Greu de crezut – dar adevărat! Firma Zeus a pierdut o licitație uriașă, la CNSC, din cauză că... nu a depus, în termen legal, cauțiunea

De la început trebuie menționat că, la licitația cu miză uriașă, firma Zeus SA a mers într-o asociere al cărei lider a fost. În asocierea mai erau și Wagramer Termo 2000 SRL dar și Condor Păduraru SRL. Licitația a fost organizată de AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE și prevede ”Executia lucrarilor pentru obiectivul de investiţie: Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea Stefanesti-Leordeni” judetul Arges ; Reabilitarea , Canal de aductiune CA, L=26.700 m Valoarea estimata a lucrarii este de 41.069.312,00 lei fara TVA, din care: -Valoarea estimata pentru executia lucrarilor : 40.654.168,00 lei ( fara TVA ), la care se adauga organizare de santier in valoare de 415.144 lei fara TVA;

 

Interesant, prețul ofertei a avut o pondere de 60% din total, restul de 40% din punctaj fiind constituit din perioada de garanție. Așadar, a trebuit gândit un cumul format din preț mic și perioadă de garanție mare pentru a putea fi declarat câțtigător. Câștigătoare a fost declarată o altă firmă.  S-a ajuns, astfel, la contestarea rezultatului la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).Prin contestația nr. 936 din data de 01.07.2022, transmisă prin poșta electronică, formulată de ZEUS SA, în calitate de lider al asocierii ZEUS SA- WAGRAMER TERMO 2000 SRL- CONDOR PADURARU SRLSTIH A&A SRL, împotriva rezultatului procedurii de achiziție publică comunicat prin adresa nr. 11728 din data de 21.06.2022, emisă de către AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție publică, având ca obiect „Execuția lucrărilor pentru obiectivele de investiții aflate în administrarea ANIF, cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din Romania - etapa II -a :«Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea Ștefănești- Leordeni» județul Argeș”. S-a solicitat Consiliului anularea adresei prin care oferta sa a fost declarată inacceptabilă și obligarea autorității contractate la declararea acesteia ca acceptabilă.  Autoritatea menționată respinge însă, ca inadmisibilă, contestația formulată de ZEUS SA, în contradictoriu cu AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE, pentru neconstituirea cauțiunii în termen legal.

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea