Donația prof. univ. dr. Petre Popa în colecțiile Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș

Născut la 16 august 1935, în satul Bocșa, județul Vâlcea, profesorul Petre Popa  urmează Facultatea de Istorie  din cadrul Universității București, în perioada 1953-1958. În anul 1974 obține titlul doctoral, în urma susținerii tezei „Contribuții argeșene la principalele momente din istoria poporului român”.

În anul 2000 obține titlul de profesor universitar al Catedrei de Istorie-Muzeografie din cadrul Universității din Pitești. Remarcabil istoric al Piteștiului, înzestrat cu vocația întemeierii, de numele său sunt legate multe înfăptuiri de-a lungul timpului: Mausoleul Mateiaș, Cartea Eroilor, Casa Cărții, Facultatea de Istorie a Universității din Pitești, Enciclopedia Argeșului și Muscelului.

 

Activitatea științifică și editorială a  prof.univ.dr. Petre Popa este bogată și diversificată,  alcătuită din volume de specialitate apărute la edituri importante, cursuri universitare, teste didactice pentru bacalaureat și admitere în facultate, studii și articole de presă cu tematică istorică, participări la manifestări științifice în țară și peste hotare.

 

La secția de Colecții Speciale din cadrul  Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș, în două vitrine separate se află Fondul Livia și Petre Popa,  în număr de peste 275 de volume, dăruite bibliotecii de-a lungul anilor până în prezent de  istoricul și omul de cultură,  prof.univ.dr. Petre Popa.

Donația (Fondul de carte Petre Popa) constă în volume de literatură și istorie,  lucrări de autor, dar și lucrări primite de la alți scriitori,  majoritatea cărților cu autograf și dedicații către  profesorul Petre Popa.  Pe pagina de titlu a fiecărui volum regăsim ex-libris-ul Fondul de carte Petre Popa (1935- ). Prof.univ.dr.istoric, urmat de ștampila cu precizarea Donație pentru Biblioteca Județeană Argeș, data și numărul.

Fondul de carte Livia Popa  cuprinde 98 de cărți de pedagogie, istorie și critică literară, literatură, cultură și civilizație, fiecare având pe pagina de titlu ex-librisul cu mențiunea Fondul de carte Livia Popa (1936-2001). Prof.Gr. I Limba română, și ștampila cu precizarea Donație pentru Biblioteca Județeană Argeș, data și numărul.

Majoritatea cărților au autograf și dedicații din partea autorilor. Lucrarea  „Aduceri aminte” de  Livia Popa (Pitești, Editura Trefla, 2002), are semnătura olografă și ex-librisul profesoarei de limba română, soția istoricului Petre Popa. O dedicație către doamna Livia Popa este scrisă de autorul George Sanda pe monografia „Otilia Cazimir” (București, Cartea Românească, 1984): “Doamnei pref. Livia Popa, Cu cele mai alese sentimente de stimă și afecțiune, omagiu deosebit, George Sanda. 30 aprilie, 1986”.

Între lucrările donate de profesorii Livia și Petre Popa regăsim nume importante  ale personalităților locale argeșene, scriitori, profesori, istorici, jurnaliști, critici literari: Mihail Diaconescu, Vasile Novac,  Silvestru D.Voinescu, Octavian Mihail Sachelarie, Marin Ioniță, Mihai Golescu, Nicolae Mecu, Elisaveta Novac, Dan Rotaru, Sergiu I.Nicolaescu, Miron Cordun, Ion Lică-Vulpești,  Mircea Meleșteu, Ludmila Ghițescu, Iuliana Preduț Constantinescu.

La 1 martie 1985,  criticul și istoricul literar Nicolae Mecu, scria pe pagina de titlu a volumului  „George Călinescu și contemporanii săi” (ediție îngrijită, note și indice de Nicolae Mecu), apărut la editura Minerva, București, 1984, următoarea dedicație către soții Popa: „ Doamnei și domnului Popa, în semn de prețuire pentru activitatea d-lor întru conservarea și propășirea spiritualității argeșene, de la un co-argeșean, , dar cu sufletul rămas pe dealurile de unde Piteștii se văd ca o navă uriașă, iar trenurile urcă, (vorba lui Ion Pillat), spre-al Argeșului pod. Cu stimă și afecțiune, Nicolae Mecu ”. Volumul „Un om, un istoric, un destin. Omagiu profesorului Titu Georgescu”, editori Gheorghe Dumitrașcu și Ileana Georgescu (Râmnicu Vâlcea, 2016) are următoarea dedicație din partea editorului: „Domnului Petre Popa, prestigios istoric român, vâlcean prin obârșii, dar argeșean prin fapte, creator de cultură, cu prețuire din partea editorului, martie, 2017”. “Un spațiu de dor”, lucrare apărută în 1980 la editura Albatros din București,  are următoarea dedicație din partea autorului, poetul Radu Cârneci: „Domniei Sale, prof.dr. Petre Popa, cu prietenie și aleasă considerație, omului și președintelui, dirigiuitor al culturii în ținutul Argeșului, aceste poeme de iubire și moarte, de trecere și ne-trecere prin această vale a cerului, Radu Cârneci, 24 noiembrie 1982”.  Cartea „Amintiri” de Iraclie Porumbescu, apărută în 1978 la editura Dacia din Cluj-Napoca,  ediție îngrijită, prefață, note și glosar de scriitorul Nicolae Oprea, cel care scrie pe pagina de titlu următoarea dedicație către profesorul Petre Popa: „ Distinsului om de cultură, prof.dr.Petre Popa, președinte al C.J.C.E.S. Argeș, prețuirea și omagiul unui prefațator întârziat”.  Volumele “Rugurile din zori”, de Marin Ioniță (București, Albatros, 1982), și „Pe Argeș în jos, pe un mal frumos. Culegere de folclor literar”, de Ion Cruceană (Pitești, s.n., 1981), dețin autograful autorilor. Dedicație și autograf regăsim din partea autoarelor cărților „Părinții“ de Elisaveta Novac apărută în 1983 la editura Cartea Românească din  București, și „Durere în Paradis“ de Amalia Elena Constantinescu, apărută la editura Paralela 45 din Pitești, în 2000.

Artistul argeșean Constantin Samoilă, îi scrie pe pagina de titlu a volumului „Cântând prin Europa” (Pitești, Tiparg, 2005): „ Distinsului profesor universitar dr. Petre Popa, personalitate remarcabilă a culturii, care a înobilat prin operele sale spațiul de spiritualitate al Argeșului ”.

„O viață printre cărți” (3 volume), de distinsul cărturar  Silvestru D.Voinescu, apărută în 1997 la Pitești la editura Cultura, are dedicația autografă a autorului, și se regăsește în Fondul de carte Livia Popa. Director al Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu” Argeş timp de peste 40 de ani (1964-2005), Silvestru D. Voinescu, şi-a dedicat întreaga activitate cărţilor, reuşind performanţa de a se contopi cu ideea de cultură în Argeş şi Muscel.

Dramaturgul Paul Everac  scrie următoarea dedicație pe volumul „ Încotro merge teatrul românesc? ” (București, Editura Eminescu, 1975): „ Domnului Petre Popa, această dedicație , de la un autor rău și extenuat. Cu simpatie, Paul Everac ”. Amintim alte câteva exemple de lucrări cu dedicații și autografe din donația familiei Popa : „Documente privind anul revoluționar 1848 în Țările Române” (București, 1962);  Victor Hugo, “Mizerabilii” (2 volume, 1962), Dinu Flămând, „Introducere în opera lui G.Bacovia”  (București, Minerva, 1979), C.Cruceru, „Dialog și stil oral în proza  românească actuală” (București, Minerva, 1985).

În perioada 1980-1988, profesorul Petre Popa a publicat în colaborare cu Paul Dicu și Silvestru D. Voinescu, patru volume referitoare la reședința județului Argeș: „Pitești: ghid de oraș” (București, Editura Sport-Turism, 1985), „Pitești pagini de istorie” (Pitești, Tipografia Argeș, 1986), „Istoria municipiului Pitești” (București, Editura Academiei, 1988),  “Pitești: Tradiție și contemporaneitate” (Geamăna, Tiparg, 2008). Lucrările le regăsim în Fondul de carte Petre Popa,  din cadrul secției Colecții Speciale a bibliotecii, două dintre ele fiind și în manuscris, cu autograf și dedicație.

Un neobosit cercetător și om de cultură, profesorul Petre Popa continuă șirul lucrărilor publicate, cele mai recente fiind: „Mareșalul Ion/Ioan Antonescu și reședința Argeșului: consemnări istoriografice” (Pitești, Paralela 45, 2017), „Pitești 630: Istorie. Cultură. Economie. Urbanism: Memento” (Pitești, Paralela 45, 2018), „Pitești. Portrete postume pentru prieteni” (Pitești, Paralela 45, 2018). Lucrările dețin autograful autorului  și se află la secția Colecții speciale și în manuscris.

La ceas aniversar îi urăm domnului profesor Petre Popa un sincer și călduros „ La mulți ani cu sănătate și prosperitate!”.

Drd. Cristina Baciu,

Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș

 

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea