanit

Contract disputat pentru înființarea rețelei de gaze la Golești (oraș Ștefănești). Inițial, execuția acestuia a fost dată, de Primăria Ștefănești altei firme. Aqva Termo Sanit și-a căutat dreptatea la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și, în final, a câștigat.

Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, înaintată de SC AQVA TERMO SANIT SRL,  formulată împotriva rezultatului procedurii comunicat  de ORAȘUL ȘTEFĂNEȘTI,  în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii simplificate organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Servicii proiectare - fazele D.T.A.C., P.T., D.D.E., Asistență tehnică proiectant și execuție lucrări aferente proiectului: Înființare rețea de distribuție cu gaze în satul Golești, Orașul Ștefănești”, s-a solicitat:

 

- anularea raportului procedurii şi a tuturor actelor subsecvente,

 

- obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertei tehnice a AQVA TERMO SANIT SRL cu respectarea cerinţelor din documentaţia de atribuire și a dispoziţiilor legale din domeniul achiziţiilor publice;

- obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertei FLAMI GAZ STO SRL din punct de vedere al cerinţelor documentaţiei de atribuire și declararea ofertei ca inacceptabilă;

- stabilirea și comunicarea unui nou rezultat al procedurii.

 

În baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Admite contestațiile formulate de SC AQVA TERMO SANIT SRL și Asocierea SC DEVELOPMENT FUTURE SOLUTION SRL - CASA PROIECT INSTAL CONSULT SRL, în contradictoriu cu ORAȘUL ȘTEFĂNEȘTI.

Obligă autoritatea contractantă la anularea raportului procedurii de atribuire  și dispune continuarea acesteia prin reevaluarea ofertelor depuse de SC AQVA TERMO SANIT SRL, Asocierea formată din SC DEVELOPMENT FUTURE SOLUTION SRL - CASA PROIECT INSTAL CONSULT SRL și SC FLAMI GAZ STO SRL, conform considerentelor din motivare.

 

În urma deciziei CNSC, contractul a fost atribuit, pe data de 26 aprilie a.c., firmei Aqua Termo Sanit, pentru 1.849.710 lei fără TVA. Locuitorii din Golești vor avea, în sfârșit, gaze!

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea